Ministerstvo chce zkanalizovat poslední zbytky našich řek, varují ekologové

Vratislav Dostál

Resort životního prostředí zahájil proces hodnocení vlivů koncepce vodní dopravy na životní prostředí. Podle ekologů je materiál skrytým nástrojem stavební lobby, jak utratit miliardy veřejných korun bez ekonomického a dopravního efektu.

Ministerstvo životního prostředí oznámilo zahájení procesu hodnocení vlivů koncepce vodní dopravy na životní prostředí, ke vstupnímu materiálu se může do 1. září vyjádřit každý občan či instituce. Dokument kritizují Děti Země, podle nich jde o předstíranou snahu ministerstva dopravy chránit českou přírodu, tvrdí přitom, že výstavba vodní infrastruktury pro nákladní dopravu přírodu naopak rozvrátí.

„Koncepce je jen skrytým nástrojem stavební lobby utratit miliardy korun veřejných prostředků bez ekonomického a dopravního efektu, neboť nenastane významné zvýšení dopravních výkonů a množství dopravovaného nákladu po řekách,“ uvedl předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle něj naopak dojde ke zničení posledních zbytků cenných lužních lesů a biotopů vzácných živočichů a rostlin. Připomínky veřejnosti by měly obsahovat návrhy, na jaké složky životního prostředí a v jaké míře podrobnosti se má hodnocení zaměřit a zda posoudit i nějaké varianty koncepce.

Ze získaných vyjádření bude vypracováno samotné odborné hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí, k němuž se bude veřejnost opět moci vyjadřovat. Ministerstvo životního prostředí má souhlasné stanovisko vydat v prosinci.

„Zarážející je, že není k dispozici samotná koncepce, ale jen stručný popis, a že největší střety se životním prostředím a s přírodou se v koncepci vůbec hodnotit nebudou. U staveb jako je jez u Děčína jde prý o velký detail a u kanálu Dunaj — Odra — Labe se vlivy budou hodnotit až podle toho, jak dopadne studie proveditelnosti,“ kroutí hlavou Patrik.

Připomíná také stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR z července. Z něj vyplývá, že koncepce může z odborného hlediska jen stěží získat souhlasné stanovisko, neboť plánované dopravní stavby se významně negativně dotknou nejméně patnácti území evropské soustavy NATURA 2000, včetně Slavíkových ostrovů s plavebním kanálem u Přelouče a údolí Labe s jezem u Děčína.

„Z oznámení vyplývá, že hlavním přínosem koncepce s výstavbou dopravní vodní infrastruktury za miliard korun bude nákup nových plavidel s lepšími ekologickými parametry a mimodopravní funkce. Ironií ale je, že podmínky pro využití těchto moderních lodí, tj. výstavba přístavů, skladišť, jezů a kanálů, způsobují největší ekologická negativa, a mimodopravní funkce lze řešit daleko levněji a rychleji, než realizací této koncepce,“ tvrdí Děti Země.

Koncepce ministerstva dopravy předpokládá zlepšení plavebních podmínek pro nákladní a osobní dopravu na Labi od Pardubic ke státní hranici, počítá s plavebním kanálem u Přelouče a s jezem u Děčína (247 km). Na Vltavě hovoří o zlepšení plavebních podmínek od Třebenic až k soutoku s Labem (91 km), na Berounce z Prahy do Černošic a na Moravě na Baťově kanále z Otrokovic do Rohatce (72 km).