Brno spustilo web o budoucnosti nádraží. Referendum nezmiňuje

Vratislav Dostál

Brněnský magistrát spustil web, chce tak informovat veřejnost o všech variantách budoucí podoby a umístění hlavního nádraží. Zástupci přípravného výbor referenda o poloze nádraží ale tvrdí, že jde spíše o jednostrannou propagaci odsunu nádraží.

Zástupci spolků, které na sklonku loňského roku prosadily konání referenda o poloze hlavního nádraží v Brně, nesouhlasí se způsobem, jakým problematiku dopravního uzlu na nově spuštěné stránce europointbrno.cz prezentuje brněnský magistrát.

O spuštění webu informovalo vedení města na sklonku minulého týdne. Mimo jiné připomíná, že brněnský železniční uzel a samotné hlavní nádraží jsou řadu let tématem diskusí. „Na počátku 21. století je zřejmé, že současný stav nevyhovuje a neobstojí ani v budoucnosti. Nastal čas najít dlouhodobě uspokojivé řešení této palčivé brněnské otázky a realizovat přestavbu železničního uzlu — projekt Europoint Brno,“

Podle členů přípravného výboru referenda o poloze nádraží na webu ale chybí informace o konání referenda, což není v souladu s výsledky jednání přípravného výboru referenda s nově nastupující čtyřkoalicí, které se konalo v listopadu loňského roku a vyústilo ve vyhlášení referenda na datum shodující se s konáním krajských voleb. Podle primátora Petra Vokřála z hnutí ANO je spuštění webu odstartováním komunikace s veřejností.

„Jsme rádi, že spuštění tohoto webu do budoucnosti objektivně porovná všechny varianty. Jedině tak zjistíme skutečné názory veřejnosti. Bohužel, ne všechny varianty jsou rozpracovány do stejné míry, tudíž bychom rádi v průběhu jednoho roku informace dostali ve všech variantách na srovnatelnou úroveň, aby se každý občan mohl rozhodnout na základě úplných informací,“ uvedl Vokřál pro Deník Referendum.

Přípravný výbor referenda připomíná, že součástí listopadové dohody byly garance, že se město bude na spolupořádání referenda podílet a adekvátním způsobem vybízet občany k účasti na rozhodnutí, které tvář města ovlivní na desetiletí dopředu.

„Web bohužel navazuje daleko spíše na jednostrannou propagaci odsunu nádraží organizovanou náměstkem za ODS Kotzianem, než na dosavadní expertní posuzování problému a veřejnou debatu. Místo aby se město snažilo využít referendum coby příležitost dát občanům slovo v zásadní otázce, zda se nádraží přesune, nebo ne, mate je smyšlenou prezentací jakýchsi tří variant, z nichž v nejlepším světle nakonec vychází zase odsun,“ uvádí zmocněnec přípravného výboru a šéfredaktor Deníku Referendum Jakub Patočka.

Koaliční lídři v jednáních slibovali jednostrannou propagaci odsunu opustit a nahradit ji podporou jednotlivých stran diskuse a nestranným informováním o referendu. Z toho podle organizátorů referenda vyplývá, že magistrát sám jako veřejná instituce by se měl snahy obě polohy srovnávat zdržet a přenechat rozhodování odborné a veřejné diskusi a následně referendu.

„Považuji za politováníhodné, že nový web vlastně vůbec nemůže občanům přiblížit to, o čem budou hlasovat — zda se nádraží odsune pryč z centra, nebo ne. Místo toho se tváří že o projektu má rozhodnout ministerstvo dopravy na základě studie proveditelnosti. Jak ale máme tuto studii považovat za relevantní, když ji zpracovává stejná firma, která zpracovávala projekt odsunu nádraží? Takhle začínají miliardové tunely,“ varuje člen přípravného výboru referenda Miroslav Patrik.

Přípravný výbor bude žádat nápravu webu a jeho uvedení do souladu s garancemi, které dala koalice veřejnosti. Považují za nutné, aby web reflektoval referendum jako zásadní nástroj k rozhodnutí o poloze modernizace nádraží, a zdržel se hodnotových soudů o variantách polohy. Naopak žádají, aby město začalo připravovat skutečně nestrannou kampaň, která bude usilovat o maximalizaci účasti u referenda.

  Diskuse
  JK
  September 9, 2015 v 6.02
  Asi před čtvrtrokem vyšel k tématu pěkný článek v časopise Stavebnictví
  (Ten časopis je vydáván ČKAIT - to uvádím pro případ, že by to někdo chtěl napadat jako plátek partičky betonářů. Konkrétně šlo o číslo 06-07/2015.)

  V článku se autoři sice nutí do nezaujatého srovnání dvou rovnocenných variant (Petrov a Řeka), ale po přečtení se nemohu ubránit dojmu, že varianta ponechání nádraží ve stávající poloze má výrazně více problémů (přestavba železničního uzlu delší - protože ve více etapách a ve stísněných podmínkách), a ve svých důsledcích ani neznamená žádnou úsporu, spíše naopak. (S nástupem VRT bude potřeba pod takovým nádražím zřídit 4 tunely přes celé centrum Brna).

  Je vůbec zajímavé sledovat, jak se na stránkách Deníku Referendum píše o velkých dopravních stavbách :
  "Metrostav propaguje tunel Blanka, experti varují před riziky." V článku se pak dočteme, že dva experti ze sdružení Auto*Mat varují... .
  "Brno spustilo web. O referendu se nezmiňuje." Jako by hlasování něco měnilo na technické vhodnosti a proveditelnosti variant... :-)