Hnutí DUHA požaduje prošetření těžby dřeva v nejcennější oblasti Šumavy

Vratislav Dostál

Dobrovolníci lesních hlídek Hnití DUHA zjistili, že vedení Národního parku Šumava narychlo před volbami odváží stromy z centrální, nejcennější části parku. Ekologové proto žádají Českou inspekci životního prostředí o prošetření případu.

Hnutí DUHA podalo žádost České inspekci životního prostředí k prošetření nelegálního závažného poškozování přírody v centrální, nejcennější části Národního parku Šumava. Těžké lesní stroje zde při vyvážení již dříve pokácených stromů zničily turisticky značenou cestu a poškodily půdu i okolní stromy. Došlo k  nevratnému poškození lesní půdy těžkou technikou a k erozi.

Podle Jaromír Bláhy z Hnutí DUHA je podobně ničivá těžba a odvážení dřeva těžkou mechanizací v naprostém rozporu se statutem národního parku. „Zničenou lesní půdu nikdo nenahradí,“ zdůraznil Bláha. Připomněl, že tu národní park není pro těžařské firmy, nýbrž pro přírodu a turisty, kteří sem kvůli ní jezdí. „Nyní se na turistických cestách brodí po kolena bahnem a místo divoké přírody pozorují v rozježděné lesní půdě zapadlé traktory a vyvážecí soupravy naložené dřívím,“ uvedl Bláha.

Politicky dosazené vedení parku tím podle něj jasně dokazuje, že je tu víc pro zajišťování zakázek těžebním firmám než pro ochranu přírody. „Zdá se, že se teď před parlamentními volbami snaží vytěžit a prodat, co se dá. Jinak si nesmyslné horečné vytahování i starého dřeva z oblastí ponechaných přírodnímu vývoji neumím vysvětlit,“ uzavřel Bláha.

Na situaci ekology upozornili turisté, kteří se na rozježděné cestě od Modravského potoka k Černohorskému močálu prý doslova brodili po kolena bahnem. Dobrovolníci lesních hlídek Hnutí DUHA pak potvrdili, že těžké stroje při vytahování dřeva z podmáčených porostů zničily značenou turistickou cestu, rozjezdily také lesní půdu v okolních porostech a poškodily tam i zdravé stojící stromy.

Stroje nakonec samy zapadly do hlubokých kolejí. Správa NP Šumava rovněž náhle začala odvážet dřevo z cenného území ponechaného přírodnímu vývoji kolem Ptačího potoka.

Používání intenzivních technologií, mezi něž patří i používání těžkých strojů zcela nevhodných pro cenná podmáčená přírodní území, je v národním parku zákonem zakázáno. Hnutí DUHA upozornilo, že devastující těžbou byl porušen zákon i vládní nařízení o zřízení Národního parku Šumava.

Lesní hlídky Hnutí DUHA navíc zjistily, že správa parku odváží dřevo také z oblasti kolem Ptačího potoka ve druhé zóně, která je součástí bezzásahového území. Kácení cenného horského lesa tu v roce 2011 bránili občané nenásilnou blokádou.

Většina pokácených stromů byla ponechána na místě k zetlení, ale nyní je vedení parku začalo narychlo odvážet.

    #BečvaNevyšumí

    Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

    Diskuse