Referendum v Brně se bude nejspíše konat až s volbami v roce 2016

Redakce DR

Referendum o poloze brněnského hlavního nádraží a způsobu jeho modernizace se bude konat nejspíše až s krajskými volbami v roce 2016. Podle přípravného výboru referenda by je mohly urychlit jen mimořádně velkorysé závazky nové koalice.

Přípravný výbor za vyhlášení referenda o poloze a způsobu modernizace železničního nádraží v Brně včera zaslal volebním lídrům stran vznikající koalice dopis, v němž navrhuje dva způsoby, za nichž by se referendum mohlo konat. Tím základním je vyhlášení referenda spolu s krajskými volbami na podzim roku 2016.

Středeční rozhodnutí odcházející Rady města Brna vyhlásit referendum v sobotu 24. ledna 2015 označuje přípravný výbor referenda ve svém dopise za „irelevantní, ale smutnou výpověď o její právní a politické kultuře“.

„Míč je nyní na straně vznikajícího vedení města. My musíme hájit zájem více než dvaceti tisíc občanů na tom, aby se referendum konalo a aby bylo závazné. Pokud nás nová koalice nepřesvědčí, že chce referendum uspořádat s velkorysostí, s maximální podporou a že se bude jeho výsledkem řídit bez ohledu na účast, budeme trvat na konání až na podzim roku 2016,“ říká zmocněnec přípravného výboru Jakub Patočka.

Přípravný výbor vychází z toho, že jeho návrh na vyhlášení referenda spolu s komunálními volbami je již bezpředmětný. Je tedy na něm, aby navrhl termín nový, a to s ohledem na to, že petice obsahuje požadavek na konání referenda souběžně s komunálními volbami. Ty už ale proběhly a další volby se konají až v roce 2016.

„Preferujeme tedy zajištění závaznosti výsledku referenda, kdy musí být účast nejméně 35 procent voličů, před kratší lhůtou jeho konání, třeba v únoru 2015. A závaznosti referenda lze dosáhnout jen souběžně s velkými volbami. Proto za základní variantu pro jednání považujeme uspořádat referendum spolu s krajskými volbami na podzim roku 2016,“ vysvětluje člen přípravného výboru Miroslav Patrik.

Zdržení konání referenda v Brně přitom podle něho padá na vrub bývalého vedení města, neboť z aktuálního rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 17. října 2014 vyplývá, že návrh přípravného výboru byl bezvadný již 1. září 2014. Přípravný výbor je ale ochoten s novým vedením města jednat o podmínkách, za nichž by se mohlo referendum konat dříve.

V takovém případě by se vedení města muselo veřejně a písemně zavázat, že bude respektovat výsledky referenda bez ohledu na účast oprávněných voličů, a že velkoryse a všestranně myšlenku referenda podpoří.

Takový vstřícný přístup by přípravný výbor přivítal. V dopise vznikající koalici přípravný výbor referenda označuje za „svátek demokracie a oslavu občanské participace“. Volebním lídrům vznikající koalice přípravný výbor referenda nabízí jednání, na němž by bylo možné obě varianty projednat.

„Včerejšímu rozhodnutí Rady města Brna uspořádat referendum v lednu 2015, se musím smát. Čouhá z něho uličnická drzost, s jakou se odcházející vedení města pokoušelo referendum zmařit. Kdyby Robert Kotzian mohl, nejraději by referendum uspořádal na Štědrý den. Je to přesně tahle arogance vůči občanům, kvůli které se současné vedení radnice pakuje. A nová koalice by měla zohlednit, že zmařené referendum je k tomu jedním z hlavních důvodů,“ reaguje Jakub Patočka na jednání Rady města Brna ze dne 22. října 2014.

Přípravný výbor předložil dne 1. srpna 2014 celkem 21,1 tisíc podpisů, nicméně Brno jich 7,8 tisíc vyškrtlo. Následně výbor dne 1. září 2014 předložil dalších 5,9 tisíc podpisů, avšak město vyškrtlo 1 tisíc podpisů.

Město Brno pak ignorovalo rozsudek soudu a dne 10. září 2014 zaslalo přípravnému výboru stanovisko, že ke splnění limitu 18.508 platných podpisů mu ještě chybí předložit 414 podpisů. Ovšem reálný stav byl opačný, neboť návrh byl bezvadný již od 1. září 2014, což také konstatoval Krajský soud v Brně ve svém rozsudku ze dne 17. října.

Občanskou alianci Referendum 2014 založily brněnské pobočky Dětí Země, Hnutí Duha a Masarykovy Demokratické Akademie. Podporují ji i další významné spolky, jako je Greenpeace, Hnutí Brontosaurus či Nesehnutí.