Brno se chystá na referendum. Přípravný výbor schválil hlasovací lístek

Vratislav Dostál

Brněnský magistrát se připravuje na referendum o poloze nádraží, které se uskuteční souběžně s krajskými volbami v říjnu. Přípravný výbor odsouhlasil hlasovací lístek. Obsahuje dvě otázky: první o poloze nádraží, druhou o jeho modernizaci.

Magistrát města Brna zahajuje přípravy referenda o poloze a způsobu modernizace hlavního nádraží v Brně. Po svém jednání s Odborem vnitřních věcí magistrátu města Brna o tom média informoval zmocněnec přípravného výboru referenda Jakub Patočka.

Přípravný výbor ve středu také odsouhlasil hlasovací lístek, který obsahuje dvě otázky. První se týká polohy modernizace hlavního nádraží, druhá se týká způsobu modernizace.

Odpověď ANO na první otázku znamená, že město bude zavázáno učinit všechny kroky ve své působnosti k modernizaci hlavního brněnského nádraží ve stávající poloze podél ulice Nádražní. Sem spadá i tak zvaná varianta Pod Petrovem. Odpověď ANO na druhou otázku znamená, že město bude zavázáno organizovat celou modernizaci otevřenými návrhovými soutěžemi podle metodiky komory architektů.

„Tím se vyloučí korupční a netransparentní praktiky i nekvalitní stavby, což bylo typické pro Brno během panování ODS,“ poznamenal Patočka. Kladný výsledek referenda by také vyloučil modernizaci v jiné poloze nežli v centru, protože město je ze zákona povinno se jím řídit.

Hlasovat v referendu se v Brně bude ve všech 350 okrscích. Přípravný výbor dle zákona může navrhnout do každé komise dva delegáty, ale někde i více. Komise budou minimálně čtyřčlenné. Počty členů komisí stanoví starostové městských částí, jen v případě městské komise primátor, a to pětadvacet dní před referendem, tedy 12. září.

Také starostové a primátor delegují do každé komise jednoho člena a zapisovatele. A patnáct dní před referendem pak doplní všechna místa v komisích, na která nenavrhne své zástupce přípravný výbor. Práce v komisích je honorovaná. Město na organizaci referenda vyčlenilo čtyři a půl milionu korun.

Přípravný výbor provádí nábor členů komisí. Celkem může navrhnout přes sedm set zástupců, zatím jich má zhruba dvě stě. „S počtem jsme v této fázi spokojeni, lidé se teprve vracejí z prázdnin a každý den se nám hlásí desítky nových lidí. Přibývají i ti, kteří chtějí pomáhat s informováním veřejnosti před referendem,“ uvedl Patočka.