Nebezpečná dojmologie Stanislava Humla

Radek Batelka

Poslanec ČSSD Stanislav Huml se pokusil podpořit svou kolegyni Pavlínu Nytrovou v boji proti adopcím dětí homosexuálními páry. Jeho práce se zdroji dosahuje stejně tragické úrovně.

Rozmach sociálních sítí a zlidovění publikačních možností je meč o dvou ostřích. Kromě lepšího přístupu k informacím rovněž zaplavil mediální prostor gigantickým množstvím smyšlených, lživých, překroucených a jinak nekvalitních informací.

Schopnost pracovat s médii a informacemi, stejně jako reflektovat vlastní klamy a předsudky, se stává sofistikovanou kvalifikací, kterou mnozí postrádají i v té nejzákladnější podobě. Stávají se tak snadnou kořistí nejrůznějších hoaxů a propagandy. A zdaleka nejde jen o lidi, u nichž je neschopnost práce s informacemi pouze osobním problémem.

Jednou z chronických obětí nekvalitních informací je poslanec ČSSD (dříve Věcí veřejných) Stanislav Huml. S dětskou bezelstností surfuje po serverech jako Protiproud, We are here at home nebo blogy astrologa Baudyše a následně nejen šíří jejich dezinformace dále, ale především na nich coby volený zákonodárce zakládá svoje politické rozhodování.

Právě díky nekompetenci v posuzování informací se poslanec Huml připojil ke své stranické kolegyni Pavlíně Nytrové, která se rozhodla vystoupit z politické neexistence kampaní proti adopcím homosexuálními páry.

Na Nytrovou, která díky své nulové informovanosti o tématu zpočátku tvrdila, že nesmíme povolit gay adopce, protože údajně nemáme informace o jejich vlivu na vývoj dětí, navázal Huml tím, že ty informace máme a údajně dokazují, že výchova homosexuálním párem děti psychicky poškozuje.

Za pozornost stojí, kde a jak oba ke svým názorům dospěli. Všechen odborný informační a poradenský aparát, který mají poslanci k dispozici, zůstal nevyužit. Poslankyně Nytrová se k tématu nechala nabrífovat v odpoledních diskuzích pod články na serveru Novinky, zatímco poslanec Huml se vzdělal četbou serveru Protiproud.

Právě článek z Protiproudu, který poslanec Huml použil jako zdroj pro utvoření (nebo spíše potvrzení) svého postoje, je názornou ukázkou rozdílu mezi seriózními informacemi, a účelovou propagandou:

Pomineme-li přítomnost mnoha formálních znaků neseriózního zdroje, jako je přepjatá emocionální zabarvenost spojená se sugestivním tlačením čtenáře k zaujetí postoje autora, odvolává se článek Protiproudu na jednu studii, která údajně dokazuje vyšší výskyt psychických problémů jako důsledek výchovy homosexuálním párem.

Jednou z chronických obětí nekvalitních informací je poslanec ČSSD (dříve Věcí veřejných) Stanislav Huml. Foto Mikuláš Křepelka

Kdyby byl poslanec Huml schopen základní práce s informacemi, udělal by jednu triviální věc - věnoval by alespoň pár minut ověření informací z Protiproudu. Zjistil by, že článek zamlčuje zásadní okolnosti citované studie. Její autor D. P. Sullins totiž není pouze „profesor sociologie“, ale rovněž katolický kněz, učitel na Catholic university of America a především poměrně známý anti-LGBT aktivista.

A co je nejpodstatnější, jeho studie je dávno známa svou odbornou nekompetentností a zásadními metodologickými chybami. Mezi hlavní patří to, že Sullins porovnával děti z funkčních rodin, kde heterosexuální rodiče spolu žili v manželství, s dětmi, jejichž homosexuální rodiče spolu v manželství nežili. To samo o sobě vůbec neposkytovalo data pro možné závěry ohledně vlivu výchovy v homosexuálním manželství na děti, které Sullins učinil.

Neméně podstatná chyba, která naprosto likviduje informační přínos jeho analýzy, je fakt, že Sullins neočistil data o případy, kdy děti homosexuálních rodičů zažily nejdříve trauma nestabilní rodiny a jejího rozpadu v původní, heterosexuální rodině. Tento vliv na psychický stav dětí, kterým byly zatíženy především děti ze vzorku homosexuálních rodičů, nevzal Sullins vůbec v potaz.

Informace máme

Není divu, že Sullinsova vadná studie je v rozporu s poměrně robustním konsensem vědecké komunity ohledně neškodnosti výchovy homosexuálním párem na psychiku a vývoj dětí. Není totiž pravda, že „nemáme informace“, jak tvrdila poslankyně Nytrová v Událostech komentářích. Téma vlivu homosexuálních sňatků na vývoj dětí je předmětem dlouholetého zkoumání psychologů a pediatrů a shoda na neškodnosti je na základě vědeckých důkazů naprosto drtivá.

Jak poukazuje například pedagog a výzkumník z Lékařské a Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Boris Cvek, za homosexuální sňatky a možnost adopce homosexuálními páry se v souvislosti s vědeckým poznáním postavily například vlivné lékařské asociace amerických psychologůpediatrů.

V důsledku neschopnosti práce s informacemi se tak lidé stávají obětí mystifikačních konspirací, lživé propagandy a dojmologických předsudků mimo realitu. Obzvláště nebezpečné je to u těch, kteří utváří veřejnou politiku a formulují zákony země. Namísto moderní společnosti založené na kvalifikovaném a racionálním rozhodování nás posouvají ke společnosti ovládané středověkými předsudky a pověrami.

Pokud chtějí být poslanci Huml a Nytrová svým voličům prospěšní a naplnit slib o výkonu mandátu ve prospěch všeho lidu podle nejlepšího vědomí a svědomí, měli by v první řadě zakládat svá rozhodnutí na seriózních informacích a ověřovat si je. V opačném případě by pro své voliče udělali nejlépe, kdyby se svého mandátu vzdali. Jako neinformovaní zákonodárci, kteří skočí na špek každé mediální kachně, jsou totiž společensky nebezpeční.

  Diskuse
  JV
  August 22, 2016 v 12.05
  Informace
  Jistěže je správné nakládat s informacemi odpovědně. A jistěže je špatné si informace vybírat a přizpůsobovat je podle předem daného záměru, jak to nejspíše dělají výše jmenovaní poslanci, a nejen oni.

  Avšak ani sebelepší práce s informacemi nezaručuje takové poznání pravdy, které by bylo úplné.

  K úplnému poznání pravdy se lze dopracovat jedině tak, že se na danou problematiku dokážeme dívat z hledisek, jež překračují dočasné lidské zájmy.

  Vše dobré přeje, Jiří Vyleťal