Strany se shodují na vzniku národního parku Křivoklátsko, ekologové to vítají

Jaroslav Bican

Hlavní politické strany prosazují ve svých programech ve Středočeském kraji vznik nového národního parku Křivoklátsko. Shodne se na tom ČSSD, hnutí ANO i koalice tvořená SZ, KDU-ČSL a SNK-ED. Podle Hnutí DUHA se jedná o velkou šanci.

Bodem, který se opakovaně objevuje, v programech největších politických stran ve Středočeském kraji, je závazek prosazovat vznik národního parku Křivoklátsko. ČSSD vedená současným hejtmanem Milošem Peterou ve svém programu říká: „Zasadíme se o vyhlášení Národního parku Křivoklátsko.“ Koalice Spolu pro kraj tvořená Stranou zelených, KDU-ČSL a SNK-ED deklaruje: „Podpoříme vznik národního parku Křivoklátsko.“

Hnutí ANO, které zde do voleb vede místopředsedkyně Poslanecké sněmovny a členka rady města Benešova Jaroslava Pokorná Jermanová, zdůrazňuje: „V souladu s rozvojem regionů, jejich obyvatel, turistického ruchu i hospodářským rozvojem podpoříme nově vznikající chráněné oblasti CHKO Brdy a NP Křivoklátsko.“

Hnutí DUHA upozorňuje na to, že národní park v této oblasti by umožnil účinně chránit unikátní divokou přírodu a přitom ji neuzavírat lidem. Přírodním procesům by zde skutečně mohlo být ponecháno větší území než dosud. Lesy Křivoklátska totiž podle ekologické organizace skrývají i kousky opravdové české divočiny - zejména Národní přírodní rezervaci Týřov. Hluboké údolí se vine od řeky Berounky a rozvětvuje se do postranních roklí se skalnatými srázy.

Oupořský potok je domovem našeho původního, kriticky ohroženého raka kamenáče, který se nejraději ukrývá pod kameny v klidných částech toku. Na svazích rezervace roste až čtyři sta silně ohrožených tisů červených. Nad údolím se rozkládají suché skalní stepi, které na jaře pokryjí chlupaté koniklece luční.

„Ať už zvítězí v krajských volbách kdokoliv, měl by ihned po volbách rozjet otevřené jednání s ministerstvem životního prostředí a místními obcemi, které by vyústilo v návrh na zřízení národního parku,“ uvedla vedoucí programu Krajina Hnutí DUHA Eliška Vozníková. A dodala: „Nové území divoké přírody s výhodnou polohou blízko Prahy je však potřeba otevřít lidem a nerozšiřovat zákazy vstupu. Vyhlášení národního parku na Křivoklátsku je velká šance pro vzácnou přírodu i místní obyvatele.“

Křivoklátsko zařadilo Hnutí DUHA do souboru deseti nejzajímavějších turistických tipů v souvislosti s divočinou. Podle Hnutí DUHA je potřeba zároveň chráněnou divočinu otevřít lidem, rozšiřovat zákazy vstupu není nutné ani vhodné. Díky tomu národní park přiláká vnímavé turisty a pomůže místní ekonomice.

Ekologická organizace upozorňuje, že značka národního parku a divoká příroda jsou v praxi magnetem pro turisty, podporují podnikání a vznik pracovních míst nebo třeba rozvoj veřejné dopravy. Krkonošský národní park každoročně navštíví šest milionů výletníků. Do národního parku na Šumavě každý rok zavítá bezmála dva miliony turistů. Do Národního parku Podyjí, chránícího hluboký kaňon řeky Dyje u Znojma, přijíždí 300 000 lidí.

Hnutí DUHA poukazuje na to, že divočina dnes zabírá pouhou setinu našich lesů, 99 procent jsou lesy hospodářské. Rozloha lesů v České republice se navíc pomalu zvětšuje. Pokud tedy svěříme přírodním procesům několik dalších kusů krajiny, podle ekologické organizace to neohrozí hospodaření v lesích ani produkci potravin, ale přinese udržitelný rozvoj do venkovských oblastí.

    advertisment