Státem financované nevolnictví

Luděk Ševčík

Ministerstvo vnitra obrátilo v otázce dávek v hmotné nouzi. Vzalo tak obcím možnost rozhodovat o přijetí či odmítnutí příplatku na bydlení. Ani jedna z možností však neřeší problém vlastnické hierarchie ubytoven.

Zasvěcená veřejnost v tomto měsíci zaregistrovala krkolomný obrat ve stanovisku Ministerstva vnitra k novele zákona o dávkách hmotné nouze. Obratem se tak zlikvidovala možnost obcí a měst mít možnost mluvit do kvality života svých občanů.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Ponechme stranou často přehnané spekulace o nátlaku ubytovatelské lobby, či o tlaku „neziskových“ organizací za zachování současného stavu, který jim přináší maximální zisk za minimální námahu, a podívejme se zblízka na případ jedné z ubytoven, jejíž zachování má prý „zabezpečit základní životní podmínky“ sociálně slabých. Mám ji takříkajíc přímo před očima, blíž než kdejaký úředník.

Dlouho neobývaná zemědělská sezonní ubytovna byla pronajata cca před rokem a půl lidem, kteří podobnou provozovali v městečku zhruba dvacet kilometrů daleko. Odsud byli kvůli nesplaceným dluhům donuceni přesunout se jinam. Změnili tak právní formu, aby dluhy zůstaly na předešlé společnosti a oni mohli začít v klidu znovu.

Jakkoli se část nájemců ubytoven „rekrutuje“ z lidí, kteří si svou situaci více či méně přivodili sami, podstatná část těchto sociálně vyloučených měla prostě pech a neměli dostatek možností ten pech překonat. Za svou situaci tedy stejnou odpovědnost nenesou.

Přijetím střechy na hlavou v ghettu se stávají nevolníky. Jejich absolutním pánem se stává jejich ubytovatel. Vždyť jen on rozhoduje o tom, zda budou mít kam hlavu složit.

Tento „pán“ se logicky řídí tržními principy. Čím menší náklady, tím větší zisk. A také čím menší starosti, tím větší klid. Na ubytovnách tedy fungují novodobí drábové, kteří dohlížejí na to, aby si nevolníci moc nevyskakovali.

Ubytovny jsou v podstatě ghetta, patologická prostředí. Působí na ubytované negativně. Drábové navíc mají mnohem blíže čertům, než andělům. Dráb a úzká vládnoucí skupina okolo něj zcela beztrestně ovládají zbytek ubytovaných. Šikanují je, okrádají, nechají si od nich posluhovat. A nevolníci mlčí, neboť nechtějí pod most.

Ubytovny jsou v podstatě patologická prostředí. Působí na ubytované negativně. Dráb a úzká vládnoucí skupina okolo něj zcela beztrestně ovládají zbytek ubytovaných. A nevolníci mlčí, neboť nechtějí pod most. Repro DR

Na „naší“ ubytovně bydlela i rodina lidí, která ten pech měla. Muž i žena, oba invalidním důchodu, jedno dítě mentálně postižené, druhé zdravotně. I stalo se, že dráb pobral dávky hmotné nouze a celý víkend tu radost se svou kohortou zapíjel. V jeden moment okolo něj procházelo mentálně postižené dítě, a drába napadlo, že se zabaví. Vzal láhev s alkoholem a začal jej nezletilému dítěti nabízet.

Dítě nechápalo hrozící nebezpečí a alkohol začalo pít. Matka se pokusila zasáhnout a dítě z dosahu drába dostat. Věděla, že při užívaných silných lécích se může jednat o čiré jeho bytí. Dráb však využil své fyzické převahy a matku odehnal. Ta v zoufalství zavolala policii. Policie přijela, sepsala protokol a předala dítě matce do péče.

Matka tedy dítě zachránila. Zároveň však byla potrestána: ubytovatel ji z ubytovny vyhodil. Porušila prý zákaz volat při problémech na ubytovně policii. Dráb je ubytovatelům cennější než prostý nevolník. Tento konkrétní ubytovatel o sobě přitom uvádí, že vystudoval sociální služby a jeho práce spočívá v „pomoci lidem“.

Vyhozená rodina strávila noc v autě, na parkovišti. Tam jsem je ráno našel a ptal se jich, co se stalo. Tím, že byli vyhozeni, z nich byla sňata kletba nevolnictví - bez obav mi tedy svůj příběh vyprávěli. Aby bylo vše řádně zdokumentováno, přivezl jsem redaktorku místních okresních novin, které paní na diktafon vše podrobně a dlouho popisovala. Když jsem redaktorku vezl zpět, dlouho mlčela. Jedná se přitom o výřečnou ženu, která již v praxi něco zažila. Když později promluvila, řekla, že něco takového si nedovedla ani představit.

Novela zákona o hmotné nouzi dávala obcím možnost mluvit do kvality života nejen vlastním občanům, ale prakticky také ubytovaným. Zastupitelé nejsou asociálové, to by se realizovali jinde. Novela mohla pomoci aspoň trochu odbourat státem financované nevolnictví. Nestalo se tak, pan ministr změnil stanovisko. Nevolníci budou muset počkat na nový patent. Snad ne dlouho.

  Diskuse
  August 3, 2015 v 9.51
  Omlouvám se za nepřesnost v článku.
  Až dnes jsem se dozvěděl, že dítě, přinucené pít alkohol, už bylo zletilé. Je však nesvéprávné.
  ??
  August 4, 2015 v 8.13
  Kolik neziskovek uz nabidlo pomoc p. Sevcik ?

  Mozna by se dali ubytovat v nekterem z tech zarizeni pro pomoc uprchlikum, ve kterych pry je mista dost. Oni prece take prchaji pred nasilim a utiskem.

  Posilam vam seznam tech, co chteji uprimne pomahat. Kdopak se Vam asi ozve ?

  http://migraceonline.cz/cz/uzitecne-zdroje/institutions-and-organizations-in-cze-3
  MP
  August 4, 2015 v 14.55
  Pavlovi Kuchejdovi
  A proč si myslíte, že se poměry v těch zařízeních pro uprchlíky liší od těch na ubytovně?
  August 4, 2015 v 15.56
  Ironie
  Pomineme-li, že uprchlíci v zařízeních nemají naši státní příslušnost, tak shody s ubytovnami se najdou: ztracený domov, situace neřešitelná bez cizí pomoci, nemožnost vydělat si peníze, stres. Dále stísněné životní poměry, šikana a téměř vězeňský režim jsou oběma zařízením podobné. Na rozdíl od ubytoven, o jejichž existenci nám pan Ševčík podává zprávu, je nucená izolace v uprchlických táborech jen dočasná, neboť poštěstí-li se získat azyl, je možné přejít ze zařízení pro uprchlíky do normálního života.
  V normálním životě se ovšem mohou setkat s něčím velmi podobným - s ubytovnami.
  MP
  August 4, 2015 v 17.29
  Blaženě Švandové
  Není mi jasné, proč by ta státní příslušnost měla stanovovat nějaký rozdíl. Snáší se snad bez ní šikana lépe?
  A s tou dočasností ... patřím ke generaci, která záhy naučila, že jednotkou dočasnosti je jeden furt.
  Já se pana Kuchejdy ptal zcela bez ironie. Prostě jsem pár azylových zařízení svého času viděl a mluvil s pár jejich klienty.
  August 4, 2015 v 20.36
  Martinu Profantovi
  Jistěže to vidíte správně - ze svého hlediska. Řekla bych ale, že pan Kuchejda myslel spíš ubytovat naše sociálně slabédo nájmu ve státem vlastněných ubikacích, které by se upravily z budov, kde jsou dnes uprchlíci a asi je nemínil podrobit režimu čekatelů na azyl. Sociální byty by měl vlastnit stát, je to veřejnoprávní služba, protože na bydlení má každý právo. A konečně ještě stát by měl mít dost prostředů na obě sféry, ubytování bezdomovců i pomoc uprchlíkům. Jenže je to jinak.

  Ale já přidala tu předchozí repliku spíš jen aby ten burcující článek pana Ševčíka nezapadl. Myslím, že po jeho přečtení lépe rozumím, z jakého úhlu pohledu pan Ševčík píše své komentáře na DR. Lidem, o kterých pan Ševčík píše, bylo a je těžce ublíženo. Soucitní lidé jako je on těžce zápasí s vědomím, že s tím v podstatě nic nenadělají, že je to vinou špatně nastavených zákonů.
  August 5, 2015 v 10.27
  Děkuji za Váš komentář paní Švandová.
  Je fakt, že když byl článek zveřejněn, očekával jsem debatu vedou trochu jiným směrem. Pan Bittner mi napsal, že " V textu se poměrně rychle vypořádáte s tím, že by obec měla ztratit pravomoc rozhodovat o příplatku na bydlení. Neřešíte ale už, jak předejít tomu, aby lidé bez příplatku neskončili na ulici."
  A právě z této strany jsem očekával kritiku. Bohužel takto nikdo nezareagoval.
  Já se domnívám a jistě právem, že u nás se věci dějí tak, že pokud nedojde ke kolapsu, tak krizi nikdo neřeší. Kolaps by sice zamítavým stanoviskem měst a obcí jistě nenastal, ale už by vláda, parlament a senát museli pohnout zadkem. A příslušní úředníci taktéž. A zřejmě by se děly věci, pro všechny zůčastněné strany /stát a lidé v hmotné nouzi/, příznivější. Pravděpodobně by sociální služby přestaly být byznysem a staly by se opět sociálními službami anebo minimálně by obce získaly kontrolu nad stavem v ubytovatelských kartouzách. Zarazil by se import Romů ze Slovenska, sestěhovávání sociálně slabých z velkých měst do ghett v malých městech a obcích, což by zamezilo nárůstu sociálního napětí. Tohle vše pan ministr rázem utnul. Dále tedy bude vše nejhůř, jak to mohlo dopadnout. A nejlíp pro obchodníky s chudobou. Věřte, že teď už nikdo nic řešit nehodlá. Pohoda, klídek a tabáček.
  Aby tomu ale tak nebylo, tak naše obec vydala, ve spolupráci se Svazem měst a obcí, celorepublikovou výzvu "Výzva starostům – doplatek na bydlení". Chceme, "aby bylo bezodkladně nalezeno takové legislativní řešení, podle kterého by již nedocházelo ke směšování přenesené a samostatné působnosti obcí v řízení o doplatku na bydlení, avšak aby obcím bylo umožněno ve zvýšené míře rozhodovat o místních podmínkách, ke kterým bezesporu patří regulace výše nájmu na tzv. ubytovnách, jejich počet, vznik či provoz."
  Jak jsem psal, zastupitele nejsou asociálové, to se realizovali jinde, takže nechtějí, aby lidé skončili na ulici. Proto by měli mít možnost o ubytování lidem v hmotné nouzi minimálně spolurozhodovat. Věřte, že tohle by stačilo k tomu, aby k mnou popsaným excesům již nedocházelo.
  ??
  August 5, 2015 v 16.45
  Dekuji p. Svandova
  .
  Kdo chce pochopit pochopi. Mimoto jsem chtel poukazat i na to, ze vsichni ti "slunickari" clenove ruznych neziskovek bojuji za prijeti dalsich uprchliku, ale nevidi "brevno ve vlastnim oku".

  Take me ponekud stve, ze stale nereaguji na prikaz nositele Nobelovy ceny miru, valecneho zlocince Obamy rozsirit bombardovani Syrie. Stale jsme pro tyhle slunickare "vsichninejakzodpovedni". O zodpovednosti te loutky ve Washingtonu ani slovo. Takze Obama bude bombardovat a my bez sluvka protestu a s nadsenim budeme ubytovavat uprchliky. Uprchlici a cikani maji neziskovky a Sorose. No a cesti bezdomovci maji Sevcika.
  August 6, 2015 v 8.20
  Co běhá po emailech
  Tolik chvály si nezasloužím, milí přátelé. Já tomu problému s ubytovnami ne dost dobře rozumím a mám naději, že pan Ševčík dělá kroky správným směrem, které mají moji podporu. S informovaností veřejnosti a veřejným míněním je to těžké
  Ani internetová media neuveřejní všechno, co koluje po emailech mezi lidmi a z čeho je lépe vidět naladění veřejnosti.
  Jedna malá ukázka:

  ZA MÍR A LÁSKU

  VĚDĚL NĚKDO Z NÁS, CO SE ZMĚNÍ OD ROKU 1989 DO ROKU 2015 :

  -že bude 630 000 nezaměstnaných,

  -že bude 1 000 000 lidí žít na hranici chudoby,

  -že voda zdraží na 80-ti násobek původní ceny,

  -že plyn zdraží na 15-ti násobek,

  -že se bude stavět polovina bytů a že zdraží na 50-ti násobek,

  -že uhlí a dříví zdraží na 15-ti násobek,

  -že metro zdraží na 32-ti násobek,

  -že se nebude obdělávat většina kvalitní zemědělské půdy,

  -že se vybijí 2 miliony kusů skotu a tráva nebude spásána,

  -že zdraví bude jen pro bohaté,

  -že se bude rodit ročně v průměru o 50000 dětí méně,

  -že vzroste kriminalita o 300%,

  - že stoupne počet vražd o 100%,

  -že bude ročně milion exekucí,

  -že se národní podniky předají zahraničním vlastníkům a ti si budou odvážet
  500 miliard zisku ročně,

  -že národ bude neustále rozeštváván,

  -že bude gigantická korupce a desetitisíce státních úředníků,

  -že budeme mít stejné ceny jako v Německu, ale sotva třetinové platy,

  -že nám ukradnou vodárny, plynárny, elektrárny, doly a pískovny,

  -že mnoho lidí přijde kvůli exekucím o bydlení a spáchá sebevraždu,

  -že si mnoho lidí nevydělá poctivou prací na bydlení, jídlo, oblečení, poplatky a jízdné do práce,

  -že některé děti se nebudou moci dosyta najíst,

  -že nikdo z politiků obviněných z korupce nebude potrestán,

  -že politici a media budou nutit občany, aby šli do války za cizí zájmy a kvůli obchodu se zbraněmi,

  -že media budou lhát mnohem víc než v minulém režimu,
  -atd., atd., atd.

  -Co zanecháme našim dětem?????!!!!!

  JDE O ŽIVOTY NÁS VŠECH. POKUD UŽ TOHO MÁTE DOST, PŘIDEJTE SE K NÁM KAŽDÝ SÁM
  JSME JEN KAPKA VODY, SPOLEČNĚ UTVOŘÍME VELKÉ MOŘE, KTERÉ UŽ NĚCO ZMĚNÍ.
  Úspěch závisí NA KAŽDÉM z vás.
  MYSLEME GLOBÁLNĚ, JEDNEJME LOKÁLNĚ !

  Pošlete apel dál !
  August 6, 2015 v 10.39
  Paní Švandová,
  podobné texty jsem také četl. Šíří se po netu snad rychlostí světla a čte je daleko více lidí, než články v MFd, nebo Právu. Rozhořčení veřejnosti, i v souvislosti s nárůstem problémů s ekonomickými migranty a neřešenými problémy sociální politiky, značně narůstá.
  Politikové dělají mrtvé brouky. V minulosti se jim tak podařilo uložit k ledu pár problémů, takže se naivně domnívají, že to tak půjde s každou takovouto nepříjemností. Styl - kdo nic nedělá, nic nepokazí, neplatí ale vždy.
  Chápu, že při pernamentních volebních obdobích, při tlaku z EU a snaze zajistit si slušný příjem je těžké dělat skutečnou politiku ve prospěch veřejnosti. Jenže ti, kteří se toho neodváží, mohou být v krátké době smeteni těmi, kteří se nezakecávají. To, že se to doposud nestalo vůbec neznamená, že je to nemožné.
  Navíc jsou současní politikové veřejností ve vážném podezření, že nemají po ruce absolutně žádné učinné řešení vzniklých krizí. A levicoví sluníčkáři budí svou dětinskou naivitou buď trpký smích, nebo až nenávist. Zčásti reakci na jejich fantazie chápu. Lidé, kteří se o migranty, nebo nepřizpůsobivé musí starat, či být jejich sousedy 24 hodin denně, asi těžko nesou, když jim někdo z tepla své kanceláře, nekonečně vzdálené od centra dění vykládá, že je musí mít rádi, jinak jsou xenofobové a že by bylo dobře, kdyby jsme jich sem dovezli ještě mnohem více. Navíc běžný občan ví, že náklady ponese on, neboť bohatí u nás, i díky levici a sluníčkářům, daně neplatí. Takže bude platit a za odměnu se mu sníží kvalita života. Když se mu to nebude líbit, tak bude označen za nácka. Lidmi kteří žijí z jeho daní. No není to nádherné?
  + Další komentáře