Evropské vymírání

Lukáš Senft

Evropané se nerozmnožují. Konzervativci proto chtějí uvalit embargo na cizí kultury. Egyptolog Bárta zase kritizuje sociální stát. Skupiny vyloučených by se ale naopak měly stát centrem naší politiky.

Evropa nám stárne. Budou za pár let bloudit po starém kontinentu hloučky osamocených dítek? Je naší jedinou nadějí genetická vzpruha příchozích migrantů?

Demografická křivka naší populace vykazuje pokles. V Německu bude roku 2070 žít o dvacet milionů obyvatel méně, a jejich věkový průměr neklesne pod padesát let. Vyhlídky České republiky nevypadají nadějněji.

Jedna skupina chápe tato data jako důvod k přitakání migraci: nově příchozí doplní a oživí zdejší národy. Druhý tábor ale odporuje. Miloš Kubánek přijímání uprchlíků odmítá — pokud Evropa částečně vymře, zbude pak přece víc bohatství pro menší počet místních. A Andrej Duhan, příznivec Pegidy publikující na České pozici, se s obavou ptá: „Může být Evropa stejná s jinými lidmi?“ Varuje před degenerací, kterou přinese spoléhání na imigranty a rozvoj jejich kultury.

Evropská identita totiž bývá v době krizí spojována se zemitými znaky. Především s krví: naše děti, naše rodiny, tatínek chrání své holčičky. Evropský prostor by se měl zřejmě proměnit na chovnou stanici, eugenický Lebensborn.

Z konzervativního pohledu tak stojí Evropa na křižovatce: jedna cesta vede ke zkřížení s podivnými etniky a tedy úplnému rozpadu, ta druhá k naprostému vyhynutí. Doufejme, že si ochránci tradičních hodnot vyberou správně.

Rafinovanější stupeň ohrožení ale předestírá Miroslav „všechno-mi-připadá-jako-Egypt“ Bárta. Jeho fascinace zaniklými civilizacemi jej vehnala do role poradce současného self-made faraona Babiše. V jeho think-tanku hledá důvody snížené porodnosti.

„Za to může hlavně přebujelý sociální systém. Dřív byla rodina základem státu, něco, co jednotlivce na mikroúrovni stabilizovalo. Když se něco přihodilo, tak každého tahala z bryndy jeho rodina. Dnes se lidé naučili, že sociální stát vyřeší úplně všechno, a takový sociální stát dokonale rozbombardoval institut rodiny.“

Situace je ale zcela opačná. Sociální stát nefunguje a právě to je mnohdy důvodem pro otálení se založením rodiny. Vidím to u sebe i svých vrstevníků. Nelze se totiž spolehnout na zabezpečení ze strany státu. Člověk se nejprve musí oženit s volným trhem, aby měl jistotu, že uživí svou famílii.

A volný trh je dost vybíravý — věnem obdaruje jen ty „úspěšné a pracovité“. S nadšením tak oceňuje pseudopráci ve finančním poradenství, kdežto třeba péče o staré a nemocné přinese zdravotníkům značně podprůměrný plat. Kde potom vzít peníze a energii k převzetí zodpovědnosti za vlastní novorozeně?

Idea sociálního státu přitom patří ke skutečně cennému odkazu naší minulosti. To jen kapitalistická etika označuje potřebné za „konzumenty“ dávek a následně jim závidí. Nejedná se však o almužnu černým pasažérům, ale o rozdělení obecně sdílených statků: zdravotní péče, vzdělání nebo třeba prostoru k bydlení.

Evropská identita totiž bývá v době krizí spojována se zemitými znaky. Především s krví: naše děti, naše rodiny, tatínek chrání své holčičky. Evropský prostor by se měl zřejmě proměnit na chovnou stanici, eugenický Lebensborn. Foto ikypros.com

A právě vzájemná solidarita je nezbytná pro evropský charakter. Ten totiž nevyrůstá z jakéhosi Bártova kmenového společenství. Ani z vazby na rodnou hroudu a pokrevní spřízněnost.

Vždyť to je problematické i z pohledu ochránců genofondu: samotní Češi jsou „namícháni“ z migrantů. Jen pouhá desetina obyvatel pochází z českých předků. Střežil by tedy nacionální tatínek svou princezničku, kdyby zjistil, že je po příbuzných z maminčiny strany „Taliánka“ nebo že její kořeny — chraňbůh! — sahají ještě více na jih?

To promlouvá odvrácená strana evropského a českého myšlení. Eugenika patří k bolestným omylům, kterých se naše kultura dopustila. Je jich mnoho: nacismus, Institut Václava Klause nebo třeba sourozenci Gondíkovi v hlavním vysílacím čase. Kde tedy hledat skutečnou identitu Evropy?

Přes to všechno stále disponujeme dědictvím osvícenství — přesvědčením, že každý má právo na svobodné hledání vlastního způsobu života. Vždyť právě i samotná evropská identita byla vždy nahodilá. Ne náhodná, ale skutečně kontingentní. Stále znovu-tvořená z demokratických a emancipačních bojů. Vždy bylo třeba opustit upjatá pravidla starých komunit. Jen tak je možné vyjít v ústrety univerzálním hodnotám, které nehledí na rodokmen.

Proč by nám s tím nemohli pomoci i uprchlíci? Vždyť volnost, rovnostářství a soucítění přesahují limity rodné hroudy. Každý může být Evropan.

Takže ano, Evropa může být stejná i s „jinými“ lidmi. Nebo snad právě s nimi. Otázkou totiž zůstává, zda může být stejná s těmi současnými — s elitami, které vyvolávají strašidla eugeniky, nadřazenosti a kulturní očisty.

Cílem proto nemůže být pouhá integrace migrantů do stávajících šovinistických struktur. Nestačí je naučit pravidla prosazovaná Bártou a zaměstnat na stavbě pyramid Agrofertu. Postup musí být zcela opačný: právě ti, kteří dosud žili jako vyloučení, musí charakter společnosti vytvářet. Je třeba nejen naslouchat jejich hlasu, ale především radikálně změnit gramatiku naší politiky. Vždyť „už od časů antického Řecka známe jméno pro průnik vyloučených do sociopolitické sféry“. Tím průnikem je demokracie.

  Diskuse
  August 11, 2015 v 12.07
  Vážený pane Senfte,

  tvrzení o desetině původních obyvatel v ČR dle DNA je podle mého názoru nesmysl. Vychází z předpokladu, že pokud se nenajde ve světě DNA se obdobným profilem tak jde o potomka původního obyvatele. To je ale docela myšlenkový zkrat. Vzhledem k starověké a raně středověké historii a archeologii to neobstojí. Znamenalo by to, že na našem území vznikla a ve významném počtu se udržela autonomní etnická skupina.

  Mějte se hezky
  August 11, 2015 v 12.21
  DNA
  Navíc informační hodnota této analýzy mi připadá mizivá a pochybná. Jde vlastně o určení původu jakéhosi praotce. Zajímavé to může být pokud DNA odkazuje do exotické ciziny ale stejně. Pokud jde o mužského předka v n-té generaci tak jich máme (2 na n)/2. To znamená např v 10. generaci jich máme 512, ve 20. generaci 524 288. Pokud se u mě najde DNA např. germánského typu tak to znamená, že jeden z mých 524 288 pradědečků patřil k tomuto typu.

  Taky myslím, že sociální stát přispívá k rozvoji společnosti.

  Někdy na to člověk narazí úplně nečekaně.
  Třeba v Singapuru, tomu symbolu dravosti, a přitom městě čarokrásně krásném, čistém a přívětivém. Státu patří 80% bytů a je to bydlení ve srovnání s Českem na nepředstavitelné úrovni a to i pro ty méně majetné. V Singapuru už třetí generace lidí všech vrstev bydlení neřeší - prostě si ze široké nabídky vyberou.
  Těžko říct, jak je to možné.
  Před sedmdesáti lety to byl stát nekonečných slumů, teď je bytový fond tvořen budovami od nejrenomovanějších světových architektů.

  Ale proto to nepíšu.
  Když se tak posmíváme konzervativcům, možná by nebylo od věci si i občas poslechnout, co říkají.
  Třeba Joch se o "nové" levici vyjadřuje jako o kulturně elitářské a zajímající se primárně o menšiny.
  Naposledy třeba tady::
  http://ceskapozice.lidovky.cz/jak-zvitezit-nad-zemanem-0xf-/tema.aspx?c=A150806_110107_pozice-tema_houd

  A že na své elitářství dojede.

  A tenhle článek, který vyhlašuje, že Evropa "může být stejná i s „jinými“ lidmi. Nebo snad právě s nimi", že integrace migrantů, "kteří dosud žili jako vyloučení" (???), je tím nejpodstatnějším úkolem ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, no, docela mu nahráváte, Jochovi.
  * * * * * * * *

  No, osobně si myslím, že levice už dávno "dojela".................
  LV
  August 15, 2015 v 15.00
  V naší vesnici máme jednoho vyloučeného. Z hospody.
  Posilnil se alkoholem, pak se snažil urvat pípu. Zřejmě bude vyloučen i z druhé hospody, vyvolává hádky a odrazuje zákazníky.

  Taky jsem slyšela předevčírem historku o komsi - dům s dvorkem a velikým sálem, který pronajímal. Tedy majetek nadpůměrný, Nicméně zbytky jídla se v rodině likvidovaly vyhozením z okna na dvůr. Myslím, že by se také dal definovat jako vyloučený (do bytu bych si ho tedy nepozvala).


  Ve světle těchto dvou případů mne představa, že "právě ti, kteří dosud žili jako vyloučení, musí charakter společnosti vytvářet" značně děsí.