Nový ředitel chce, aby Šumava nebyla národním parkem

Jaromír Bláha

Mánkův návrh v principu znamená úplně to samé, jako kdyby Václav Klaus prosil UNESCO o vyškrtnutí Pražského hradu ze seznamu světového kulturního dědictví, protože tam LUKOIL plánuje postavit rafinérskou věž.

Ačkoliv Národní park Šumava patří mezi mezinárodně proslulé národní parky a chrání významné přírodní dědictví na naší planetě, chce jeho ředitel a člen regionální rady ODS Jiří Mánek navrhnout jeho vyřazení z mezinárodního seznamu národních parků. Plán péče, který připravuje, bude obsahovat přeřazení Šumavy z kategorie II. National Park (národní park) podle klasifikace IUCN (Světový svaz ochrany přírody) do kategorie IV. Habitat/Species Management Area (obhospodařovaná chráněná plocha).

Pro ujasnění: IUCN je renomovaná organizace, zaštiťující odborně i organizačně ochranu přírody ve světě, a Česká republika je jejím členem. Protože názvy chráněných území se liší stát od státu, existuje mezinárodní klasifikace, která je rozlišuje podle toho, jaký mají cíl — viz zde. Ze zhruba tří set evropských národních parků jich má 245 tento statut přiznaný i Světovým svazem ochrany přírody (IUCN), dosud včetně naší Šumavy a Podyjí.

Mánkův návrh v principu znamená úplně to samé, jako kdyby Václav Klaus prosil UNESCO o vyškrtnutí Pražského hradu ze seznamu světového kulturního dědictví, protože tam LUKOIL plánuje postavit rafinérskou věž.

Aby samotný ředitel národního parku takhle poplival prestiž krásné šumavské přírody i instituce, kterou řídí, to nemá obdoby. Jiří Mánek v podstatě nepřímo potvrdil, pro koho doopravdy pracuje, a kmotrovský záměr postupně oslabit až zrušit národní park na Šumavě nabývá konkrétních rozměrů. Nakonec bude stačit už jen oficiálně přejmenovat Národní park Šumava na Těžařský park chráněných šumavských holosečí. Šumava pochopitelně přijde nejen o prestiž, ale i o tisíce turistů, kteří sem jezdí z celého světa za divokou přírodou.

.

Nepřekvapí, že Jiří Mánek vlastně nedokáže odpovědět na otázku "Times New Roman";mso-ansi-language:CS;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:
AR-SA">„
proč?” - proč chce připravit Šumavu o mezinárodní klasifikaci národního parku. No nemůže přece na rovinu říci, že chce oslabit silnou mezinárodní pozici národního parku, který chrání významnou část světového přírodního dědictví ještě před plánovaným schválením nového zákona o Šumavě. IUCN v březnu varoval českou vládu, že Šumavu ze seznamu světových národních parků sám vyškrtne, bude-li přijat zákon v podobě, kterou navrhuje ministr Tomáš Chalupa. Chalupův zákon totiž navrhuje zmenšení území ponechaného přírodě na pouhých 22 % rozlohy parku, zvětšení území, kde se smí těžit, o 5500 hektarů a obsahuje také vyznačení koridoru pro výstavbu lanovky na horu Hraničník. Úvodní klauzule zákona klade v národním parku na roveň ochranu přírody a developerské projekty (dále viz zde).

Tak tedy, Jiří Mánku, proč?

Jako kontrast můžeme ocitovat vybrané pasáže z dnes už skoro deset let staré zprávy expertní mise IUCN, která na pozvání tehdejšího ministra životního prostředí navštívila Šumavu a dala České republice doporučení k péči o národní park, má-li zůstat národním parkem:

Především — přírodní hodnoty Šumavy jsou mimořádné. "Times New Roman";mso-ansi-language:CS;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:
AR-SA">„
NP Šumava spolu s německým NP Bavorský les a rakouskou částí pohoří Šumava jsou hlavními složkami největšího souvislého lesního porostu ve střední Evropě. NP Šumava obsahuje unikátní komplexy rašelinišť a podmáčených smrčin, částečně označených jako Ramsarská lokalita, které mají vysokou ekologickou hodnotu. V této oblasti jsou fragmenty velmi starých porostů, poslední tohoto druhu ve střední Evropě. Dále je NP Šumava domovem mnoha druhů s velkým ekologickým významem, např. rys, tetřívek obecný a endemická fauna.” (str.7).

Nebo dále: "Times New Roman";mso-ansi-language:CS;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:
AR-SA">„S
nížení stupně jeho ochrany na vnitrostátní úrovni změnou jeho kategorie národního parku by však mělo určitě katastrofické následky pro ochranu této velmi hodnotné oblasti. Dlouhodobý cíl návratu k přirozenému ekosystému, pokud bude skutečně realizován, by měl dostačovat jako zdůvodnění pro udržení národního parku v kat. II.” (str.9.).

A co je k tomu třeba učinit: Národní park "Times New Roman";mso-ansi-language:CS;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:
AR-SA">„
vyžaduje vyhlášení velké, kompaktní a nenarušované jádrové zóny" (str. 8). "Times New Roman";mso-ansi-language:CS;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:
AR-SA">„
Zóna 1 (jádrová zóna) musí být reorganizována do několika kompaktních bloků (méně než 10) s jasně stanovenými podmínkami — v zásadě bezzásahovost." (str. 15) "Times New Roman";mso-ansi-language:CS;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:
AR-SA">„
Původní proces přechodu...a transformaci ploch zóny II do jádrové zóny je třeba výrazně urychlit tak, aby pokrývalo 30—40% plochy NP do 3—5 let." (str. 15)… "Times New Roman";mso-ansi-language:CS;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:
AR-SA">„
Okamžité kácení nebo dokonce holoseč a asanace lokalit v centrálních oblastech s výskytem kůrovce nejsou přijatelná opatření." [zvýraznění z původního textu] (str. 6) Dále viz zde.

Jak trefně řekl Karel Schwarzenberg: "Times New Roman";mso-ansi-language:CS;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:
AR-SA">„
Buď chceme národní park, nebo ne. My si myslíme, že můžeme celý svět ošulit. To není možné.”

Déle prostě už nemůžeme celému světu i našim turistům vykládat, že máme národní park a přitom tam ostošest těžit dřevo, budovat sjezdovku, stavět nové a nové budovy. Musíme si vybrat. Jiří Mánek si vybral. Opravdový národní park nechce. Lidé, kteří na Šumavě skutečný národní park chtějí, mají dost možná smůlu, protože ten, kdo o tom nakonec rozhodne, bude …… ministr Tomáš Chalupa.