Státní zástupkyně Galková napsala dopis DR: polemizuje se svým omylem

Redakce DR

Zdeňka Galková, kterou DR navrhl podáním ministru Pelikánovi ke kárnému řízení, napsala redaktorce DR Saše Uhlové dopis, v němž se ohrazuje proti článku v MF Dnes. Vyvrací nepřesnost z MF Dnes v mylném domnění, že tím polemizuje i s DR.

Podnět ke kárnému řízení se státní zástupkyní Zdeňkou Galkovou, který v pondělí odeslal Deník Referendum ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi, se dočkal vítané reakce. Zdeňka Galková napsala dopis redaktorce DR Saše Uhlové. V psaní se ohrazuje proti ne zcela přesným informacím, které o podání Deníku Referendum v pondělí publikovala MF Dnes.

Státní zástupkyně se sice ohrazuje proti podání, z jejího dopisu se ale nezdá, že by je četla. Její námitky totiž směřují právě výlučně k nepřesnosti obsažené v textu MF Dnes. Zdeňka Galková v dopise v několika bodech vypočítává, čeho všeho se nedopustila v případu trestního stíhání dvou mužů, kteří v rámci happeningu posprejovali chodník smyvatelnou barvou.

Zdeňka Galková píše: „Dovoluji si Vás proto upozornit, že jsem

NEdala pokyn k trestnímu stíhání dvou mužů, kteří posprejovali chodník,

NEvykonávala nad danou trestní věcí dozor,

NEpodávala návrh na potrestání,

NEintervenovala u hlavního líčení

a NEpodávala odvolání proti rozsudku.

Nic z toho ale Deník Referendum nikde netvrdil. V podání adresovaném ministru Pelikánovi se uvádí pouze: „Pokud je nám známo, trestní řízení proti oběma mužům bylo zahájeno z pokynu JUDr. Galkové, která v té době vykonávala tak zvaný dosah.“ To není v rozporu s tím, co Zdeňka Galková deklaruje.

Podle informací Deníku Referendum zadržela 7. července 2015 policie oba muže, kteří se účastnili happeningu, a státní zástupkyně Galková dala po telefonu pokyn k zahájení trestního řízení na základě dosahové konzultace. Tuto informaci sdělil obviněným a jejich obhájci inspektor praporčík Evžen Škvára.

Pokyn ovšem státní zástupkyně Galková dala ve chvíli, kdy již bylo zjevné, že barva byla smyta. Policie v té době už také disponovala fotografiemi umytého místa. Na policii byli současně přítomni kromě podezřelých i podpraporčík Aleš Vízek, vrchní asistent, a nadpraporčík David Laky, vrchní inspektor. Tímto pokynem fakticky započala několikaměsíční proces, jehož výsledkem bylo hlavní i odvolací řízení ve věci posprejovaného chodníku.

Informaci o dosahové konzultaci, na základě které policie zahájila trestní řízení, jsme se snažili zhruba před měsícem ověřit také u Zdeňky Galkové osobně. Rozhovor nám ale poskytnout odmítla.

Státní zástupkyně se ve svém dopise nezabývá žádným z dalších šesti bodů podnětu Deníku Referendum ministru Pelikánovi. „K dalším pasážím zmíněného článku se vyjadřovat nehodlám, to ponechávám na panu ministrovi spravedlnosti,“ píše.

Ministr Pelikán na podání Deníku Referendum dosud neodpověděl. Další materiály k okolnostem pochybení státní zástupkyně Galkové přinese Deník Referendum v následujících dnech.