Chalupův zákon o Šumavě jde na ruku developerům a těžařským firmám

Vratislav Dostál

Ministr Tomáš Chalupa se chystá předložit vládě zákon o Šumavě, který v podstatě národní park ruší. Ministr nedodržel ani zákonem daná pravidla a dává jej vládě, aniž by jej řádným způsobem projednala její legislativní rada.

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa z ODS předloží ve středu vládě zákon o Šumavě, který v podstatě národní park ruší. Upozorňuje na to Hnutí DUHA s tím, že Chalupa nedodržel ani zákonem daná pravidla a dává jej vládě, aniž by jej řádným způsobem projednala její legislativní rada. Přitom zákon je po odborné i právní stránce tak nekvalitní, že jej Právnická fakulta Univerzity Karlovy označila za „zcela nezpůsobilý dalšího projednání v legislativním procesu.“

Podle ekologů ale především Chalupův zákon neslouží ochraně přírody, nýbrž ochraně developerů a těžařských firem. Projekty, jako jsou například rekreační střediska či sjezdovky, mají mít v národním parku stejnou důležitost jako ochrana přírody. Ministr chce zmenšit území nyní ponechané přírodě o 5 500 hektarů a do budoucna plánované bezzásahové území dokonce o 10 000 hektarů.

„Zákon předložený ministrem Chalupou otevírá dveře národního parku těžařům a developerům na úkor chráněné přírody a turistů. Umožní nové developerské projekty a zástavbu v srdci národního parku. Možná by bylo poctivější, kdyby ministr Chalupa rovnou navrhl park zrušit, když vzácná příroda kmotrům ODS tolik překáží,“ uvedl Jaromír Bláha z Hnutí DUHA.

„Tomáš Chalupa se snaží likvidační zákon prosadit nepoctivým způsobem — moc dobře ví, že jeho návrh je úplný paskvil, a proto se domluvil s ministrem Mlsnou na tom, že obejdou standardní proces posouzení v Legislativní radě vlády,” dodal Bláha.

Přijetí zákona by tak znamenalo zničení některých nejcennějších částí Šumavy, které jsou perlami národního parku - například pralesa na Smrčině, kaňonu Křemelné či oblasti kolem Ptačího potoka v Modravských slatích. Kácení v těchto místech bylo dosud nelegální.

Stanovisko podepsané proděkanem fakulty a vedoucím katedry práva životního prostředí profesorem Milanem Damohorským uvádí: „Návrh zákona je utilitárně pojatý, je jednostranně zaměřený na rozvoj podnikatelských aktivit, je v rozporu se zásadami ochrany přírody, krajiny a biodiverzity i s mezinárodními standardy ochrany přírody. Četné paragrafy jsou i v rozporu s ustanoveními českého ústavního práva, práva unijního či dále i s ustanoveními práva správního a životního prostředí. Návrh zákona trpí četnými závažnými právními nedostatky a je nezpůsobilý pro další projednávání v legislativním procesu. Naše katedra navrhuje jeho stažení a zásadní přepracování…“

Aby ministr Chalupa mohl svůj návrh ve vládě prosadit, obešel standardní proces jeho posouzení v Legislativní radě vlády. Získal sice doporučení jejího předsedy, ministra Petra Mlsny, avšak i to je vydáno v rozporu se Statutem rady. „Návrh zákona o Národním parku Šumava není případem, který by ministr Mlsna mohl vyjmout z řádného posouzení radou,“ upozorňuje Hnutí DUHA s tím, že Chalupa navíc předkládá zákon do vlády se zásadními námitkami některých ministerstev, která se mu nepodařilo v mezirezortním řízení odstranit.

Světový svaz ochrany přírody (IUCN) již loni varoval, že v případě přijetí takových pravidel by Šumava přišla o mezinárodně uznávaný statut národního parku a byla by vyškrtnuta ze světového seznamu národních parků, který vede OSN. Za zachování Národního parku Šumava a zajištění ochrany unikátní přírody apelovalo na ministra Chalupu a poslance také 72 ředitelů evropských národních parků a předních evropských odborných institucí.

Ministr Tomáš Chalupa chce projednáním svého návrhu zákona ve vládě zavázat poslance koaličních partnerů k jeho podpoře. Očekává se, že jej ministr poté předloží Poslanecké sněmovně jako takzvaný komplexni pozměňovací návrh a bude usilovat o jeho schválení místo návrhu, který připravil Plzeňský kraj a který již poslanci projednávají.