Tarify za elektřinu nesmějí domácnostem bránit v šetření, tvrdí experti

Vratislav Dostál

Hnutí DUHA a Komora OZE navrhují, aby podíl paušálních plateb na ceně za distribuci v žádném z tarifů při průměrné spotřebě nepřekročil třicet procent. V rámci tohoto limitu lze ještě motivovat spotřebitele k efektivnímu nakládání s elektřinou.

Nové tarify nesmějí zvyšovat domácnostem účty za elektřinu a bránit jim v šetření i vlastní výrobě elektřiny. Dál musí platit, že šetřit elektřinou je finančně výhodné. Proto podíl paušálních plateb na ceně za její distribuci by neměl překročit třicet procent, tedy zhruba dvojnásobek současného stavu. Tento limit navrhují experti Hnutí DUHA a Komory obnovitelných zdrojů (OZE). Zároveň odmítají návrh na zavedení nové kompenzační sociální dávky: miliardu či víc ze státní pokladny by totiž každoročně získal ČEZ a další energetické firmy.

Experti Hnutí DUHA i Komory obnovitelných zdrojů uvítali vstup premiéra Sobotky do debaty o nových tarifech elektřiny, který slíbil, že nebudou mít negativní dopad na domácnosti. „Nové tarify pro domácnosti jsou paskvil založený na mylné představě, že si lidé mohou snižovat jističe, jak je napadne. Řešit to zavedením nové sociální dávky na jističe zásadně odmítáme, protože to nevyřeší hlavní příčinu problému - od základu špatně postavený návrh,“ uvedl enegetický expert Hnutí DUHA Martin Mikeska.

„Odmítáme akceptovat, aby výsledkem celé operace “nové tarify” bylo, že státem vyplacené miliardy coby kompenzace za zdražení elektřiny skončí na účtu ČEZu a dalších distributorů,“ dodává. „Je načase, aby ERÚ návrh stáhl a přípravu začal znovu a zcela jinak: s ohledem na dopady na všechny odběratele, v otevřené široké debatě a s úplnými údaji o skutečných nákladech na provoz sítě od distributorů,“ zdůrazňuje Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE.

Pokud jde o případné zavedení nových sociálních dávek, podle propočtů expertů Hnutí DUHA a OZE by činily nejméně 900 miliónů korun ročně, patrně ale násobně víc. Tuto sumu by stát vyplácel domácnostem, kterým nové tarify zdraží elektřinu proto, že si nemohou snížit jističe.

Nové dávky by navíc nevyřešily to, co je podle energetických společností a ERÚ problém a proč nové tarify navrhují, tedy příliš veliké jističe. A nejen to, stamilióny až miliardy korun ročně by vyinkasoval ČEZ a další energetické společnosti. Jinými slovy řečeno, Hnutí DUHA a OZE upozorňují, že navrhované dávky řeší pouze následek, tj. zdražení elektřiny pro statisíce domácností, a nikoliv příčinu problému: špatně konstruovaný princip nových tarifů.

Od zveřejnění návrhu prý elektrikáři a další experti opakovaně upozorňují, že problém zbytečně velikých jističů je v případě domácností - na rozdíl od průmyslových firem - chiméra. Týká se totiž jen velmi malé části domácností a jen u zlomku této menšiny lze jističe snížit, aniž by došlo k porušení závazné technické normy či k ohrožení domácnosti požárem nebo snížení jejich životního standardu.

Zástupci Hnutí DUHA s Komory OZE společně navrhují, aby podíl paušálních plateb na ceně za distribuci (tzv. regulovaná složka) v žádném z tarifů při průměrné spotřebě nepřekročil třicet procent. V rámci tohoto limitu lze ještě motivovat spotřebitele k efektivnímu nakládání s elektřinou a změna tarifů bude sociálně spravedlivá. Podobnou výši paušálních poplatků platí například spotřebitelé v Německu a Rakousku.

Experti z Hnutí DUHA a Komory OZE dále upozorňují, že navržené tarify mají další vady: například penalizační platbu za to, že si spotřebitel vyrábí elektřinu sám. Výrobou elektřiny z malých obnovitelných zdrojů, dnes typicky fotovoltaických panelů na střeše, ale i malých vodních elektráren či malých kogenerací totiž šetří „špinavou” elektřinu ze sítě podobně jako úsporné spotřebiče.

    Diskuse (0 příspěvků)