Poslanec KDU-ČSL brání prodeji pozemků v národních parcích, zástupci ODS naopak

Jaroslav Bican

Sněmovna ve středu poslala do třetího čtení novelu zákona o ochraně přírody a krajiny. Pozměňovací návrhy poslanců ODS a KSČM směřují ke snížení ochrany národních parků. Naopak poslanec Junek (KDU-ČSL) navrhuje opatření na její zvýšení.

Poslanecká sněmovna ve středu ukončila druhé čtení vládní novely zákona o ochraně přírody a krajiny, která mění a zpřesňuje pravidla péče o národní parky v České republice. Poslanci načetli celou řadu pozměňovacích návrhů. Poslanec Jiří Junek (KDU-ČSL) například navrhuje stanovit minimální rozlohu přírodní zóny pro každý národní park, naopak poslanci ODS chtějí zrušit předkupní právo státu k pozemkům v národních parcích, národních přírodních rezervacích a národních přírodních památkách či umožnit provádět lesnická opatření i v nejcennějších přírodních zónách.

Junkův pozměňovací návrh vychází z toho, že posláním národních parků je podle vládní novely zajistit nerušený průběh přírodních dějů na jejich převažující rozloze. Novela ovšem neříká, kdy bude toto území pro divočinu vyčleněno, zda do deseti let nebo až v příštím století. Návrh poslance Junka proto obsahuje lhůty, do kdy se tak má v každém národním parku stát. Obdobnou lhůtu obsahuje například zákon o národním parku Bavorský les či mnoha dalších německých národních parků.

Pozměňovací návrh Jiřího Junka také zavádí minimální rozlohu přírodní zóny pro každý národní park přímo v textu zákona, aby v budoucnu nemohla tato území svůj ochranný režim ztratit. Hnutí DUHA toto opatření vnímá jako pojistku pro ochranu nejcennějších míst národních parků. Jiří Junek také navrhuje zcela zamezit rozprodeji veřejných pozemků v národních parcích. Ekologická organizace varuje, že jejich rozprodej na zastavěných a zastavitelných územích obcí, což vládní novela dovoluje, snadno povede ke spekulacím a umožní další výstavbu v národních parcích.

„Myslím si, že, jestliže chceme mít co největší kontrolu nad tím, co se v národních parcích děje, bylo by správné, abychom měli pod kontrolou co nejvíce té rozlohy národních parků a asi by nebylo v pořádku, abychom se tam jako stát případně půdy a pozemků zbavovali,“ zdůraznil Junek.

Mají být lesy v národních parcích hospodářskými lesy?

Poslanec Jan Zahradník (ODS) na středečním jednání Sněmovny naopak vyzval k zamítnutí celé novely, následně neúspěšně prosazoval vrácení úpravy do výborů, zároveň předložil vlastní pozměňovací návrh, kterým by měl být ze zákona vyškrtnut základní cíl národních parků, jímž je zajistit nerušený průběh přírodních dějů. Zahradník také usiluje o to, aby bylo možné provádět lesnická opatření i v nejcennějších přírodních zónách.

Tyto návrhy ve středeční rozpravě podpořili i dva poslanci z Plzeňska Václav Votava (ČSSD) a Vladislav Vilímec (ODS) nebo poslanec Petr Bendl (ODS). Sám Petr Bendl pak předložil návrh, který ruší předkupní právo státu k pozemkům v národních parcích, národních přírodních rezervacích a národních přírodních památkách.

„Na jednu stranu tady bez mrknutí oka chceme vyvlastňovat pozemky například pro účely výstavby komunikací, dálnic a liniových staveb, to nám tak nějak nevadí, s tím jsme smířeni, a možná i správně, a na druhé straně nám vadí předkupní právo, kdy si stát zajišťuje to, aby pozemky v národních parcích v případě, že je majitel chce prodat, neskončily v nepovolaných rukou,“ reagoval na Bendlův návrh poslanec Václav Zemek (ČSSD)

Poslanec Jan Klán (KSČM) předložil návrh, který ruší ustanovení zákona, že lesy v národních parcích nejsou hospodářskými lesy. Podle Hnutí DUHA by tato změna měla dalekosáhlý dopad a ohrozila cenné lesy národních parků. Ekologická organizace upozorňuje, že divoké lesy v národních parcích nejsou určeny pro produkci dřeva, ale pro sledování fascinujících přírodních procesů, ať už návštěvníky či vědci.

Novela zákona o ochraně přírody a krajiny nyní směřuje do třetího čtení. O jednotlivých pozměňovacích návrzích poslanců i o novele jako celku bude dolní komora Parlamentu rozhodovat pravděpodobně na konci června.

    Diskuse (0 příspěvků)