Proč zavádět evidenci tržeb?

Jaroslav Bican

V pátek Sněmovna začala projednávat návrh zákona o evidenci tržeb. Kromě zmatků se zpravodajem se řešily především technické připomínky ohledně fungování celého systému. Hlavní důvod, proč evidenci tržeb zavést, však zůstává.

Minulý týden v pátek se v Poslanecké sněmovně začal projednávat zákon o evidenci tržeb. Legrace si s ním užijeme pravděpodobně dost. Už na úvod kolem této normy vypukly zmatky. Její zpravodaj zde nejprve nebyl a pak se z vážných rodinných důvodů omluvil s tím, že by stál o to, aby svou zpravodajskou zprávu mohl předat předsedovi rozpočtového výboru Václavu Votavovi.

Ten se sice pro páteční jednání stal náhradním zpravodajem, ale ohradil se, že předseda rozpočtového výboru nemůže zpravodajovat všechno. Miroslav Kalousek si hned přisadil, že nepamatuje instituci náhradního zpravodaje na jeden den.

Návrh zákona představil ministr financí Andrej Babiš. Ve svém projevu zdůraznil, že se jedná o legislativní počin, který si vláda vytkla jako jednu ze svých priorit. Ve vládním programovém prohlášení se píše o zavedení opatření směřujících k efektivní kontrole vykazování tržeb z maloobchodního prodeje zboží a služeb.

Předseda hnutí ANO uvedl, že cílem návrhu je vytvoření transparentního podnikatelského prostředí v České republice a odstranění nerovností, které vznikají v důsledku porušování daňových zákonů některými podnikatelskými subjekty. Evidence tržeb podle něho přispěje ke snížení objemu šedé ekonomiky, ke zlepšení daňové morálky a k navýšení příjmů státního rozpočtu i rozpočtu územních samosprávných celků.

Podle Miroslava Kalouska vám spadne pěna, než vám hostinský předá účtenku, kterou před tím musí odeslat správci daně. Foto Michal Klajban, Commons Wikimedia 

V obecné rozpravě se slova ujal zmíněný Kalousek, který řečnil tak dlouho, dokud schůze neskončila. Přesto mu prý jeho projev zabere ještě dalších třicet pět minut. Jednání Sněmovny bude pokračovat 10. července. Ministerstvo financí by evidenci tržeb rádo spustilo v polovině února 2016, Miroslav Kalousek ale závazně slíbil, že se to nestihne.

Miroslav Kalousek na úvod svého vystoupení uvedl, že Sněmovnu čeká poměrně důsledná diskuse o tom, co evidence tržeb přinese či nepřinese podnikatelům. Ptal se, „proč maloobchod je tou nejvíce podezíranou skupinou podnikatelů, kdy vláda přichází s návrhem a říká: Všichni jste nepoctiví, ale nejvíc nepoctiví jsou hospodští a maloobchod.“ Bývalý ministr financí také předznamenal, že budou krok za krokem rozebírat a ukazovat, co tento zákon může znamenat v praxi. V pátek se ale nedostal dále než k nákladům a technickým parametrům tohoto systému.

Zdá se, že kromě samotného provedení evidence tržeb bude nejvíce kritizovaným momentem návrhu skutečnost, že vláda kvůli části nepoctivých podnikatelů povinností on-line hlášení hotovostních tržeb zatíží všechny. Další výhradou je, proč vláda začíná tímto opatřením a ne třeba snahou potírat daňové ráje. K tomu je možné dodat, že postih daňových rájů je složitější a vyžaduje spolupráci na vyšší úrovni, stejně tak například karuselové obchody, o kterých ale Andrej Babiš mluví, kudy chodí.

Námitka, proč za nepoctivost jedněch platí všichni, má jistou logiku, tak to ale bohužel chodí. Podobně by se dalo argumentovat leckde jinde. Proč kvůli skupině lidí, která jezdí MHD načerno, jsou revizory kontrolováni všichni? Není nespravedlivé, že kvůli nim musí být otravováni všichni cestující? Od Miroslava Kalouska také zazněla řada námitek proti funkčnosti celého systému. Jak si poradí v místech, kde nemají vysokorychlostní internet? Nebude výstavba a správa evidence tržeb dražší, než co přinese na daních?

Otázek, o kterých se dá v této souvislosti diskutovat, je mnoho a určitě zazní ještě celá řada výtek proti tomuto systému. Hlavní důvod, proč evidenci tržeb zavést, však zůstává: Ten, kdo má povinnost platit DPH, by ji měl skutečně platit. Stát na své fungování a veřejné služby, které má zajišťovat, potřebuje prostředky a daně jsou jeho hlavní zdroj příjmů. Pokud se podnikatelé jejich placení vyhýbají, nelze se divit, že stát hledá způsob, jak je lépe kontrolovat.

Samozřejmě je možné diskutovat o parametrech tohoto systému a takové jeho podobě, která by nikoho zbytečně nezatěžovala. Zároveň je třeba ocenit, že návrh počítá s kompenzací pěti tisíc korun pro ty, kteří se budou muset do tohoto systému přihlásit.

Projednávání zákona bude ještě bouřlivé, ale debata by se měla vést spíše o tom, jak systém případně upravit, aby byl funkční a nepřinášel komplikace navíc. Stát má právo výběr daní kontrolovat, nemělo by ale zůstat jen u této skupiny plátců, daňovým únikům je třeba bránit i jinde. A sociální demokraté by neměli zapomenout na to, že jsou daně, na jejichž zavedení se teprve čeká, například ta sektorová.