V Brně byla zahájena kampaň před referendem o poloze nádraží

Redakce DR

V úterý byla Občanskou aliancí Referendum 2016 zahájena kampaň před referendem o poloze brněnského nádraží. Aliance vyzývá obyvatele Brna, aby se plebiscitu zúčastnili, a zároveň propaguje variantu nádraží v centru.

Občanská aliance Referendum 2016 v úterý zahájila kampaň před plebiscitem, který má rozhodnout o poloze brněnského nádraží. Aliance vyzvala obyvatele Brna, aby přišli k podzimnímu referendu, které se bude konat společně s krajskými volbami. Zároveň plánuje propagovat variantu nádraží v centru. Druhou možností je nádraží v místě dnešního nákladového Dolního nádraží.

„Chceme se co nejdříve sejít i s vedením města, abychom se pokusili na organizaci kampaně spolupracovat. Názor mohou mít lidé různý, ale všechny politické strany by měly mít zájem na tom, aby byla účast co nejvyšší,“ řekl podle ČTK na úterní tiskové konferenci jeden z členů přípravného výboru aliance Jakub Patočka. Aby výsledky referenda byly závazné, musí hlasovat alespoň 35 procent oprávněných voličů.

Kampaň Občanská aliance Referendum 2016 začala v úterý v nádražní hale divadelním představením. Organizátoři chtějí na domluvených místech po městě rozmístit imitace turistických ukazatelů, na nichž bude zřetelný rozdíl docházkové vzdálenosti k současnému a odsunutému nádraží. Jedná se o zhruba kilometr. Součástí kampaně budou také happeningy a setkání pro veřejnost s odborníky. V závěru kampaně chce aliance uspořádat politické fórum.

Pokud nádraží zůstane v centru, nemusí se reorganizovat MHD

V referendu budou lidé odpovídat jednak na otázku, zda chtějí, aby se modernizace železničního uzlu řešila systémem otevřených návrhových soutěží a pak na to, zda má být nádraží v centru podél Nádražní ulice nebo v odsunuté poloze.

„Pokud budu předjímat výsledek referenda, že lidé odpoví na otázky ano, tak si myslíme, že by měla nejprve vzniknout urbanistická studie. Ta bude řešit prostor od křižovatky Nových Sadů a Hybešovy až k autobusovému nádraží u Grandu. Druhá by měla odpovědět na konkrétní řešení nádraží,“ komentuje případné výstupy referenda Jakub Patočka.

Nejpodrobněji je v současné době zpracovaná studie odsunutého nádraží. Předchozí vedení města nechalo později dopracovat i studii varianty v centru, které začalo říkat „pod Petrovem“. Podle té je reálné i zachování nádraží v centru. Bývalý náměstek primátora Robert Kotzian (ODS), který je dnes předsedou spolku Brno+, tvrdí, že nádraží tak bude odsunuté o 300 metrů. Tato varianta počítá s těžištěm nádraží v prostoru Malé Ameriky, kde je dnes 5. a 6. nástupiště. Aliance Referendum 2016 toto číslo považuje za marketingový tah předchozího vedení města.

„Klíčové je, že by nádraží zůstalo v centru a nebylo by potřeba zásadně reorganizovat MHD. Nádraží pod Petrovem považujeme za podmnožinu variant nádraží v centru. Jsme též pro modernizaci,“ řekl podle ČTK Miroslav Patrik, člen přípravného výboru aliance. Robert Kotzian označuje odpůrce odsunutého nádraží za příznivce nulové varianty, tedy zakonzervování stavu současného a potřebám nevyhovujícího nádraží.

Město se od podzimu snaží zpřístupnit občanům co nejvíce informací, které se problematiky týkají. Lze je nalézt na adrese europointbrno.cz. Informace ohledně brněnského nádraží jsou rovněž dostupné na webu Občanská aliance Referendum 2016. Správa železniční dopravní cesty si nechala zpracovat studii proveditelnosti, která má porovnat klady a zápory variant, hotová by měla být před referendem.

„Zpracovává ji SUDOP Brno, který již zpracovával tři studie proveditelnosti a zároveň připravoval studii odsunutého nádraží. Předpokládáme, že jako výhodnější doporučí odsunuté nádraží,“ uvedl Miroslav Patrik. SUDOP Brno je soukromá firma, která v minulosti vedle studie o proveditelnosti varianty odsunu tento odsun také projektovala. O polohu nádraží se vedou debaty sto let. Náklady na obě varianty se odhadují na 20 miliard korun.

    advertisment