Radka Bangy se trestním oznámením šíření nenávisti může zastat každý

Zuzana Vlasatá

S bývalou státní zástupkyní Věrou Novákovou, která vyvolala trestní stíhání Martina Konvičky za jeho nenávistné výroky, jsme mluvili o výhrůžkách Radku Bangovi. A o tom jaké mají občané právní možnosti proti šíření nenávisti účinně bojovat.

Policie začala vloni v listopadu z podnětu severočeské státní zástupkyně Věry Novákové stíhat Martina Konvičku za výroky, kterými měl na facebooku podněcovat k nenávisti vůči islámu. Dnes již bývalá státní zástupkyně — k 1. prosinci změnila zaměstnání — tehdy Deníku Referendum řekla: „V únoru 2015 jsem na základě poznatků získaných od několika svých přátel z úřední povinnosti státního zástupce stíhat všechny činy, o nichž se dozví, sepsala záznam o podezření ze spáchání trestných činů hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod nebo násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci.“

Sama poté čelila slovním útokům a urážkám a na čas se stáhla ze sociálních sítí. Deník Referendum se Věry Novákové v souvislosti s útoky na zpěváka Radka Bangu — které se vyrojily poté, co kritizoval ocenění xenofobní skupiny Ortel na soutěži Zlatý slavík — zeptal, jaké možnosti české právo nabízí čelit takovým projevům nenávisti.

„Jde při nejmenším o hrubý zásah do osobních práv Radka Bangy,“ říká bývalá státní zástupkyně. Repro DR

Někteří uživatelé facebooku dnes posílají Radka Bangu do plynu, sesypalo se na něj množství vulgárních a rasistických urážek, objevují se mezi nimi i přání „střílet cikány“. Jak v takové situaci správně zasáhnout?

Dá se dělat několik věcí. Radek Banga jako uživatel postiženého profilu může jednotlivé příspěvky mazat, případně omezit přístup pro další uživatele. Facebook také umožňuje uživatelům takzvané nahlášení autora nevhodných příspěvků pro porušení „Zásad komunity“. Následkem může být omezení či úplný zákaz přístupu uživatele na facebook.

S ohledem na uvedený obsah komentářů by se ovšem mohlo jednat o podezření ze spáchání přestupku nebo i trestného činu, zejména pokud by se jednalo o výhrůžky násilím až usmrcením, výzvy k násilí proti etnické skupině, podněcování k nenávisti, hanobení skupiny osob či schvalování nebo ospravedlňování genocidy.

Trestní oznámení může podat kdokoliv, a to u kteréhokoliv policejního orgánu nebo státního zastupitelství. Případně může kterýkoliv státní zástupce nebo policejní orgán reagovat z úřední povinnosti a iniciovat trestní řízení sám na základě informací z médií.

Zároveň je potřeba zajistit důkazní materiál, a to způsobem takzvaně procesně použitelným. Zde považuji za potřebné upozornit, že uživatelsky oblíbené „printscreeny“ mají pro účely trestního řízení omezenou důkazní hodnotu, a je potřeba využít jiné postupy.

Printscreen sice sejme obraz, který je na monitoru, ale není nositelem potřebné informace o samotné internetové stránce, která je takto zachycena. Archivovat je tedy třeba přímo onu problematickou stránku s veškerým relevantním obsahem. Případně lze uživateli s jeho souhlasem zálohovat i celý facebookový profil, včetně obsahu soukromých konverzací. Doporučuji ve všech obdobných případech postupovat ve spolupráci s poučeným policejním orgánem, nejlépe specialistou na danou trestnou činnost.

V Německu letos v červenci policie zasahovala v domácnostech uživatelů, kteří se na facebooku projevovali nenávistně. Pamatují na takovou možnost české zákony?

Právní úprava trestního řízení v České republice samozřejmě obsahuje i institut domovní prohlídky, jehož aplikace je vázána řadou zákonných podmínek, ovšem nikoli co do právní kvalifikace trestného činu, pro který se trestní řízení vede. Tedy obecně řečeno, ano, pamatují. A také to není nic mimořádného, že orgány činné v trestním řízení u osoby, proti které je vedeno trestní řízení pro trestnou činnost spáchanou prostřednictvím internetu, přikročí k provedení domovní prohlídky.

Nenávistných, rasistických a zastrašujících komentářů je nicméně na internetu ohromné množství. Jedna věc je, že je lze mít těžko všechny pod kontrolou, druhá ale, že tady máme stále příliš málo příkladů, kdy se jimi policie a soudy vážně zabývaly. Bude se tato situace postupně napravovat?

Všeobecně rozšířený internet a sociální sítě jsou relativně novým fenoménem, kam se přesunují mnohé aktivity lidí, včetně trestné činnosti, jak ostatně vyplývá i ze zprávy Nejvyššího státního zastupitelství o činnosti za rok 2015. V tomto směru bude pro orgány činné v trestním řízení klíčové držet krok s novými technologiemi a fenomény a trestnou činnost spáchanou i v těchto formách dostatečně odhalovat a dokumentovat. Nezbytná bude spolupráce na mezinárodní úrovni.

Když se podíváme na konkrétní ukázky (

zde a zde) útoků na Radka Bangu, mohla byste říct, zda jsou v rozporu se zákony?

Můžeme se zabývat jednotlivými příspěvky, kterých je momentálně, pokud vím, již několik tisíc, a zkoumat, zda by se mohlo jednat o podezření z přestupku či trestného činu, přičemž možné skutkové podstaty jsem již naznačila. Je třeba ale uvést, že v rozporu se zákonem jsou patrně všechny zde vybrané ukázky, neboť se nepochybně jedná přinejmenším o hrubý zásah do osobnostních práv pana Bangy, jeho blízkých, potažmo všech Romek a Romů.

Dopad takových útoků je samozřejmě daleko širší, celospolečenský a musí se dotýkat každého, kdo není imunní vůči nenávisti a základní práva a svobody, na nichž naše společnost deklarovaně staví, pro něj nejsou prázdným pojmem, který uplatňuje jen, když se mu to zrovna hodí.

A jak má tedy postupovat člověk, který by chtěl, aby se orgány činné v trestním řízení začaly skutečně reálně zabývat „zde vybranými ukázkami“, které jsou „v rozporu se zákonem“?

Jak jsem již uvedla, trestní oznámení může podat kdokoliv. Lze to provést u kteréhokoliv policejního orgánu nebo státního zastupitelství.

Vraťme se ještě k Martinu Konvičkovi. Víte, v jaké fázi je dnes jeho trestní stíhání, které bylo zahájeno před rokem?

Vím jen to, co je veřejně známo z médií, tedy že věc vrátil soud státnímu zástupci k došetření. Je třeba říci, že i v případě, kdybych měla informací více, nemohla bych je zveřejnit s ohledem na povinnosti mlčenlivosti, která mě zavazuje i po zániku funkce státní zástupkyně. Vyjma výše uvedeného jsem ve věci nadále jako státní zástupkyně nebyla nijak činná a nevztahuje se tedy na mne obecná povinnost informovat veřejnost o své činnosti prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků.

Máme u nás v případě takzvané „hatespeech“ nějaký precedent? Zdá se totiž, se si uživatelé sociálních sítí zdaleka neuvědomují závažnost svých výroků a neustále je zaměňují se svobodou projevu.

Nemám k dispozici relevantní statistiky, vybavím si jen případy známé z médií, například trestní stíhání bývalého poslance Otto Chaloupky pro protiromské výroky, které měly být učiněny rovněž prostřednictvím facebooku. Nebo nedávné prvoinstanční odsouzení Adama B. Bartoše a Ladislava Zemánka za antisemitské texty, které měli uvést v souvislosti s návštěvou Polné

Podobných případů bude patrně více, nicméně je zřejmé, že projevů nenávisti ve veřejném prostoru bohužel neubývá. Svoboda projevu jako základní lidské právo může být dle Listiny základních práv a svobod omezena zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytné například pro ochranu práv a svobod druhých. 

Jedním z takových zákonů je právě trestní zákoník. Hranici svobody projevu pak mohou zřetelně konkretizovat právě trestní řízení, pokud jsou a nadále budou z hlediska obžaloby zastupující veřejný zájem úspěšná.

  Prosíme, podpořte naši práci

  Společně jsme přispěli ke konci éry Andreje Babiše. Nikdy by to nebylo možné bez vás. Naše práce ale není u konce. Denně budeme dohlížet na to, aby se slibované změny opravdu staly.

  Vaše podpora určuje naši sílu.

  Spolu #jsmeDR.

  Diskuse
  December 2, 2016 v 10.41
  Šíření nenávisti?
  Nemá tam být správně psáno šíření nenávisti vůči Romům? Protože na druhou stranu to u nás zjevně nefunguje. Kdyby ano, těžko by Romea mohla beztrestně publikovat takovéto věty v žatecké kauze: „To byl i případ nešťastného mladíka v Žatci. Ten sice práci měl, ale určitě se celý život potýkal s tím, že je Rom. Být Romem v České republice znamená pouze být občanem druhé kategorie, jehož život nemá valnou cenu.“
  „Toho kluka někdo připravil o život, nebo mu pomohl k tomu, aby o život přišel. A ten, kdo toto způsobil, by měl nést odpovědnost a nemělo by hrát roli to, zda je viník něčí kamarád, nebo příslušník nějaké složky.“
  „Takového člověka je potřeba přiměřeným způsobem zpacifikovat a nejlépe vyhodit z podniku. Zdá se, že skupinka mužů měla ale jiný názor. Na adresu Roma začali padat rasistické urážky, mladík schytal pár ran pěstí, sesbíral několik kopanců. Podle očitýho svědka tohle vše probíhalo dokonce i po příjezdu naší slavné PČR. Drželi ho na zemi a skupinka mužů mohla ve svém počínání vesele pokračovat dále.“
  „Smrt mladého chlapce, kterého zřejmě zbili na smrt a policejní složky ještě daly svůj poslední úder by nás bohužel mělo probudit z naivity, že se bojuje dostatečně proti rasismu .“
  To vše bez jakýchkoli podkladů, bez jakýchkoli vyšetřovacích závěrů, bez věrohodných svědků. Bez soudu. Nenazvat tohle šířením nenávisti vůči majoritě už chce řádnou slepotu.
  Obzvláště je zajímavý postoj všech těch, kteří se zde vydávají za přátele Romů. Hodí se jim snad do krámu vybičování mezirasové nenávisti? Nebo je to jen nějaká nová forma, jak integrovat menšiny? Úspěch bych ji nepřisuzoval. Ale zase může přinést "aktivistům" profit. A jistotu, že budou mít kšeft dál. A vo tom to asi je.
  RK
  December 3, 2016 v 2.22
  Pane Ševčíku, pletete si pojmy.
  Rozhovor s někdejší státní zástupkyní se týká tzv. hate speech, nenávistných projevů, které nedává smysl přezkoumávat na pravdivost, jelikož nemohou z povahy věci být pravdivé nebo nepravdivé (výzva “cikáni do plynu”). Nenazvat Vámi citované výroky “šířením nenávisti vůči majoritě” nechce vůbec žádnou slepotu, jelikož tyto výroky, i kdybychom je shledali problematickými, jsou v zásadě faktuální, takže by mohly (čistě) teoreticky naplnit skutkovou podstatu trestného činu pomluvy, nikoli hanobení nebo podněcování k nenávisti. (A kromě toho, zajímalo by mě, z čeho odvozujete, že Věra Nováková či Zuzana Vlasatá, která rozhovor vedla, se zdráhají je nazvat tak absurdně, jak navrhujete? Vyplývá to z jejich mlčení, nebo snad z toho, že si dovolily žateckou kauzu v rozhovoru netematizovat?)

  Zatímco to, že výzvy typu “cikáni do plynu” naplňují skutkovou podstatu trestného činu, je bez dalšího velmi pravděpodobné, jak uvádí někdejší státní zástupkyně Nováková, u Vámi citovaných výroků by to vyžadovalo mj.důkladné zkoumání toho, co se skutečně odehrálo (zatímco inkriminované nenávistné projevy jsou zřetelně zdokumentované, jakkoli by mohly vyvstat potíže s procesní použitelností důkazního materiálu, u žatecké kauzy se opíráme o svědectví z druhé ruky, což je podstatný rozdíl).

  Váš poslední odstavec nemá s rozhovorem co do činění, pokud jste to nezaregistroval, rozhovor se týkal právního, nikoli politického problému.

  Nicméně právě poslední odstavec zřejmě ukazuje, proč neváháte užívat takové na první pohled nesmyslné paralely. Neboť ať už je právní úprava jakákoli, ten, kdo nepálí od boku a má záměr poctivě se zabývat podstatou věcí, si sotva dovolí divit se, že autoři Vámi citovaných vyjádření nejsou stíháni pro výroky, jejichž adekvátnost jako osoba informovaná pouze z médií nemůže posoudit. Neziskovky a aktivisté jsou holt zlo, a zřejmě u jakéhokoli článku, který má co do činění s Romy, je třeba si najít záminku na to upozornit.

  To je, nezlobte se, argumentační strategie rádia Jerevan.
  December 3, 2016 v 8.31
  Buď slepota, nebo klasické okecávání.
  To, že štvaní Romey má již svoji oběť, kterou je ten hoch, jenž sedí ve vazbě za to, že vyzýval k vypálení oné pizzerie, není zpráva z radia Jerevan. Kdyby tam seděli ti, co jej k tomu vybudili, nemusel tam být on.
  A to ještě můžeme mluvit o štěstí, že nebyl lynčován ten neprávem osočený číšník.
  Souvislost ne s neziskovkami, ale "neziskovkami" je také nepopíratelná. Vždyť někteři z "aktivistů" s Romeou velmi úzce spolupracují.
  Tak to prostě je a nic na tom nezmění ani dalši stovky, či tisíce vašich slov.

  MP
  December 3, 2016 v 11.53
  Luďkovi Ševčíkovi
  Vaše představa o faktech je pozoruhodná. Abych to nedělal příliš složité ani pro vás:
  Porovnejte si, kdy ten kluk pronesl onu údajnou pohrůžku (pokud vím, máme v této zemi presumpci neviny a soud ještě nejednal), kdy byla první velká srocení před pizzerii a kdy na Romee vyšly ty první články, které ho měly nabudit.

  To už nemluvím o sledovanosti minoritní Romey a její čtenářském obci, tedy o mizivé pravděpodobnosti, že by ji ten mládenec nebo někdo z jeho okolí vůbec četl -- vždyť je Romea je rezervace pro pár romských a proromských intelektuálu * (a také zjevně pro několik žlučovitých dědků, kteří se necítí na živu, když se nerozčilují -- jako pro mě diskuse se Ševčíky na DR .-)

  * Aby nedošlo k nedorozumění, Romea je nezbytná a potřebná rezervace, její kultivační význam je obrovský. Těch pár lidí, kteří pro Romeu dělali (hlavně dělaly) či dělají a které jsem měl tu čest poznat osobně, by se spolehlivě uživiliomnohem lépe a lehčeji mimo neziskový sektor (a vesměs to prokázali, jak před tím, co začli pracovat pro Romeu, tak někteří potom).
  December 3, 2016 v 13.57
  Ano. Romea má obrovský "kultivační" význam.
  Kultivuje mezirasovou nenávist a tak zachovává kšeft pro kvantum "neziskovek".
  I když jestliže ji nikdo nečte, tak nechápu, v čem by tak ta kultivace měla spočívat.
  Autorský štáb Romey publikuje ale i jinde. V Salonu Práva jsem četl též jednu z jeho členek a ta tam - po moravsku - řádně valila klíny. Prý vulgarní a agresivní chování Romů před pizzerii bylo důsledkem toho, že je tam provokovali nějací skíni. Ovšem z odkazu, který tady uveřejnil pan Kuchejda, je zřejmé, že taková situace naprosto nenastala - https://www.youtube.com/watch?v=_dwhxnDgHl8. To není ovšem, jak vidno, nic překvapujícího. Lež v zájmu udržení zisku je běžná.
  Ani DR se nepředvedl lépe. Článek " Mladík, který potřeboval odvézt domů" možná ještě více zvyšoval rasové napětí. A co se stalo? Místo jeho odstranění byl vyloučen pan Kuchejda, který upozorňoval na jeho nebezpečnost.
  Uzavřu příspěvek citací z http://neviditelnypes.lidovky.cz/pravo-lze-u-nas-verejne-nabadat-k-vrazde-fcq-/p_spolecnost.aspx?c=A161029_212025_p_spolecnost_wag : " je však již známo, že několik občanů České republiky ve­řejně vyzývalo k usmrcení jimi z rasismu osočovaného člověka. O tom však naše „politicky korektní“ sdělovací prostředky mlčí. A přitom se orgánů činných v trestním řízení měli novináři už dávno ptát: byli tito naši spoluobčané, veřejně nabádající k vraždě, již obviněni z trestného činu? Neboť nabá­dání k vraždě není přestupek, ale trestný čin. A nutno zde podotknout, že pokud se některý občan ČR o nějakém nabádání k vraždě dozví a neoznámí tuto skutečnost Policii ČR, může být podle stá­vající legislativy podle § 367 trestního zákoníku potrestán odnětím svobody až na tři roky.
  Přičemž silně pochybuji o tom, že by se o tomto konání některých členů romské komunity nedozvě­děl nikdo ze sdružení Romea, které je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, jež kromě jiného spojuje i napomáhání rozvoji demokracie a tolerance ve společ­nosti. Jehož základním posláním je sdružovat občany romské a české národnosti, kteří chtějí pomá­hat romskému a českému národu ke zlepšení jejich vzájemného soužití."
  Tak vypadá "kultivace" v praxi.
  December 3, 2016 v 16.30
  Kultivační praxe pana Ševčíka
  "Šíření nenávisti?" - "Buď slepota, nebo klasické okecávání" - "Ano, Romea má obrovský "kultivační" význam".

  Pane Ševčíku, nechcete se zamyslet nad tím co a proč tu píšete? Nebo vy se domníváte, že vaším úkolem je kultivovat čtenáře DR?
  December 3, 2016 v 17.33
  Já nemám ambice nikoho kultivovat.
  Jen mám tu ne šťastnou povahu, že když se někde veřejně manipuluje s lidmi, tak se k tomu ozvu. DR i vy, pane Šimso, by jste měli být rádi, že se zde objevuje i jiný názor, že je zde ještě zdání nějaké plurality.
  I když se tato kavárna stává uzavřeným klubem.
  IH
  December 3, 2016 v 19.47
  Do koho bušit na klávesnici?
  Pane Ševčíku, dovolím si předpoklad, že nám oběma vadí třeba vulgarita. Mně ovšem přijde v dané souvislosti na mysl nemístnost slovníku prezidenta Zemana, zatímco Vám výrazivo romského mladíka. Netvrdím, že Miloš Zeman je sprostší než "Váš" Rom. Jde o něco jiného: Co je znepokojivější, co by nás mělo více zarazit, pohoršit a vést k veřejné kritice.
  Nemyslím, že Romea nebo neziskovky jsou bez chyb, bez jakékoli vady na kráse. Domnívám se však, že důležitější je kritika poněkud silnějších subjektů. S tou jsem se ovšem u Vás snad ještě nesetkal.
  Můžete jistě namítnout, že každý se soustředíme na něco jiného. Přesto to vypadá, že Vy opravdu nepasete po "kapitálním úlovku". Nebo jste, pane Ševčíku, jako zoon politikon hodně spokojený, a proto vidíte chyby jen na méně významných činitelích a institucích. Pominu-li tedy premiéra Sobotku. Opravdu si myslíte, že většinu společenského zla je možno nacházet spojených s menšinovými jevy?
  Takovou kritiku zástupného charakteru, ba i kritiku, aby nějaká vůbec byla, jsme tu měli za komunistů. Tehdy se ovšem lidé přece jen důvodněji báli "výprasku".
  December 4, 2016 v 7.56
  Když bych měl přistoupit na vaši argumentaci, pane Horáku,
  pak bych se logicky musel zeptat, proč je "kapitálním ůlovkem" pro DR prezident Zeman? Na to totiž přesně sedí ta vaše definice kritiky zástupného charakteru.
  Navíc zde se skutečně závažná témata téměř neobjevují. I když pro byznysmeny s chudobou závažná jistě jsou.
  Pro mě má smysl poukázat na farizejství. Už z toho důvodu že se cítím demokratem, levičákem a mám v sobě sociální cítění. To skutečné. Proto bych chtěl, aby se situace sociálně slabých, z nichž je značná část Romů, opravdu zlepšila. Mělo by to nesmírně pozitivní vliv na celou společnost.
  Je to staré, nicméně stále platné. Musíme těm lidem především pomoci "chytat ryby". Aby pochopili, že něco dostanou jen za něco. Že jsou stejní jako majorita, takže je nutno přestat poukazovat stále na jejich etnicitu. Že kolabs romského narkomana není hoden publicity a zájmu víc, než kolabs narkomana z majority.
  Mám ale dojem, že jsou to ony byznysové "neziskovky", Romea a další, kteří pracují na tom, aby tento stav nenastal. Proč se tak děje, je vcelku logické. A i když se státní politika v tomto směru začíná měnit k lepšímu, když už i Sobotka odstranil žábu na prameni a hovoří o zaměstnanosti lidí ve vyloučených lokalitách, s "neziskovkami" se do řešení nehrne. Přitom by stačilo pro ně nastavit motivační pravidla, vedoucí k zlepšení současného stavu. A to je, přesto že "neziskovky" často vrtí státem, třeba rychle udělat. Bude to výhra pro levici, sociálně slabé, majoritu, demokracii.