Armáda spásy porušuje práva svých nájemníků, tvrdí aktivisté

Gaby Khazalová

Brněnská pobočka Armády spásy pronajímá podle iniciativy Chceme bydlet! za pochybných podmínek byty ve svém domě na Staňkově ulici. Lidé v bytové nouzi platí nájmy, které se blíží cenám na ubytovnách, smlouvy jsou navíc protizákonné.

Předražené nájmy a krátkodobé smlouvy, jejichž ustanovení navíc porušují práva nájemníků. Za těchto podmínek podle iniciativy Chceme bydlet! pronajímá své byty charitativní organizace Armáda Spásy v domě na Staňkově ulici v Brně. V nájemních smlouvách tamějších obyvatel se píše, že byty jsou poskytnuty v rámci projektu Prevence Bezdomovectví. O domu v ulici Staňkova se však web Armády Spásy zmiňuje pouze jako o sídle vedoucího zařízení Pavla Kosorina.

Podle iniciativy smlouvy nájemníkům ukládají řadu povinností, které jsou v rozporu se zákonem. Obyvatelé například nesmějí poskytnout nocleh třetí osobě bez předchozího souhlasu nebo si nemohou nahlásit byt jako místo svého trvalého pobytu. Pronajímatele naopak opravňují k tomu, aby provedl v bytě po předchozím oznámení prohlídku nebo aby vypověděl nájemní smlouvu s okamžitou účinností.

„Požadavky, se kterými jsme se zde setkali, jsou v rozporu s občanským zákoníkem a pravidly pro nájem bytů. Obyvatelé na Staňkově uzavřeli standardní nájemní smlouvy a nelze po nich něco takového požadovat,” vysvětluje mluvčí iniciativy Václav Krajňanský.

Iniciativa dále upozorňuje na „nemorálně“ vysokou cenu nájmu. Obyvatelé na Staňkové platí 150 korun za metr čtvereční. Pro srovnání: bydlení na jedné z brněnských ubytoven vyjde lidi v bytové nouzi jen o dvacet korun za metr čtvereční dráž. Armáda Spásy poskytuje bydlení sociálně slabým za podobnou cenu jako běžné bydlení v lokalitě. S tím rozdílem, že smlouvy jsou uzavírány pouze na dva měsíce a za nestandardních podmínek.

Zvláštní podmínky pronájmu by byly ospravedlnitelné v domech na ulici Francouzská a Bratislavská, které jsou součástí zmíněného projektu Prevence bezdomovectví. Městské části tamější byty poskytují Armádě spásy, která je dále pronajímá lidem v bytové nouzi s tím, že pokud budou po dobu dvou let řádně platit nájem, mohou získat běžnou smlouvu od města. Prozatím mají totiž uzavřenu takzvanou podnájemní smlouvu, platí však 49 korun za metr čtvereční. Město ani Armáda spásy však nikde neuvádí, že by byty na Staňkově byly součástí tohoto projektu, tak praví jen nájemní smlouvy, které se tak snaží ospravedlnit zvláštní podmínky pronájmu.

Deníku Referendum se s vedoucím brněnského centra Armády spásy Pavlem Kosorinem nepodařilo spojit. Aneta Stolzová z tiskového oddělení potvrdila, že organizace obdržela dopis iniciativy Chceme bydlet! a že se jím bude zabývat. „Armáda Spásy prošetří obsah uvedeného sdělení a do konce února bude iniciativu informovat. Více podrobností nemohu sdělit,“ uvedla pro Deník Referendum.

„Chceme věřit, že se jedná o naprosto výjimečný exces jen jedné pobočky,“ uvádí ve své pondělní tiskové zprávě iniciativa, která vznikla před vánoci na podporu lidí v Brně ohrožených jednáním firmy Dolfin.