Rozšiřte bezzásahové území Šumavy na třicet procent, vyzývají ČR ochránci přírody

Vratislav Dostál

Světový kongres Mezinárodní unie ochrany přírody přijal rezoluci, ve které vyzývá Českou republiku k nápravě péče o Národní park Šumava. Podle dokumentu je nezbytné, aby byla rozloha bezzásadového území zvětšena na třicet procent.

Světový kongres Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN), jejíž je Česká republika členem, schválil v úterý večer na Havaji rezoluci k nápravě péče o NP Šumava. K tomu, aby Šumava mohla nadále zůstat národním parkem dle mezinárodních kritérií, je podle rezoluce nezbytné, aby byla rozloha bezzásahového území neprodleně zvětšena na třicet procent plochy NP. Druhým požadavkem je závazný harmonogram pro další rozšiřování území ponechaného přírodnímu vývoji na nejméně polovinu rozlohy NP do roku 2030. Ve společném prohlášení o tom informuje Hnutí DUHA a Český svaz ochránců přírody.

„Velice mě překvapilo, jak velký zájem projevují účastníci kongresu z celého světa o osud národního parku kdesi ve střední Evropě,“ vzkazuje přímo z kongresu člen Mezivládní platformy pro biodiverzitu a ekologické služby Pavel Kindlmann. „Skoro každý, s kým tady mluvím, se mě ptá na Šumavu,“ dodává.

Česká republika má dle jeho slov ve světě pověst země, která o své přírodní bohatství řádně dbá: „Cizinci proto nedokážou pochopit, proč je zrovna Šumava ve světové ochranářské obci známá jakožto kontroverzní území díky kůrovci, misím IUCN či Světovému kongresu o divočině v Salamance. Těch pár lokálních politiků, co si z plánů na zničení divoké přírody na Šumavě tím, že ji otevřou developerům, udělalo volební program pro nejbližší volby, prokázalo pověsti ČR ve světě skutečně medvědí službu.“

Rezoluce se týká národních parků Šumava a Bavorský les i navazujícího chráněného území Natura 2000 Böhmerwald-Mühltäler v Rakousku. Požaduje jednotné zásady péče o oba národní parky a vyzývá ředitele IUCN, Světovou komisi pro chráněná území (WCPA) a členy IUCN v regionu k jednání s představiteli zodpovědných států. Dokument vyzývá k postupu v přísném souladu s vědeckými doporučeními.

Mezinárodní unie ochrany přírody ocenila závazek České republiky a Bavorska pečovat o Šumavu a Bavorský les společně v souladu s jejich zařazením do kategorie II — národní parky. Unie však v rezoluci vyjádřila znepokojení nad „nejednotným uplatňováním těchto zásad v největší přírodní zalesněné oblasti ve střední Evropě, která zahrnuje národní parky Šumava a Bavorský les“.

Dokument také upozorňuje, že „NP Šumava nejedná v souladu s doporučeními Světové komise pro chráněná území (WCPA) urychlit přechod k bezzásahovému režimu na převažující části parku. Nedostatečná rozloha přírodní zóny je neslučitelná s klasifikací kategorie II IUCN.“

Rezoluci podpořilo šedesát zástupců z třiceti přítomných států světa včetně Německa, Švýcarska, Francie, Maďarska či Španělska. Postavilo se za ni i dalších 381 světových i národních organizací na ochranu přírody a vědeckých institucí včetně těch nejvýznamnějších, jako je Světový fond ochrany přírody nebo Birdlife International. Proti byla pouze jediná státní instituce a osmnáct hlasů nestátních organizací.

Světový kongres IUCN také schválil starší rezoluci k NP Šumava, přijatou desátým Světovým kongresem divočiny. Ta žádá naplnit doporučení Světové komise pro chráněná území a mj. říká: „NP Šumava není jen národní, ale také evropskou a světovou pýchou jako mezinárodně uznávané a důležité území divoké přírody a unikátní přírodní poklad.“