Ostrava je prvním městem, které letos přečerpalo smogovou kvótu

Vratislav Dostál

Měřící stanice Ostrava Radvanice překročila denní limit už 16. března. Radvanice překračují limity dlouhodobě a patří mezi vůbec nejzamořenější místa rakovinotvorným benzo-a-pyrenem v celé Evropě.

Měřící stanice Ostrava Radvanice v sousedství průmyslového komplexu ArcelorMittal letos jako první v České republice přečerpala počet dní v roce, po které smí legálně překročen denní limit zamoření vzduchu prachem (PM 10). Radvanice přitom překračují limity dlouhodobě a patří mezi vůbec nejzamořenější místa rakovinotvorným benzo-a-pyrenem v celé Evropě, což významně zvyšuje nemocnost dětí žijících v této části Ostravy.

Překročit denní limit pro znečištění prachem je povoleno pětatřicet dnů během kalendářního roku. „Podle údajů monitorovací stanice Ostrava-Radvanice překročila denní limit šestatřicetkrát už 16. března a zatím byl limit překročen od počátku roku osmatřicetkrátkrát,“ uvedl Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví.

Připomíná také, že i další stanice s nejčastějším překročením denního limitu se nacházejí v Moravskoslezském kraji. „Mimo Moravskoslezský kraj má zatím nejvíce překročení denního limitu pro prach stanice Brno-Zvonařka - čtyřiadvacetkrát,“ zdůrazňuje Šuta.

„Ostravské Radvanice dlouhodobě překračují také limity pro jemný prach (PM 2,5). A to jak platné limity stanovené zákonem a evropskou směrnicí o ovzduší, tak doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO). Průměrná roční koncentrace jemného prachu za rok 2014 zde překročila doporučení WHO pro ochranu lidského zdraví asi 3,6krát,“ doplňuje.

„Srovnatelně velké zamoření jemným prachem mají neznečištěnější oblasti Polska, Bulharska či severní Itálie,“ připomíná Šuta. Jako polétavý prach se obvykle označují částice s průměrem menším než 10 μm (PM 10), jako jemný prach pak částice menší než 2,5 μm (PM 2,5).

Krátkodobé vdechování prachu zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic, působí negativně na srdečně-cévní systém, vede ke zvýšení počtu hospitalizací a k vyšší úmrtnosti. Dlouhodobé působení prachu zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických obstrukčních onemocnění plic a snižuje délky dožití hlavně v důsledku úmrtí na srdečně-cévní a plicní onemocnění.

Ostrava-Radvanice patří mezi nejznečištěnější místa Evropy také z hlediska koncentrací benzo-a-pyrenu. „Roční limitní hodnota pro tento rakovinotvorný polyaromatický uhlovodík činí 1 ng/m 3. Průměrná roční koncentrace rakovinotvorného benzo-a-pyrenu v Radvanicích překročila limit v roce 2014 více než devětkrát. Takové znečištění v Evropě nemá obdoby s výjimkou nejzamořenějších oblastí Polska a Bulharska,“ konstatuje Šuta.

Připomíná také, že studie zdravotního stavu dětí v Ostravě prokázala, že děti narozené a bydlící po šest let v nejznečištěnější oblasti Ostrava východ (Radvanice, Bartovice, Slezská Ostrava) měly třikrát vyšší výskyt lékařem diagnostikovaného průduškového astmatu a nejméně dvakrát vyšší výskyt atopického ekzému a alergické rýmy než děti narozené a žijící ve zbytku Ostravy.