Koalice nepodpoří změny novely o národních parcích zvětšující jejich ochranu

Jaroslav Bican

Poslanci a poslankyně v pátek rozhodnou o novele zákona, která upravuje ochranu národních parků. Podle hnutí DUHA má novela nedostatky, které napravují pozměňovací návrhy poslance Junka (KDU-ČSL), koalice se ale na jejich podpoře nedohodla.

Poslanecká sněmovna má v pátek rozhodnout o vládní novele zákona o ochraně přírody a krajiny, která mění a zpřesňuje pravidla péče o čtyři národní parky v České republice. Kromě novely zákona budou poslanci také hlasovat o celé řadě pozměňovacích návrhů.

Přestože jde podle Hnutí DUHA novela správným směrem, obsahuje některé nedostatky a vážné hrozby pro cennou přírodu a krajinu. „Vládní novela jasně říká, že národní parky jsou tu proto, aby chránily divokou přírodu a nerušený průběh přírodních dějů na více než polovině jejich území. To je určitě dobře,“ uvedl Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA a dodal: „Nerozumím ale, proč neuvádí termíny, kdy se cíl naplní, a zároveň umožňuje příštím ministrům, aby místa ponechaná divočině dokonce zmenšovali.“

Podle Bláhy je správné, že novela omezuje možnosti rozprodávat veřejné státní pozemky v národních parcích, nelogicky se ale vyhýbá zákazu rozprodeje na územích obcí potenciálně určených k zástavbě. „Přitom právě tam je největší riziko, že pozemky připadnou developerům a budou zastavěny. Výstavba na Šumavě a v Krkonoších je už dnes enormní,“ varuje Jaromír Bláha.

Hnutí Duha upozorňuje, že pozměňovací návrhy, které by mohly mezery ve vládní předloze napravit, předkládá poslanec Jiří Junek (KDU-ČSL). Ty nedávno podpořila v dopise poslancům i komise pro životní prostředí Akademie věd ČR či bývalý ministr životního prostředí Ladislav Miko nebo předseda platformy Vědci pro Šumavu Jakub Hruška. K podpoře Junkových pozměňovacích návrhů, které podle ní zaručí ochranu národních parků před kácením, nadměrnou zástavbou a dalšími škodlivými zásahy, vyzvalo také Hnutí DUHA.

Návrhy, pro které plánují hlasovat poslanci KDU-ČSL, ovšem nemají podporu napříč koalicí. „My jsme diskutovali v minulém týdnu s koaličními partnery o všech pozměňovacích návrzích zákonů ve třetím čtení, které budou projednávány na této schůzi, a dohodli jsme se, že ve většině případů a tohle je zrovna ten příklad, budeme držet vládní návrh,“ odpověděl předseda poslaneckého klubu Hnutí ANO Jaroslav Faltýnek na dotaz Deníku Referendum, zda poslanci ANO podpoří pozměňovací návrhy Jiřího Junka.

Poslanec Junek navrhuje, aby stanovené cíle měly lhůty

Podle vládní novely je posláním národních parků zajistit nerušený průběh přírodních dějů na jejich převažující rozloze. Novela ovšem neříká, kdy bude území pro divočinu vyčleněno, zda do deseti let nebo třeba až v příštím století. Návrh poslance Junka obsahuje lhůty, dokdy se tak má v každém národním parku stát. Takovou lhůtu zahrnuje například zákon o NP Bavorský les či mnoha dalších německých národních parků.

Junkovy návrhy obsahují i další důležitou pojistku pro ochranu nejcennějších míst národních parků, kdy uvádí minimální rozlohu přírodní zóny pro každý národní park přímo v textu zákona, aby v budoucnu nemohla nejcennější území divočiny svůj ochranný režim ztratit.

Jiří Junek rovněž navrhl zcela zamezit rozprodeji státních pozemků v národních parcích. Jejich rozprodej na zastavěných a zastavitelných územích obcí, což vládní novela dovoluje, totiž snadno povede ke spekulacím a další výstavbě, která je již dnes enormní. Tento návrh podpořil poslanecký výbor pro životní prostředí.

Hnutí DUHA také vyzvalo členy dolní komory k odmítnutí pozměňovacích návrhů poslanců Jana Zahradníka, Petra Bendla, Jana Klána a Martina Kolovratníka, o kterých se domnívá, že ochranu přírody naopak oslabují.

Poslanec Jan Zahradník (ODS) například navrhuje úplné zamítnutí novely. Pro případ neúspěchu předkládá pozměňovací návrh, který popírá smysl existence národních parků. Navrhuje totiž vyškrtnutí jejich základního cíle - zajištění nerušeného přírodního vývoje. Lesnické práce chce provádět i v nejcennějších přírodních zónách.

Petr Bendl předkládá pro změnu návrh, kterým chce zrušit předkupní právo státu k pozemkům v národních parcích, národních přírodních rezervacích a národních přírodních památkách. Návrh by v případě schválení podle Hnutí DUHA pomohl spekulantům nebo developerům skoupit pozemky v nejpřísněji chráněných územích státu, které se jejich vlastníci rozhodli prodat.

Po hlasování v Poslanecké sněmovně půjde novela do Senátu, který ji musí projednat nejpozději do třiceti dní od chvíle, kdy poslanci návrh zákona doručí.

    Diskuse