Evropská agentura: Český vzduch patří mezi nešpinavější v Evropě

Vratislav Dostál

ČR patří mezi vůbec nejhorší v Evropě ve znečištění jemným prachem, a to společně s Bulharskem, Polskem a Slovenskem. Průměrná roční hodnota naměřená v Ostravě-Radvanicích pak nemá s výjimkou několika lokalit v Polsku v Evropě konkurenci.

Nejnovější zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) ukazuje, že znečištění ovzduší vážně ohrožuje zdraví lidí v Evropě, včetně obyvatel České republiky. Největším problémem zůstává zamoření ovzduší jemným prachem, které má podle EEA v zemích Evropské unie na svědomí více než 430 tisíc předčasně zemřelých za rok.

Dalších asi osmašedesát tisíc předčasných úmrtí v EU má na svědomí oxid dusičitý (NO2) a šestnáct tisíc obětí připadá na vrub znečištění přízemním ozónem (O3). Česká republika patří podle zprávy EEA mezi země s nejhorším znečištěním ovzduší v Evropě, zejména z hlediska zamoření jemným prachem a rakovinotvorným benzo-a-pyrenem (BaP). Podle EEA lze na vrub znečištění ovzduší prachem přičíst v ČR asi dvanáct tisíc předčasně zemřelých během roku 2013.

„Podle zprávy EEA zhruba každý čtvrtý obyvatel městských oblastí musí dýchat vzduch, který je znečištěný více než dovolují limity Evropské unie. Ovšem až devadesát procent obyvatel těchto oblastí dýchá vzduch znečištěný prach, ozónem nebo benzo-a-pyren více než doporučuje pro ochranu lidského zdraví Světová zdravotnická organizace (WHO),“ uvedl Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví.

„Česká republika patří mezi vůbec nejhorší v Evropě ve znečištění jemným prachem, společně s Bulharskem, Polskem a Slovenskem. Průměrná roční hodnota naměřená v Ostravě-Radvanicích (36,2 mikrogramu/m3) neměla v Evropě konkurenci s výjimkou několika lokalit v Polsku, přičemž doporučení WHO pro ochranu zdraví překračovala více než 3,5krát,“ doplnil Šuta.

Jako jemný prach se obvykle označují částice s průměrem do 2,5 μm (PM2,5), které jsou schopny pronikat hluboko do dýchacího systému. Krátkodobé vdechování prachu zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic, působí negativně na srdečně-cévní systém, vede ke zvýšení počtu hospitalizací a k vyšší úmrtnosti.

Dlouhodobé působení prachu zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických obstrukčních onemocnění plic a snižuje délku dožití, hlavně v důsledku úmrtí na srdečně-cévní a plicní onemocnění.

„Ve znečištění rakovinotvorným benzo-a-pyrenem tvořila v roce 2014 Česká republika absolutní špičku společně s Polskem. Celoroční koncentrace BaP by neměla překročit 1 ng/m3, ale hodnota naměřená v Ostravě-Radvanicích dosahovala 9,3 ng/m3, což nemělo v západní Evropě obdoby. Těsně tuto hodnotu dokázala překonat jenom stanice v nejzamořenější části Polska,“ uvedl Šuta.

„Přitom studie zdravotního stavu dětí v Ostravě prokazuje, že děti narozené a bydlící po šest let v nejznečištěnější oblasti Ostrava východ (Radvanice, Bartovice, Slezská Ostrava) měly třikrát vyšší výskyt lékařem diagnostikovaného průduškového astmatu a nejméně dvakrát vyšší výskyt atopického ekzému a alergické rýmy než děti narozené a žijící ve zbytku Ostravy,“ uzavírá Šuta.

    Diskuse
    November 26, 2016 v 10.33
    únik před smradem
    Pravidelně cestuju mezi Vysočinou a Olomoucí. S prvním přesedáním v Pardubicích si říkám, jestli se vůbec v takovém smradu dá žít, v Olomouci mi pak trvá asi hodinu, než si na to zvyknu, pokouším se např. zadržovat dech, když kolem mě projede idiot v rozčouzeném, dvacet let starém dieselu atd. Po dvou hodinách je mi to už jedno a říkám si, že zítra stejně vypadnu a večer po návratu se půjdu nadýchat něčeho lepšího..