Moravskoslezský kraj dvojnásobně překročil roční kvótu zamoření prachem

Vratislav Dostál

Zamoření vzduchu prachem na dvou místech Moravskoslezského kraje už dvojnásobně přesáhlo počet dní za rok, po které smí být legálně překročen denní limit. Konkrétně se jedná o měřící stanice Ostrava-Radvanice a Věřňovice.

Moravskoslezský kraj na dvou místech dvojnásobně překročil roční kvótu zamoření prachem, a to v Ostravě-Radvanicích a ve Věřňovicích, které také opakovaně vysoce překračují limity pro znečištění jemným prachem. Radvanice navíc dlouhodobě patří v celé Evropě mezi vůbec nejzamořenější místa rakovinotvorným benzo-a-pyrenem, což významně zvyšuje nemocnost dětí žijících v části Ostravy .

„Překročit denní limit pro znečištění prachem je povoleno pětatřicet dnů během roku. Podle údajů ČHMÚ monitorovací stanice Ostrava-Radvanice překročila denní limit sedmdesátkrát už 1. listopadu a stanice Věřňovice dokonce 31. října,“ uvedl Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví.

Obě stanice překračují platné limity stanovené zákonem a evropskou směrnicí o ovzduší nebo doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) i u jemného prachu. „Průměrná roční koncentrace jemného prachu za rok 2014 zde překročila doporučení WHO pro ochranu lidského zdraví asi 3,6krát. Obrazně řečeno tedy tato oblast hraje jakousi evropskou smogovou extraligu. Srovnatelně velké zamoření jemným prachem mají totiž jen neznečištěnější oblasti Bulharska, Polska a severu Itálie“ dodal.

Jako polétavý prach se obvykle označují částice s průměrem menším než 10 μm (PM 10), jako jemný prach pak částice menší než 2,5 μm (PM 2,5). Krátkodobé vdechování prachu zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic, působí negativně na srdečně-cévní systém, vede ke zvýšení počtu hospitalizací a k vyšší úmrtnosti. Dlouhodobé působení prachu zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických obstrukčních onemocnění plic a snižuje délky dožití hlavně v důsledku úmrtí na srdečně-cévní a plicní onemocnění.

Ostrava patří stále i mezi nejznečištěnější místa Evropy z hlediska koncentrací benzo-a-pyrenu. „Roční limitní hodnota pro tento rakovinotvorný polyaromatický uhlovodík činí 1 ng /m3. Průměrná roční koncentrace rakovinotvorného benzo-a-pyrenu loni v Radvanicích překročila limit více než devětkrát. Takové znečištění v Evropě nemá obdoby s výjimkou nejzamořenějších oblastí Polska a Bulharska,“ tvrdí Šuta.

„S tudie zdravotního stavu dětí v Ostravě prokázala, že děti narozené a bydlící po šest let v nejznečištěnější oblasti Ostrava východ (Radvanice, Bartovice, Slezská Ostrava) měly třikrát vyšší výskyt lékařem diagnostikovaného průduškového astmatu a nejméně dvakrát vyšší výskyt a topického ekzému a alergické rýmy než děti narozené a žijící ve zbytku Ostravy,“ uzavřel.