Otevřený dopis Asociace nezávislých divadel české vládě

Redakce DR

Zveřejňujeme otevřený dopis Asociace nezávislých divadel Vládě ČR. Kultura je v České republice dlouhodobě podfinancovaná, přesto přináší mimořádné výkony a hodnoty.

Kultura je v České republice dlouhodobě podfinancovaná, přesto přináší mimořádné výkony a hodnoty. Foto amanitas.cz
Kultura je v České republice dlouhodobě podfinancovaná, přesto přináší mimořádné výkony a hodnoty. Foto amanitas.cz

Vážený pane premiére,

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

jako představitelé kulturního průmyslu se na Vás obracíme v době projednávání státního rozpočtu s naléhavou výzvou o navýšení rozpočtové kapitoly 334 Ministerstva kultury, zejména pak rozpočet na kulturní aktivity živého umění. V Programovém prohlášení Vlády ČR se vláda zavázala „přiblížit jednoprocentnímu podílu výdajů státního rozpočtu na oblast kultury jako veřejné služby“. Přesto zůstává kapitola MKČR hluboko pod tímto číslem.

Dle návrhu státního rozpočtu bude MKČR k dosažení kýženého jednoho procenta chybět 3,5 miliardy Kč. Růst české ekonomiky patří k nejvyšším v rámci Evropské unie, v prvním čtvrtletí roku 2016 to byla 3 procenta, ve druhém čtvrtletí 2,5 procenta. Tento ekonomický vývoj tak poskytuje mimořádnou příležitost ke splnění záměru vlády zvýšit výdaje v sektoru kultury.

Kultura je v České republice dlouhodobě podfinancovaná, přesto přináší mimořádné výkony a hodnoty.

Kulturní dědictví i živá kultura jsou součástí každodenního života, přispívají k celoživotnímu osobnímu rozvoji lidí a jsou významným pilířem budoucího rozvoje společnosti. Kultura má nesporný pozitivní ekonomický dopad, přispívá k rozvoji služeb, ale je i velmi účinným nástrojem kulturní diplomacie. Zároveň je kultura dlouhodobě významným nástrojem posilování sociálního kapitálu a se svým ekonomickým dopadem i zdrojem příjmů státního rozpočtu.

Ministerstvo kultury musí řešit naléhavé problémy svého sektoru a potřebuje k tomu adekvátní prostředky.

Jako organizace, sdružující nezávislá profesionální divadla České republiky, monitorujeme vážné důsledky podfinancování sektoru. Domníváme se, že je nutné dlouhodobě obhajovat zájmy celého kulturního průmyslu a vyzýváme kulturní obec, organizace, profesní sdružení i jednotlivce napříč obory, aby se připojili k naší iniciativě.

V Praze dne 16. září 2016

Se srdečným pozdravem

Rada Asociace nezávislých divadel ČR:

Štěpán Kubišta — Předseda

Lenka Havlíková — 1. místopředsedkyně

Roman Černík — 2. místopředseda

Petr Prokop — člen Rady Jan Žůrek — člen Rady

  Diskuse
  AZ
  September 21, 2016 v 19.58
  To, co se v apelu na vládu píše, je pravda, ale nechápu, proč se představitelé Asociace nezávislých divadel nechávají zmanipulovat k tomu, aby používali naprosto ohavné sousloví "kulturní průmysl". Nezávislé divadlo není žádný "kulturní průmysl", tím je možná filmová produkce nebo nebo pořádání hudebních festivalů a všelijakých atrakcí na památkových objektech. Divadelní tvorba není průmysl, užití toho sousloví vůbec nechápu.
  IH
  September 21, 2016 v 22.7
  Tak mě napadá,
  že onen nehezký "terminus technikus" mohl být použit proto, že premiér Sobotka má slabost pro průmysl. Zdá se, možná nejen mně, že země v jeho očích vzkvétá tehdy, když je průmyslem znásilňována. Argumentovat tedy prchavými dojmy, kterými se dobré divadlo zapisuje do lidských myslí, mohlo být shledáno jako marnost nad marnost.