Všechna odvolání k poloze nádraží v Brně má rozhodovat Jihočeský kraj

Vratislav Dostál

Děti Země uspěly v dalším právním střetu. Podle ministerstva pro místní rozvoj představují brněnský primátor a ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje riziko systémové podjatosti. Všechna odvolání má tudíž řešit Jihočeský kraj.

Více než pětiletý požadavek Dětí Země na brněnský magistrát, aby o odvolání proti vydání územního rozhodnutí pro odsunované nádraží rozhodl jiný úřad, dospěl do úspěšné fáze.

Ministerstvo pro místní rozvoj totiž rozhodlo, že primátor Brna Petr Vokřál a ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje Věra Vojáčková představují riziko systémové podjatosti, takže všechna odvolání z října 2013 má nyní vyřešit Krajský úřad Jihočeského kraje, nikoliv magistrát v Brně.

„Jsme rádi, že o našem odvolání nebude již rozhodovat brněnský magistrát, zvláště když v roce 2010 do vedení Brna na čtyři roky nastoupil Roman Onderka z ČSSD a Robert Kotzian z ODS. Přitom Brno je jedním ze dvou investorů modernizace železničního uzlu,“ uvedl předseda Dětí Země Miroslav Patrik, který se schvalováním nádraží v Brně zabývá od června 2001 a nyní je členem přípravného výboru pro referendum 2016.

Proti vydání územního rozhodnutí s námitkou podjatosti bývalého primátora Romana Onderky a všech úředníků magistrátu podaly v říjnu 2013 odvolání Děti Země, spolek Stará Osada — Židenice a jedna fyzická osoba. Čtvrté odvolání podala ještě jedna soukromá firma. O všech těchto odvolání nebylo dosud rozhodnuto, protože se řešila námitka o systémové podjatosti primátora Brna a všech osob na magistrátu.

„V minulosti jsme opakovaně žádali, aby o odvolání magistrát nerozhodoval, ale bylo to stále zamítáno,“ vzpomíná Patrik a doplňuje: „V březnu 2014 nám v podstatě podjatý krajský úřad v Brně dokonce sdělil, že primátor Roman Onderka podjatý není.“

Změna nastala až s příchodem Petra Vokřála z hnutí ANO do funkce primátora Brna, který v lednu 2015 upozornil ředitelku Krajského úřadu Jihomoravského kraje, že při rozhodování o umístění nádraží se cítí být podjatý. Ředitelka krajského úřadu pak v únoru loňského roku sdělila ministerstvu pro místní rozvoj, že se též cítí podjatá.

Podle nového právního názoru ministerstva představuje Brno a Jihomoravský kraj značné riziko tzv. systémové podjatosti, protože společně s ministerstvem dopravy a se Správou železniční dopravní cesty podepsaly v roce 2002 dohodu o spolupráci při přípravě a výstavbě železničního uzlu Brno.

Územní řízení pro odsunuté nádraží probíhá již více než deset let a během něho bylo doloženo plno nezákonností a chyb. Nyní se již více než dva a půl roku čeká, jak se rozhodne o odvolání proti jeho třetímu umístění.

„Velkou nadějí na prosazení nádraží v centru je pro nás referendum o poloze nádraží a o způsobu výběru variant veřejnými návrhovými soutěžemi, které proběhne v říjnu 2016 s volbami do krajů,“ uzavírá Patrik, který připomíná, že v říjnu 2004 přišlo k prvnímu referendu pětadvacet procent voličů, z nichž šestaosmdesát procent bylo proti odsunu.