Ústavní soud odmítl stížnost Ředitelství vodních cest ČR ke kanálu u Přelouče

Jaroslav Bican

Ředitelství vodních cest ČR už potřetí neuspělo u Ústavního soudu se stížností v souvislosti se stavbou plavebního kanálu u Přelouče, kterou se ředitelství snaží prosadit. Podle Dětí Země také rezignovalo na ekologická kompenzační opatření.

Ústavní soud svým usnesením z 20. dubna odmítl ústavní stížnost Ředitelství vodních cest ČR proti rozsudku Nejvyššího správního soudu z 30. září 2015, kterým byla zrušena výjimka ze zákona ke škodlivému zásahu do biotopů čtyřiceti zvláště chráněných druhů organismů v trase plavebního kanálu u Přelouče. Jedná se už o třetí soudní prohru Ředitelství vodních cest ČR s touto stavbou u Ústavního soudu. Příprava kanálu za 3,1 miliardy korun je tak bez územního rozhodnutí a bez výjimky na mrtvém bodě.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

„Stížnost byla samozřejmě absurdní a soud se jí v podstatě vysmál, neboť si nelze stěžovat na rozhodnutí, které není konečné. Ředitelství vodních cest ČR v souladu s rozsudkem Nejvyššího správního soudu musí v novém řízení o výjimce doložit, že neexistuje jiná varianta kanálu, než přes cenné Slavíkovy ostrovy s modrásky, a dále bude nutné zpřesnit ekologická kompenzační opatření,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Ve své ústavní stížnosti Ředitelství vodních cest ČR tvrdilo, že bylo porušeno jeho právo na vlastnictví, na spravedlivý proces a na zákonného soudce. Ústavní soud v březnu 2012 pro neopodstatněnost také odmítl ústavní stížnost proti zrušení územního rozhodnutí a v srpnu 2012 i proti zrušení stavebního povolení pro zařízení staveniště.

„Ředitelství vodních cest ČR nám navíc napsalo, že od získání výjimky v prosinci 2015 až dosud zcela rezignovalo na plnění vágně uložených kompenzačních opatření, neboť se žádné náhradní lokality na přesun dotčených živočichů a rostlin nepřipravovaly a ani nebyl vypracován žádný plán náhradní výsadby,“ upozorňuje Miroslav Patrik.

Podle Dětí Země a Přátel Slavíkových ostrovů plavební kanál u Přelouče v délce téměř 3,2 km přes Slavíkovy ostrovy zbytečně zničí biotopy více než sedmdesáti zvláště chráněných druhů organismů, zejména evropsky chráněných modrásků očkovaných a bahenních.

„Pokud Slavíkovy ostrovy nebudou součástí evropské soustavy chráněných území NATURA 2000, České republice vinou Ředitelství vodních cest ČR a Ministerstva dopravy hrozí soudní řízení před Evropským soudním dvorem, pokuty až 270 tisíc korun denně a zastavení dotace ve výši devíti miliard korun,“ dodává předseda Dětí Země Patrik.

Ředitelství vodních cest ČR se o prosazení kanálu u Přelouče za přibližně 3,1 miliardy korun snaží už od roku 1994. Za projektanty, odborníky, advokáty a za pozemky se do března 2016 utratilo podle Ředitelství vodních cest ČR 262 milionů korun, podle Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) ale dokonce 303 milionů. Podle návrhu rozpočtu SFDI na rok 2015 se má stavět od ledna 2015 do června 2018. Stavebníkem je SKANSKA.

    Diskuse