Brno vybralo v soutěži projekt pro nové nádraží v centru města

Jaroslav Bican

Rada města Brna schválila výsledky otevřené mezinárodní urbanistické soutěže pro nové brněnské nádraží umístěné v centru města. Brno má díky návrhové soutěži prosazované Aliancí Referendum 2016 poprvé komplexní plán svého rozvoje.

Město Brno v úterý uzavřelo výsledky první návrhové soutěže, jejímž cílem bylo přijít s uceleným řešení urbanistického rozvoje centra města s modernizací hlavního nádraží v současné poloze. Město tak již vychází vstříc požadavku druhé otázky blížícího se říjnového referenda o nádraží, která navrhuje zavázat samosprávu k řešení podoby projektu modernizace nádraží a jeho okolí soustavou otevřených návrhových soutěží. První otázka má rozhodnout právě o tom, zda bude město zavázáno prosazovat rekonstrukci ve stávající poloze.

Rada města Brna v úterý schválila výsledky otevřené mezinárodní urbanistické soutěže pro nové brněnské nádraží umístěné v lokalitě v centru města. Vítězný návrh studia UNIT architekti, na kterém se jednomyslně shodla celá porota soutěže, nabízí koncept moderního železničního uzlu s potenciálem odbavovat do budoucna i vysokorychlostní vlakové spoje. To vše při zachování jeho dobré dostupnosti pro obyvatele všech městských částí Brna.

Výsledný projekt je podle organizátorů referenda z Aliance Referendum 2016, které má o nádraží konečně rozhodnout, skvělou zprávou také pro všechny obyvatele Jihomoravského kraje, kteří denně dojíždí do Brna do práce. Organizátoři referenda si výsledky soutěže pochvalují.

„Návrhy jsou krásné, všichni by se měli jít do Domu umění podívat. Jsem přesvědčen, že kdokoli výsledky uvidí, už ani nebude chtít přemýšlet o tom, že by se mělo nádraží někam stěhovat a že by se o jeho podobě mělo rozhodovat jinak, než podobnými soutěžemi,“ uvedl zmocněnec přípravného výboru referenda o poloze nádraží Jakub Patočka a dodal: „Je to cesta, jak dát Brnu tvář sebevědomého evropského města.“

Brno má díky soutěži poprvé komplexní plán rozvoje

Soutěž Budoucnost centra Brna byla zároveň urbanistická i architektonická, zúčastnilo se jí padesát osm atelierů z Brna, Prahy, Evropy, Spojených států i Číny. Celkem na soutěžních návrzích pracovalo více než 350 urbanistů, architektů, inženýrů a dalších odborníků, kteří v několika měsících odvedli pro město Brno přes 160 000 hodin práce.

Předseda poroty Roger Riewe soutěž hodnotí jako „vysoce náročnou, protože Brno v ní žádalo scénář své budoucnosti. Za posledních několik let se soutěž takového rozsahu a na tak velké území v Evropě nekonala, což potvrzuje její význam v mezinárodním měřítku.“

Brno má díky soutěži poprvé ve své historii komplexní plán rozvoje, vypracovaný podle metodiky České komory architektů, který promýšlí optimální řešení jak samotného nádraží, tak takzvaného přednádražního prostoru i rozvojové plochy Jižního centra.

Pokud referendum, které se uskuteční současně s krajskými volbami v říjnu letošního roku, uspěje, bude město zavázáno realizovat modernizaci nádraží ve stávající poloze právě podle metodiky otevřených návrhových soutěží.