Pasivní dům, nebo pasivní ČSSD?

Jiří Koželouh

Sociální demokracie se ve svém programu zavázala podporovat výstavbu chytrých domů. Žádný krok však strana v tomto smyslu dosud neučinila. A ani v nedávno zveřejněných prioritách ČSSD na letošní rok o tomto opatření není ani zmínka.

„Budeme prosazovat stanovení přísnějších norem na energetické vlastnosti budov (pasivní standard jako povinný pro nové obytné budovy od roku 2016)," slibují sociální demokraté ve svém programu, s nímž vyhráli poslední parlamentní volby a vstoupili jako vedoucí síla do vládní koalice.

Deník Referendum psal o klimatu ještě, než to bylo cool. Podpořte naši práci a pomozte nám učinit z něj společenskou prioritu.
×

Nápad dává smysl. Dnes již dobře dostupná technologie chytrých domů zvyšuje cenu stavby o jednotky procent, ale snižuje náklady na vytápění na minimum. A také přispívá ke snižování závislosti na fosilních palivech i k vyčištění smogu. Jenže nic takového zatím zavedeno nebylo. A v nedávno zveřejněných prioritách ČSSD na letošní rok o tomto opatření není ani zmínka. A tak je to bohužel téměř se všemi přísliby sociální demokracie pro zdravější prostředí a pestřejší přírodu.

Lze namítnout, že strana nemá svého ministra životního prostředí. Jenže mezi prioritami na rok 2016 mají sociální demokraté řadu projektů, které spadají pod ministry ANO nebo KDU-ČSL. Od nejsilnější koaliční strany mají navíc občané právo žádat i starost o prostředí, ve kterém žijí, a přírodu, která je obklopuje.

Závazky je potřeba plnit

Strana pochopitelně nemá povinnost zahrnout do priorit ekologická opatření. Má však politickou odpovědnosti plnit sliby, které voličům dala.

Hnutí DUHA před minulými volbami zhodnotilo volební programy všech stran zasedajících aktuálně v poslanecké sněmovně. Sociální demokracie nedopadla v ekologické oblasti nijak špatně a podstatné věci z jejího programu se promítly i do koaliční smlouvy a programového prohlášení celé vlády, byť třeba obecněji formulované. Podívejme se, co zásadního by tedy strana ještě měla prosadit, než se koncem příštího roku odebereme k dalším volbám:

ČSSD slibovala vyčistit smog, který trápí česká města i část venkova. Nedávno vládou projednané koncepce na ochranu ovzduší jsou však vágní, chybí jim konkrétní opatření a jasné úkoly pro úřady . Aktuálně projednávaná novela zákona o ochraně ovzduší zamezuje jen pálení odpadků, což je důležité, ale k zásadnímu zlepšení nedostatečné.

Nepříliš šťastně také běží dotace na výměnu starých domácích kotlů - umožňují totiž doslova vyměnit uhlí za uhlí. Moderní uhelné kotle mají samozřejmě nižší emise a jsou úspornější, ale fixují závislost českých domácností na nejšpinavějším a pro klima nejhorším palivu.

Mezi prioritami na rok 2016 mají sociální demokraté řadu projektů, které spadají pod ministry ANO nebo KDU-ČSL. Od nejsilnější koaliční strany mají občané právo žádat i starost o životní prostředí. Foto forwallpapers.com

Kromě toho, že jsme svědky fosilních dotací, žene vláda většinou nízkopříjmové domácnosti do rizika zvyšujících se nákladů na vytápění. Nejen uhlíková daň, kterou požaduje schválená Státní energetická koncepce ČR, ale i plánovaný útlum těžby hnědého uhlí nejspíš posune toto zdánlivě levné palivo do oblasti luxusního zboží. Právě ČSSD by z povahy své politiky měla žádat sociálně udržitelnější řešení.

Dotáhnout pronikavé vize

„Naše krajina se nesmí stát super skládkou ani super spalovnou. Podpoříme programy prevence vzniku odpadů, jejich nového využití a recyklace. Vytvoříme systém pobídek a poplatků, které podpoří vývoj v tomto směru,“ napsali sociální demokraté do svého volebního programu v roce 2013.

Základní motivaci pro zvyšování třídění — závazný cíl státní politiky recyklovat polovinu všech komunálních odpadů — však na návrh ministra Brabce (ANO) vláda na sklonku roku 2014 zrušila. Ani chvályhodný zákaz skládkování směsných komunálních odpadů od roku 2024 — který byl schválen za této vlády — nezaručí naplnění sociálnědemokratické vize, v současné podobě naopak zákon podporuje spalování odpadů.

Obrovskou šancí je nyní připravovaný nový zákon o odpadech, který má zvýšit poplatky za skládkování a vytvoří tak tlak na vyšší poplatky domácností. Jako doslova sociálnědemokratická korekce návrhu se nabízí prosadit motivační recyklační slevu. Výsledkem by bylo nejen naplňování „recyklačního slibu“ ČSSD ale i snížení poplatků pro domácnosti v obcích, které dokážou spolu s občany zvýšit recyklaci na úroveň v EU solidních šedesáti procent.

Sociální demokraté měli před volbami velmi dobré plány, jak zlepšit chatrné zdraví našich lesů a podpořit jejich mimoprodukční funkce. I když nesedí na ministerstvu zemědělství, mohou nyní účinně zasáhnout. Tento rezort totiž připravuje novelu zákona o myslivosti, která může lesům hodně pomoci. Musel by ovšem nakázat myslivcům, aby lépe regulovali spárkatou zvěř, jež nyní nadměrně spásá mladé stromky. Je zřejmé, že o to bude tvrdý zápas, ale sociální demokraté by měli mít dle svého volebního programu naprosto jasno, kam napřít své síly a hlasy.

Ale nejde jen o změny zákonů, jakkoliv jsou zásadní. V oblasti lesů a ochrany přírody je možné přijít s novými vizemi. V Evropě se například rozmáhá zájem o divočinu, lidé čím dál více baží po zážitcích z nedotčené přírody. Ukazují to i tuzemské sociologické výzkumy . Ekonomické studie zase dokládají, že ochrana divoké přírody a její zpřístupnění šetrným turistům je tím nejlepším vkladem do místní ekonomiky.

V české krajině jsou přitom zatím jen tři desetiny procenta divočiny. Potenciál pro hledání dalších míst, kde ponechat přírodě svobodný prostor, je proto veliký.

Jinou hodně průkopnickou vizi formulovala ČSSD už ve volebním programu (a otiskla i do koaliční smlouvy a programového prohlášení): zákon podle úspěšného britského vzoru, který by stanovil závazné tempo, jak se bude naše země zbavovat závislosti na dovozu paliv i na uhelných dolech. Ta nás stojí každoročně 180 miliard korun za ropu a plyn a přes 50 miliard za škody na zdraví a přírodě, které způsobují uhelné elektrárny.

Zákon zatím stále není na stole, ale v následujících týdnech bude vláda jednat o jeho konceptu. Je samozřejmé od ČSSD požadovat, aby její ministři dali přelomové legislativě zelenou. Stejně jako je správné očekávat, že se strana postaví proti úplně opačné snaze velkých energetických společností udržet si vládu nad trhem a nevpustit na něj malé výrobce se solárními panely na střechách. V kampani proti novým tarifům ERÚ to tak udělaly během pár dnů tisíce lidí .

Bohuslav Sobotka v posledních týdnech ukazuje, že dokáže být zásadovým ochráncem lidských práv a neváhá se postavit fašizujícím se extrémistům i rozumně vysvětlovat migrační krizi znepokojené veřejnosti. To je výborná zpráva pro tuto stranu i pro demokracii jako takovou. Pokud prokážou také schopnosti hájit a naplňovat své vize v ekologické oblasti, mohou se stát sociální demokraté silou pomáhající táhnout naši zemi k moderní ekonomice a zdravé společnosti.

Autor je programový ředitel Hnutí DUHA

    Diskuse