Organizátoři referenda: Haškova podpora referendu zvyšuje tlak na Vokřála

Vratislav Dostál

Radní Jihomoravského kraje udělili dotaci 197 000 korun na kampaň přípravného výboru referenda o poloze nádraží. Přípravný výbor na to reagoval dopisem všem členům rady města Brna, ve kterém je vyzývá, aby se také zachovali poctivě.

Rada Jihomoravského kraje ve čtvrtek rozhodla o udělení dotace 197 tisíc korun na kampaň přípravného výboru referenda o poloze nádraží. Podle zmocněnce přípravného výboru Jakuba Patočky tím kraj zvýšil tlak na vedení města Brna, aby se také ono zachovalo poctivě.

Přípravný výbor dnes odeslal všem členům rady města Brna dopis, v němž je vyzývá, aby se také zachovali poctivě. Podle Patočky je k tomu nutné, aby se vedení města tak jako vedení kraje distancovalo od „nepravdivé kampaně skupinky členů ODS kolem Roberta Kotziana“.

Kotzianovy plakáty vyzývající veřejnost k neúčasti v referendu se objevily v brněnských tramvajích. Hejtman Hašek uvedl, že kraj nevěděl, na co přispívá a že je jednostranností Kotzianovy kampaně zklamán. Následně rada kraje i pod tlakem veřejnosti rozhodla o udělení dvousettisícové dotace přípravnému výboru referenda.

Přípravný výbor dále žádá vedení města, aby zřetelně občany k referendu pozvalo. „Nechcete-li, neříkejte lidem, jak mají hlasovat, ale otevřeně k referendu zvěte. Přece není možné referendum na jedné straně vyhlásit, vynaložit na ně miliony z veřejných peněz, a pak se tvářit, jako byste za ně neměli žádnou odpovědnost,“ píše Patočka členům městské rady.

Zmocněnec přípravného výboru také vedení města žádá o symbolickou podporu své činnosti a upozorňuje, že přípravný výbor je ve zcela jiném občanském i právním postavení než odpůrci referenda.

„Reprezentujeme vůli více než dvaceti tisíc občanů města, jejíž oprávněnost stvrdily rozsudky soudů. Dle zákona Rada města Brna může udělit dotaci padesát tisíc korun a žádáme Vás, abyste této své pravomoci využili,“ píše radním Patočka.

Přípravný výbor dosud svou činnost financuje zejména z výtěžku veřejné sbírky, v níž na crowdfundingovém webu HitHit na kampaň poslali Brňané víc než sto dvacet tisíc korun. Na kampaň přispěli také některé obce v okolí Brna, jejichž obyvatelé by byli přesunem nádraží dotčeni, například Babice nad Svitavou nebo Rajhrad. A nyní také Jihomoravský kraj.

„Je přece ostuda, pokud naši práci podporují obce v okolí Brna, pokud ji podporuje i kraj, ale město samo se k občanské iniciativě, za níž stojí přes šest procent brněnských občanů, staví až dosud macešsky,“ uzavírá zmocněnec přípravného výboru.

Referendum o poloze a způsobu modernizace brněnského hlavního nádraží se bude konat letos v Brně současně s krajskými volbami. Vyvolala ho občanská iniciativa, která před dvěma lety shromáždila potřebný počet šesti procent oprávněných brněnských voličů.

Oprávněnost nároku posléze stvrdil Nejvyšší správní soud. Na základě jeho rozsudku Referendum vyhlásilo na termín krajských voleb zastupitelstvo města Brna.