V Brně proběhla blokáda dopravního provozu jedné z nejrušnějších ulic

Vratislav Dostál

V rámci oslav Mezinárodního dne čistého ovzduší uspořádala iniciativa Dejchej Brno blokádu dopravního provozu na jedné z dopravně nejrušnějších ulic ve městě - Úvoze. Cílem akce bylo upozornit na to, že Brno překračuje limity polétavého prachu.

Skupina maminek, která založila neformální iniciativu Dejchej Brno, v pondělí dopoledne navzdory nepřízni počasí zablokovala kočárky jednu z dopravních tepen Brna - ulici Úvoz. S nápisy Místo prachu zdraví dětí, Stop znečišťován ovzduší dopravou či Brno potřebuje své nízkoemisní zóny! upozornily řidiče a širokou veřejnost na neviditelný problém, s kterým se místní radnice zatím nijak intenzivně nezaobírá.

Cílem akce, která se uskutečnila k příležitosti Mezinárodního dne čistého ovzduší, bylo upozornit veřejnost i politiky na to, že jihomoravská metropole překračuje limity polétavého prachu již několik let zpátky a místní radnice zodpovědná za řešení tohoto neviditelného problému navrhuje jen liknavá opatření a jejich realizaci odkládá na neurčito.

Brno se letos v březnu totiž opět zařadilo mezi města, jejichž obyvatelé jsou nuceni dýchat prachem nelegálně zamořený vzduch. V tomto ohledu jihomoravská metropole opět předstihuje severočeská města proslulá notoricky špatným stavem ovzduší jako Most nebo Ústí nad Labem. Brno překračuje roční a denní limity polétavého prachu od roku 2001. V roce 2007 bylo těmto zátěžím vystaveno území o rozloze 75km2 (to odpovídá 33 % rozlohy města), v kterém žije více než 170 000 obyvatel.

Dlouhodobé vystavení vysokým koncentracím polétavého prachu přitom poškozuje dýchací a srdeční ústrojí, zkracuje délku života, vede k  nárůstu výskytu rakoviny o 40 %, zvyšuje kojeneckou úmrtnost a dále přispívá k řadě onemocnění.

„Informace ke stavu ovzduší je na webu Brna složitě dostupná, data z městských měřicích stanic neaktuální. Navíc stanice nesplňují metodologii ČHMÚ, a proto nejsou zařazeny do celostátní sítě stanic jako relevantní zdroje dat," uvedla k mapování situace vedením města jedna z členek iniciativy a právnička Kristýna Rytířová.

„Přečetli jsme si koncepční dokumenty zaměřené na zlepšení situace. Navržená opatření považujeme pro zlepšení situace v centru Brna za nerelevantní a navíc si politici nedali do koncepcí termíny, kdy se opatření zrealizují. Do té doby se tu ale dusit s dětmi nechceme,“ dodala.

Cílem iniciativy je v dlouhodobém horizontu zavedení nízkoemisních zón v Brně po vzoru mnoha evropských měst. Okamžitě iniciativa požaduje zajištění aktuálních informací o překročených limitech prostřednictvím displejů na samotných měřicích stanicích a ve vozidlech městské hromadné dopravy, neboť na zatížených dopravních tepnách v centru je řada škol a školek.

    Diskuse
    June 3, 2013 v 16.4
    Méně aut, ale...
    Rozhodně jim fandím, ale ne zcela rozumím. Jistě má smysl kritizovat ty městské stanice na měření, ale sám ČHMÚ tam provozuje tři, takže informace jsou solidní a dobře dostupné, viz http://vvv.chmi.cz/uoco/actual_hour_data_CZ.html. Nevím, jestli na změnu přístupu magistrátu je taková blokáda nejlepší nástroj, zvlášť když jde vlastně o "nepovinnou" aktivitu toho úřadu.