Dokument: Občané nakonec o nádraží v referendu rozhodnou

Redakce DR

Dopis, který včera odeslal přípravný výbor za vyhlášení referenda o brněnském nádraží lídrům volebních uskupení vznikající brněnské koalice, Janě Drápalové, Matěji Hollanovi, Kláře Liptákové a Petru Vokřálovi zveřejňujeme jako dokument.

Vážení přátelé,

obracíme se na Vás coby zástupci přípravného výboru referenda o poloze a způsobu modernizace železniční stanice Brno-hlavní nádraží — jako na představitele subjektů, které deklarovaly úmysl ustavit na brněnské radnici novou koalici.

Především nám dovolte poblahopřát k Vašemu volebnímu výsledku. Jsme přesvědčení o tom, že město Brno změnu potřebovalo. Je také naším pevným přesvědčením, že neúnosné manýry bývalého vedení města se během volební kampaně na ničem nezvýraznily tak zřetelně jako na nezákonném způsobu, jímž zmařilo náš návrh na konání referenda.

Tak jako vy ve volbách, uspěli jsme totiž i my: u soudu. Ten svým rozhodnutím ze 17. října 2014 potvrdil, že náš návrh na uspořádání referenda o poloze hlavního nádraží a o způsobu jeho modernizace neměl již 1. září 2014 vady. Je tím pádem již nyní jasné, že zmaření referenda bylo nezákonné.

Bohužel čas se nedá vrátit, naše více než roční úsilí, aby se referendum konalo souběžně s komunálními volbami, k výsledku nevedlo. Na druhou stranu je jasné, že občané nakonec o věci v referendu rozhodnou. Možnosti, jak se to stane, vidíme dvě.

Za prvé: Náš původní návrh, aby se referendum konalo souběžně s komunálními volbami, je již bezpředmětný. Jelikož jsme ale po celou dobu sbírali podpisy s tím, že se referendum, má-li být závazné, musí konat souběžně s volbami, cítíme se být signatářům petice v tomto bodě zavázáni. Rozhodnutí odcházející Rady města Brna o termínu referenda pokládáme za irelevantní, byť smutnou výpověď o její právní a politické kultuře.

S dostatečným předstihem a v souladu s již podanými kasačními stížnostmi proti předchozím dvěma zamítavým rozhodnutím Krajského soudu v Brně ve věci referenda zastupitelstvu v řádném termínu navrhneme, aby referendum o poloze a o způsobu modernizace hlavního brněnského nádraží vyhlásilo souběžně s krajskými volbami na podzim roku 2016. Myslíme si, že nárok občanů rozhodnout v tomto termínu nebude možno zpochybnit a jsme připraveni jej, bude-li to nutné, hájit.

Zdůrazňujeme, že odpovědnost za toto zdržení padá plně na vrub předcházejícího vedení radnice. Opakujeme také, že dle výše zmíněného rozhodnutí soudu byl náš návrh bezvadný již 1. září tohoto roku.

Za druhé: Je tu také možnost, kterou preferujeme: že se nám podaří domluvit se s Vámi na podmínkách, za nichž se referendum bude konat v dřívějším termínu mimo volby jako svátek demokracie a oslava občanské participace v našem městě.

Naše odpovědnost k více než dvaceti tisícům signatářům petice nás vede k tomu, že minimální podmínky, za nichž bychom mohli od nároku uspořádat referendum až s krajskými volbami v roce 2016 ustoupit, jsou následující:

  1. Rada města Brna i zastupitelstvo se veřejně zaváží, že se budou řídit výsledky referenda bez ohledu na účast občanů (na principu „rozhodnou jen ti, kdo přijdou hlasovat“, který platí ve volbách).
  2. Obě strany (reprezentace příznivců přesunu nádraží a odpůrců veřejných výběrových soutěží musí být nejspíše stanovena nějakou férovou soutěží), budou disponovat stejným, dostatečně štědrým finančním rozpočtem, který by poskytlo město Brno.
  3. Město bude hrát neutrální roli, ale zaváže se k dostatečně aktivní, masivní, účasti na propagování účelu a obsahu referenda (kdy se bude konat, o jakých otázkách se má rozhodovat, jak se rozhoduje, kde budou volební místnosti apod.) a k maximální podpoře otevřené, občanské i odborné diskuse o poloze hlavního nádraží i způsobu jeho modernizace.
  4. Referendum se bude konat ve vhodný termín pro organizační a finanční přípravu a pro samotné občany: to znamená nejlépe na jaře roku 2015.

Navrhujeme Vám setkat se k projednání našeho návrhu osobně. Rozhodnutí o tom, kterou z obou cest se vydáme, bude na Vás.

Za přípravný výbor zdraví

Jakub Patočka, Miroslav Patrik, Ota Nepilý