Brňanům se nelíbí plán na zlepšení ovzduší ve městě. Domáhají se jeho zrušení

Vratislav Dostál

Občané Brna žalují ministerstvo životního prostředí za plán, který by měl vést ke zlepšování kvality ovzduší ve městě a jeho okolí. Podle kritiků je ale dokument příliš obecný a nestanovuje konkrétní opatření. Domáhají se proto jeho zrušení.

Občané Brna v pondělí prostřednictvím advokátů podali žalobu proti ministerstvu životního prostředí, které podle nich připravilo neefektivní plán, jež by měl vést ke zlepšování kvality ovzduší ve městě a jeho okolí. Znečištění ovzduší v Brně dlouhodobě překračuje zákonem i evropskou směrnicí stanovené limity pro prach a oxidy dusíku.

Tato situace vede k vážným onemocněním srdce a cév, včetně předčasných úmrtí obyvatel Brna na srdeční infarkty nebo mozkové mrtvice. Podle kritiků plán resortu životního prostředí ale zlepšení situace nepřinese. „Program zlepšování kvality ovzduší pro Brno je velmi obecný dokument, který nestanovuje plán, jak dosáhnout potřebného zlepšení ovzduší,“ říká Hana Suchánková, jedna z žalujících občanek Brna a členka iniciativy Dejchej Brno.

Zdůrazňuje přitom, že za posledních deset let se v Brně v oblasti znečištění ovzduší škodlivými látkami z dopravy podstatným způsobem situace nezlepšila. „A předchozí strategie neměly pro tuto oblast pozitivní dopad. Obáváme se, že ani v tomto případě tomu nebude jinak. Potřebujeme takový plán, který ochrání naše zdraví a nebude jen soupisem toho, co by se případně mohlo udělat pro čistější ovzduší,“ vysvětluje Suchánková.

Pokud podle ní ministerstvo aktuální program zruší, bude nuceno přijmout nový. Aktivisté věří, že teprve nová koncepce by snad mohla zajistit dosažení splnění limitů. „Strategie musí jasně definovat konkrétní opatření i jejich časový plán a přínos pro lidi žijící v zatížených oblastech,“ uvádí Suchánková.

„Hlavním zdrojem znečištění ovzduší je v Brně doprava a klíčovým opatřením tedy musí být její snížení v aglomeraci. To nepochybně vyžaduje především realizaci územně plánovacích opatření, která zajistí vyvedení alespoň části současného objemu tranzitní dopravy mimo území Brna a zároveň zaručí, aby do oblastí, kde již v současné době dochází k překračování imisních limitů, nebyly umisťovány nové dopravní stavby,“ doplňuje Kristína Šabová, právnička společnosti Frank Bold.

„Slibované splnění imisních limitů v roce 2020 hodnotíme jako nereálné a program jako celek podle našeho přesvědčení nesplňuje základní požadavky českých i evropských právních předpisů, aby na jeho základě bylo možné v co nejkratší možné době dosažení zákonem stanovených limitů znečištění. Proto žádáme soud, aby program zlepšování kvality ovzduší pro Brno zrušil,“ vysvětluje strategii Šabová.

„Znečištěné ovzduší představuje v současnosti ze všech faktorů životního prostředí největší ohrožení lidského zdraví. V posledních letech vedlo znečištěné ovzduší v České republice každoročně k předčasnému úmrtí asi deseti tisíc lidí a k několika tisícům vážných onemocnění dýchacího ústrojí nebo srdečně-cévního systému,“ dodává Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví.

Ekologové v této souvislosti připomínají, že evropské vlády reagují na ohrožení veřejného zdraví, které je způsobeno znečištěným ovzduším, příliš pomalu. „Zamořené ovzduší přispívá každý rok k předčasnému úmrtí více než 400 tisíců obyvatel Evropské unie. Nemá smysl mít zákony pro ochranu zdraví lidí, pokud není účinně vymáháno jejich dodržování,“ uzavírá Ugo Taddei, právník mezinárodní organizace ClientEarth.