Chalupa buď začne chránit přírodu, nebo Šumava přestane být národním parkem

Vratislav Dostál

Pokud vláda nezačne chránit unikátní přírodu a respektovat mezinárodní pravidla, přestane OSN uznávat Šumavu jako národní park. Hlavní představitelé Světového svazu ochrany přírody to napsali řediteli šumavského parku v ostře formulovaném dopisu.

V případě, že vláda nezačne chránit unikátní přírodu a respektovat mezinárodní pravidla, přestane OSN uznávat Šumavu jako národní park. Informuje o tom Hnutí DUHA s odkazem na dopis představitelů Světového svazu ochrany přírody (IUCN) adresovaný řediteli šumavského parku. IUCN tak dalo jasně najevo, že návrhy ministra Tomáše Chalupy z ODS a ředitele Jiřího Mánka vedou k likvidaci Národního parku.

„Bylo by velmi pochybné nadále nazývat území, které v minulosti bývalo spravováno podle standardů Kategorie II [národní parky podle IUCN], coby národní park. Proto Světová komise pro chráněná území a IUCN jasně prohlašují, že Šumava si při nyní navrhované péči nebude moci podržet statut Kategorie II. Znamená to, že na základě odborného doporučení bude přeřazena ve Světové databázi chráněných území (WDPA), v Seznamu chráněných území OSN a na seznamu Chráněná planeta. Název ‚národní park‘ bude sloužit pouze k místnímu použití a nebude uznáván mezinárodně,“ píše se mimo jiné v dokemtu, který řediteli parku napsali Hans Friederich, ředitel evropské kanceláře IUCN, a evropský místopředseda Světové komise pro chráněná území (WCPA) Andrej Sovinc.

Podle Jaromíra Bláhy z Hnutí DUHA je dopis jasným varováním od Světového svazu ochrany přírody. „Pokud nový zákon nebo plán péče seškrtá plochu, která má být v budoucnu ponechána divoké přírodě, na pouhých pětatřicet procent, Šumava už nebude národním parkem podle mezinárodních kritérií,“ uvedl Bláha s tím, že říkat pak národní park místu, kde národní park není, by byl mezinárodní podvod.

Šumava přitom podle něj patří mezi mezinárodně proslulé národní parky a chrání přírodní dědictví, které patří každému z nás a jež každý rok obdivují statisíce turistů. „Uchránit ji může pouze uvážlivost ministra Chalupy při přípravě nového plánu péče a zákona o národním parku,“ doplnil Bláha.

Definitivní rezignace na základní, mezinárodně uznávaná pravidla péče o národní park by podle jeho slov měla dramatické dopady na snížení ochrany vzácné přírody. „Zanikla by další pojistka, která dosud držela politiky na uzdě, aby do národního parku masivně nevpustili developery a těžaře,“ uvedl Bláha.

Podle něj by politici měli přestat dělat s Šumavou podivné experimenty a měli by dodržovat stejná světová pravidla péče o národní parky, jakými se řídí ostatní země v Evropě. Vyškrtnutím ze seznamu uznávaných národních parků by podle ekologů totiž Šumava přišla o prestiž a také o značku, která přitahuje zahraniční turisty. Modravský starosta Antonín Schubert před několika lety varoval, že vyřazení Šumavy z Kategorie II (národní parky) dle IUCN by bylo „velice krátkozraké rozhodnutí“.

Světový svaz ochrany přírody v dopise upozorňuje ředitele Mánka, že jeho návrh na přeřazení Šumavy do jiné kategorie chráněných území situaci neřeší. Některé jeho plány jsou v rozporu  nejen s  pravidly péče o národní park, ale o jakékoliv chráněné území. Za zásadní nedostatek návrhů současného vedení parku a ministerstva považuje IUCN snížení cílového stavu území ponechaného přírodě na pouhých 35 % rozlohy parku, a to navíc až v roce 2057. Dosavadní jedenáct let starý plán péče přitom počítal, že do roku 2030 bude divoké přírodě ponechána nejméně polovina národního parku.

V roce 2007 bylo území ponechané přírodě přitom rozšířeno ze třinácti na třicet procent národního parku. V loňském roce nicméně současné vedení parku opět seškrtalo na 26 %. Ombudsman přitom potvrdil, že správa parku povolením těžby v území ponechaném divočině porušila platné české zákony.

V dopise IUCN připomíná, že při vyhlášení národního parku byla jeho klasifikace dána tím, že „rozsáhlé oblasti NP Šumava jsou nepoškozené přírodní biotopy, které umožňují zachování ekologických procesů, jež původním druhům a společenstvům dovolují přežívat dlouhodobě s minimálními zásahy člověka.“

IUCN se pozastavuje také nad tím, že v současné době je stále pouze 13 % území v přírodě blízkém stavu (první zóna), což vyvolává otázku, zda Šumava může stále ještě zůstat národním parkem. IUCN přitom Šumavě dalo ještě v roce 2002 šanci.

„Dlouhodobý cíl návratu k přirozenému ekosystému, pokud bude skutečně realizován, by měl dostačovat jako zdůvodnění pro udržení národního parku v Kategorii II.“, uvedli tehdy experti Světové komise pro chráněná území s tím, že snížení stupně jeho ochrany na vnitrostátní úrovni změnou jeho kategorie národního parku by však mělo určitě katastrofické následky pro ochranu této velmi hodnotné oblasti“.

Hnutí DUHA již dříve poukázalo, že uchránit značku národní park může pro Šumavu pouze nový a dobře připravený Plán péče o NP, který zajistí ochranu vzácné přírody, podmínky pro šetrnou turistiku a bude v souladu s mezinárodními pravidly. A IUCN již varoval, že stejné důsledky může mít také schválení kontroverzního návrhu zákona o národním parku Šumava.