Dienstbier: Musíme řešit problémy obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách

Jaroslav Bican

Ministr Dienstbier poukázal na řadu problémů, které souvisí s bydlením v sociálně vyloučených lokalitách. Na jednání vlády chce navrhnout opatření, která by situaci mohla zlepšit. Důležité je se zabývat i úpravou tzv. osobního bankrotu.

Ministr pro lidská práva a legislativu Jiří Dientsbier plánuje na jednání vlády předložit materiál, který upozorňuje na problémy související s bydlením sociálně vyloučených obyvatel. Zároveň předkládá i konkrétní návrhy, co jednotlivá ministerstva pro zlepšení situace mohou udělat. Jiří Dienstbier také poukazuje na potřebu debatovat o změně insolvenčního zákona, podle kterého dnes velké množství lidí nedosáhne na tzv. osobní bankrot.

Obyvatele sociálně vyloučených lokalit trápí podle Dienstbiera celá řada problémů. Jedná se například o situaci, kdy majitel bytu či člen družstva pronajímá byt domácnosti ohrožené sociálním vyloučením. Úřad práce vyplácí majiteli bytu příspěvek, případně i doplatek, na bydlení, majitel však správci domu dlouhodobě neodvádí předepsané prostředky na správu domu, ani zálohy za společně odebírané služby. Byty tak v důsledku toho bývají zatížené velkými dluhy.

Jiří Dienstbier také na základně informací od pracovníků z terénu upozorňuje na to, že v případě domácností, které obtížně shání bydlení na volném trhu, spolu v malých bytech částečně dobrovolně, ale někdy také vynuceně žije velký počet osob. Pronájem bytových jednotek sociálně slabým se často rovněž děje na základně nadhodnoceného nájemného. Pro řešení těchto a dalších problémů je klíčový připravovaný zákon o sociálním bydlení.

Ministr pro lidská práva vedle toho také navrhuje řadu kroků, které mohou učinit jednotlivá ministerstva. Ministerstvo práce a sociálních věcí by například mohlo zajistit, aby dávky, které byly určeny na úhradu záloh na energie, byly v případě přeplatku vráceny do státního rozpočtu, případně se pro ně stanovil limit. Část příspěvku a doplatku na bydlení by také mohla jít přímo do fondu oprav a na výdaje spojené s užíváním bytu a teprve zbytek přímo pronajímateli.

Zvětšuje se počet lidí s více exekucemi 

Ministerstvo spravedlnosti by mělo mimo jiné hledat možnosti, jak přimět vlastníka, aby plnil své povinnosti, pokud jde o údržbu bytu a vzájemné vztahy. Ministerstvo zdravotnictví by pro změnu mělo stanovit hygienické normy omezující počet lidí obývajících byt v závislosti na jeho rozloze. Ministerstvo pro místní rozvoj by také mělo stanovit celostátní cenové mapy nájmů, které by byly závazné pro úřady práce při vyplácení dávek na bydlení.

Velkým problémem je podle ministra Dienstbiera také předluženost a vícečetné exekuce, kterými je postižena nemalá část obyvatel. Na jedná straně sice klesá celkový počet exekucí, na druhé však přibývá lidí s nesplatitelnými dluhy a větším množstvím exekucí. Lidí s deseti a více exekucemi je tak 120 tisíc, více než čtyři exekuce má 377 tisíc občanů.

Podle odhadů, které má ministr Jiří Dienstbier k dispozici, je exekucemi zatíženo až sto tisíc domácností nezaměstnaných. Velké části těchto lidí se zejména kvůli vysokým nákladům na exekuce vůbec nevyplatí vstupovat na oficiální trh práce, stát tak podle konzervativních odhadů přichází přinejmenším o tři miliardy korun ročně na odvodech, daních a sociálních výdajích.

Celkové finanční prostředky, které stát ztrácí, však pravděpodobně budou mnohem vyšší. Vysoká míra zadlužení spojená se strháváním mzdy se týká také nejméně 120 tisíc zaměstnanců. U této skupiny bývá část mzdy vyplácena načerno, což někteří zaměstnavatelé podporují či dokonce vyžadují, protože to snižuje jejich odvody. Stát tak ve výsledku přichází o další prostředky.

Pro tyto občany ale většinou není řešením současná podoba oddlužení, na kterou nedosáhnou, protože nejsou schopnosti splnit základní podmínku, kdy musí během pěti let zaplatit třicet procent svých pohledávek. Setrvávají tak v bezvýchodné situaci, kdy nemají motivaci cokoli měnit.

Efektivnější proces oddlužení by přitom podle Dienstbiera dokázal státu přinést nemalé prostředky. Rovněž by se nesnížila částka splacená věřitelům, ti by si naopak podle ministra mohli polepšit. Navíc by se desítky tisíc domácností mohly dostat ze situace, která je nyní vytlačuje z běžného trhu práce. Ministr Jiří Dienstbier v této souvislosti hovoří o potřebě novelizovat insolvenční zákon. Na jeho novele nyní pracuje Ministerstvo spravedlnosti, se kterým je ministr Dienstbier a jeho lidé rovněž v kontaktu.

    advertisment