Obědy zdarma se rozšiřují po krajích i školách

Petra Dvořáková

Děti, které ve škole nechodí na obědy, se hůře začleňují do kolektivu, klesá i jejich soustředěnost. Obědy jsou u nás hrazeny rostoucímu počtu dětí ve dvou programech. Za jeden odpovídá ministerstvo práce, za druhý ministerstvo školství.

„Mysleli jsme si, že hlad v důsledku nezaplaceného oběda je to hlavní, o co jde. Ale zkušenosti nás poučily, že to je pouze spouštěč. Děti bez oběda nemají dostatek energie a chuti se učit. Zhoršuje se jim prospěch,“ uvádí program Obědy pro děti na stránkách organizace Women for women její ředitelka Ivana Tykač. Skutečnost, že dítě nemá oběd, podle ní postupně vede k odcizování se dítěte kolektivu. Programy proplácející dětem z nejchudších rodin školní obědy u nás existují dva. Jeden z nich vede ministerstvo práce a sociálních věcí a z většiny ho hradí evropské strukturální fondy, za druhý odpovídá ministerstvo školství.

Program ministerstva práce Obědy do škol na počátku využívaly čtyři kraje, nyní je jich osm. Na oběd mají nárok děti rodičů, kteří alespoň tři měsíce po sobě pobírají podporu v hmotné nouzi. Rozhodující je potvrzení z Úřadu práce. Program je zaměřen na žáky mateřských a základních škol a víceletých gymnázií ve věku od tří do patnácti let.

Obědy do škol platí Evropská unie

Obědy do škol spadají pod operační program potravinové a materiální pomoci a vloni pomohl třem tisícům čtyř stům žákům z dvou stovek škol. Podle mluvčího ministerstva Petra Habáně na něj dosud putovalo devatenáct milionů. Z většiny ho však nehradí český stát, ale Fond evropské pomoci nejchudším osobám. Z plánovaných třiceti pěti milionů korun na příští školní rok tak Česká republika platí pouze pět. Ministerstvo v případě velkého zájmu o program projevilo ochotu uvolnit další finanční prostředky uvolnit. Z evropských peněz může Česká republika na pomoc osobám v nouzi do roku 2020 vyčerpat až čtyři sta milionů. O podporu žádají kraje, se kterými školy s chudými dětmi uzavírají smlouvu o partnerství.

„Ohlasy jsou veskrze pozitivní, zejména školská zařízení si pochvalují zlepšení docházky dětí, jejich zájem setrvat i po vyučování v družině a věnovat se společným aktivitám, lepší se celková kondice dětí, psychická pohoda, sociální dovednosti a návyky i jejich schopnost soustředit se na školní práci. Ukazuje to, jak ohromný dopad má na život dítěte možnost kvalitní a pravidelné stravy ve společnosti vrstevníků,“ komentoval pro Deník Referendum Jiří Vaněk z Ministerstva práce a sociálních věcí.

S programem se začínalo v Libereckém a Jihomoravském kraji, kraji Vysočina a hlavním městě Praha, nyní se přidává i Královéhradecký kraj a Karlovarský kraj. Výše příspěvků závisí na počtu přihlášených škol. Doposud nejvíce peněz putovalo do Jihomoravského kraje, kde dle odhadů ministerstva vloni žilo okolo sedmi tisíc děti, jejichž rodiče dávky v hmotné nouzi pobírají. V Libereckém kraji se podpora letos dotkne přibližně dvanácti set dětí ze šedesáti dvou škol, v Praze dotace pomohou téměř tisícovce žáků, přestože podle odhadů magistrátu žije ve městě sociálně znevýhodněných dětí třikrát víc. Zatímco v Karlovarském kraji se počítá s pomocí přibližně šesti stům dětí, v Královéhradeckém kraji odhaduje Úřad práce dopad na až tři a půl tisíce dětí.

Záměr zapojit se avizoval i Moravskoslezský kraj, kde se chce do projektu zapojit devadesát osm škol. Ústecký kraj zapojení zvažuje, rozhodnutí školského odboru se ale očekává až na závěr lhůty pro podávání žádostí, ve středu odpoledne. „Nelíbí se nám, že projekt je okleštěný pouze na rodiny, které žijí z dávek v hmotné nouzi. Rádi bychom ho rozšířili třeba i na samoživitele,“ vysvětlila Deníku Referendum Lucie Dosedělová, tisková mluvčí krajského úřadu.

Díky MŠMT proplácejí obědy neziskové organizace

Dotační program ministerstva školství a tělovýchovy mládeže poskytuje peníze neziskovým organizacím, které školní obědy znevýhodněným dětem proplácejí. Podle ministerstva školství eviduje osmdesát šest procent takto zapojených škol zlepšení školní docházky podporovaných žáků.

Stejně jako vloni ministerstvo školství vyčlenilo na podporu těchto organizací třicet milionů korun. Rozdělí si je mezi sebou organizace Women for women, Drab Foundation a Společně-Jekhetane, první dvě z nich působí celostátně, poslední na Ostravsku, Šumpersku a Hanušovicku. Neziskovým organizacím musí zájem o podporu hlásit nejenom samotné školy, ale i zákonný zástupce žáka. Děti si přitom vytipovávají sami učitelé, kritéria si každá organizace určuje sama. Například Women for women při schvalovacím procesu hodnotí celkový dojem z dítěte, zda dítě nosí do školy hodnotné svačiny nebo zda rodina se školou spolupracuje. Podmínkou je hlásit dopředu nepřítomnost dítěte ve škole. Program je určen pouze žákům základních škol, v nichž se za vzdělání neplatí.

Vznik programu iniciovala organizace Women for women, která proplácí obědy chudým dětem už od roku 2013. „Díky pořadu 168 hodin narazili na problém, že jsou v základních školách děti, které na školní oběd nechodí, protože si to jejich rodiče nemohou dovolit. Udělali průzkum, nastavili fungující systém projektu Obědy pro děti a 1. října 2013 obědvaly první děti,“ vysvětlila Deníku Referendum Jana Skopová z Women for women. V roce 2014 získala organizace záštitu ministerstva práce a v roce 2015 záštitu ministerstva školství. „Velmi si vážíme toho, jak rychle reagovala paní ministryně Valachová a uvolnila prostředky z rozpočtu svého rezortu na pomoc dětem. Také nás těší, že námi vytvořený systém převzali i další organizace,“ dodala Skopová.

Právě spoluprací se jmenovanými organizacemi některé kraje vysvětlují, proč se nehodlají zapojit do programu ministerstva práce a sociálních věcí. Programy nelze kombinovat, nemožnost zapojení do obou se ale týká škol, nikoliv krajů. Pro kraje je navíc program ministerstva školství jednodušším řešením.

„Jihočeský kraj se do dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí nezapojil. Jsou využívány spíše programy MŠMT, které nepřinášejí zvýšenou administrativní zátěž pro kraje,“ komentovala pro Deník Referendum Hana Šímová, vedoucí krajského odboru školství, mládeže a tělovýchovy. „Program ministerstva práce a sociálních věcí vypadá dobře, ale našli jsme tam nějaký problém, jak to vyúčtovat. Program ministerstva školství máme zajetý,“ vysvětlil Deníku Referendum Jaroslav Šobr (ČSSD), předseda plzeňského výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Přesto i Plzeňský kraj Deníku Referendum potvrdil, že se do programu ministerstva práce letos přihlásil. Přihlášení zvažuje i Zlínský kraj, který zatím využívá právě programu ministerstva školství.

Program využívají i školy v Olomouckém kraji, největší zájem je však podle organizace Drab Foundation v krajích s nejvyšší nezaměstnaností, tedy Moravskoslezském a Ústeckém. Dohromady se skrz program vloni proplatily obědy čtyřem a půl tisícům dětí.

    #BečvaNevyšumí

    Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

    Diskuse