Ekologové: Nečasova vláda rezignovala na kvalitu života lidí

Vratislav Dostál

V polovině řádného funkčního období je podle ekologických organizací zřejmé, že vláda rezignovala na kvalitu života lidí. Nečasův kabinet totiž splnil jen tři z devětašedesáti našich návrhů na ochranu zdraví a kvality života občanů, tvrdí ekologové.

V poločase svého působení splnila vláda Petra Nečase jen tři ze šedesáti devíti konkrétních návrhů na ochranu zdraví a kvality života občanů. Soubor opatření předala Asociace ekologických organizací Zelený kruh politickým stranám v lednu 2010. Nyní — po dvou letech od vyjádření důvěry vládě — přichází s podrobným hodnocením jejich plnění.

A ekologové nepochybují, že vláda v ochraně životního prostředí selhala. I to podle nich může být jeden z důvodů, proč jí drtivá většina veřejnosti nedůvěřuje. Podle ředitelky Zeleného kruhu Júlie Sokolovičové vláda v období ekonomické krize odsunula ochranu životního prostředí až na poslední místo s argumentem, že si ji nyní nemůžeme dovolit. Z výčtu jejích prohřešků podle ní ale bohužel vyplývá, že spíše než o úspory jde o nevůli zabývat se kvalitou našeho života.

„Ministerstvo životního prostředí, které je pro prosazování zdravého prostředí klíčové, v tomto období prošlo asi nejmarkantnější proměnou ze všech resortů — zdá se, že jednoduše přestalo dělat svou práci,“ doplnil Sokolovičovou expert na ekologickou politiku Daniel Vondrouš. Podle ekologů totiž vláda z navržených opatření prokazatelně splnila pouze zavedení podpory výroby obnovitelného tepla a zvýšení poplatků za zábory orné půdy. Navrhla také zrušení komunistických paragrafů o konfiskaci domů a zahrad kvůli těžbě.

Vláda naopak za dva roky svého působení svou nečinností podle ekologů umožnila další etapu živelného kácení zejména ovocných alejí podél cest i nezákonné zásahy do nevzácnější přírody v jádru Národního parku Šumava. Nepokusila se navíc snížit hluk ve městech a nezabránila ani rušivým jízdám kamionů přes obce a vesnice. Nedokázala vůči znečišťovatelům prosadit poplatky za škodliviny v ovzduší takové, aby průmysl skutečně motivovaly k výměně zastaralých technologií.

„Desítky miliard korun ve formě tzv. emisních povolenek vláda věnovala bohatým energetickým společnostem zdarma. Prodejem emisních povolenek přitom mohla podpořit snížení účtů rodin za vytápění v domácnostech. Ministerstvo životního prostředí překvapivě navrhlo držet recyklaci domácího odpadu na nízké úrovni a cenné suroviny v odpadu namísto využití spalovat,“ doplnili ekologové v tiskovém prohlášení.

Současně upozornili na to, že nedávno představená nová surovinová politika přináší zrušení územních limitů těžby hnědého uhlí, přípravu těžby černého uhlí pod Beskydami, otevření nových uranových dolů na Jihlavsku, obnovu těžby uranu na Liberecku chemickým loužením či omezení možnosti občanů vyjádřit se k otevření dolu v sousedství.

„Zatímco parlament projednává zrušení vyvlastňování ve prospěch těžařů, ministr průmyslu je požaduje zase zavést. Návrh nové energetické politiky chce zastavit podporu obnovitelných zdrojů elektřiny a naopak zavést další dotace pro jadernou elektřinu,“ uzavřeli ekologové.