Ekologové varují před nedostatečnými limity znečištění ovzduší

Radek Kubala

Evropská unie připravuje směrnici o průmyslových emisích. Ekologická organizace Greenpeace a Evropská enviromentální kancelář varují, že nízké limity znečištění ovzduší navrhované unií by vedly k předčasným úmrtím sedmdesáti tisíc lidí.

Evropská unie připravuje novou směrnici upravující limity znečištění ovzduší z uhelných elektráren. Ze studie Greenpeace a Evropské enviromentální kanceláře (EEB) vyplývá, že nízké limity navrhované evropskou unií mohou vést k předčasným úmrtím více než sedmdesáti tisíc lidí, z toho čtyři a půl tisíce v České republice.

Emisní limity navrhované Evropskou unií by podle výsledků analýzy způsobily zvýšený výskyt předčasných úmrtí kvůli mrtvici, srdečním onemocněním a rakovině plic. Náklady na související zdravotní služby by pak mezi roky 2020 a 2029 přesáhly pět set čtyřicet miliard korun.

Analýza srovnává potenciální zdravotní dopady emisních limitů, jak je v současné době navrhuje Evropská unie, s případnými dopady při uplatnění nejlepších dostupných technik.

„Nejlepší dostupné technologie by znamenaly čistější vzduch a v celé EU by mohly zamezit desetitisícům předčasných úmrtí a mnoha onemocněním dospělých i dětí. Bohužel místo veřejného zájmu a zdraví všech obyvatel zatím vyhrává zájem průmyslových firem, jejichž zástupci mají při přípravě nových limitů hlavní slovo,“ uvedl vedoucí energetické kampaně Greenpeace Jan Rovenský.

Studie obsahuje i data o znečištění pocházející z jednotlivých členských zemí. Pokud by byly na české elektrárny uplatněny méně přísné limity, vzniklé škodliviny by u nás mohly v průběhu deseti let způsobit více než čtyři a půl tisíce předčasných úmrtí, milion a půl zameškaných pracovních dní a ekonomické náklady ve výši dvě stě miliard korun.

V rámci směrnice o průmyslových emisích v současné době Evropská unie aktualizuje emisní limity pro velká průmyslová zařízení včetně uhelných elektráren kvůli emisím oxidu siřičitého, oxidy dusíku, rtuti a jemných prachových částic. Nové limity pro období 2020-2029, stanovené v tzv. závazných referenčních dokumentech, mají zohledňovat nejlepší možné technologie.

Současný návrh předpokládá mnohem mírnější limity než u již existujících elektráren v Evropě, Číně či USA. Příští týden bude o podobě nových emisních limitů rozhodovat evropská expertní skupina. Její návrh pak bude pravděpodobně na podzim schvalovat Evropská komise a Evropská Rada.