Političky chtějí zavést povinnost zipového pravidla na volebních kandidátkách

Vratislav Dostál

Ženské organizace ČSSD, KDU-ČSL, SZ a KSČM se připojily k návrhu zákona o zavedení zipového pravidla. Návrh stanovuje minimální podíl žen či mužů na kandidátkách. Sankcí za nedodržení by bylo snížení příspěvku za získané mandáty o třetinu.

Ženské organizace čtyř politických subjektů situovaných ve středu a nalevo od něj podpořily přijetí návrhu zákona na zavedení zipového pravidla, které by zajistilo vyvážené zastoupení žen a mužů na kandidátních listinách. Ke společnému prohlášení směřovanému vládě se připojilo pět organizací ze čtyř politických stran — ČSSD, KDU-ČSL, SZ a KSČM.

„Ženy tvoří významnou část členských základen politických stran, jejich podíl se pohybuje mezi pětadvaceti a padesáti procenty,“ píše se v prohlášení signatářek. Jeho autorky zdůrazňují, že se zájem žen o veřejné dění projevuje také v občanské společnosti. Nízké zastoupení v politice tak podle nich není dáno nezájmem žen o politiku, ale spíše nerovnými podmínkami, které je oproti mužům znevýhodňují.

„Ať už se jedná o obtížnější sladění práce, rodiny a politických aktivit nebo o způsob fungování politiky a politických stran. Politika byla tradičně mužským světem a tento pohled se jen těžko mění,“ stojí v prohlášení. Faktem je, že zastoupení žen v české politice je skutečně dlouhodobě velmi nízké, průměrně kolem dvaceti procent.

V celosvětovém žebříčku nás toto číslo řadí na 74. příčku daleko za většinu evropských zemí. Z tohoto důvodu úředníci resortu vnitra vypracovali novelu volebního zákona, která zavádí zipové pravidlo pro sestavování kandidátních listin. Novela stanovuje minimální podíl žen či mužů na kandidátní listině včetně zastoupení obou pohlaví na předních místech. Sankcí za nedodržení by bylo snížení příspěvku za získané mandáty přibližně o jednu třetinu.

„Všechny evropské země, které mají vyvážené zastoupení v politice, některý z typů kvót využívají. Legislativní kvóty, které jsou nyní u nás ve hře, fungují již ve více než 70 zemích světa, nevymýšlíme tedy nic nového či nevyzkoušeného. Právě zkušenosti ze zahraničí ukazují, že kvóty skutečně fungují a jsou nejlevnější a nejrychlejší cestou, jak zastoupení žen v politice zvýšit“, komentuje návrh politoložka a ředitelka Fóra 50 %, Jana Smiggels Kavková.

Odpůrci kvót mnohdy argumentují tím, že se kvůli kvótám do politiky dostanou neschopné ženy na úkor schopných mužů. Zároveň tvrdí, že je zavedení kvót pro ženy vlastně urážlivé. „Odmítáme názor, dle kterého zavedení zipového pravidla bude znamenat snížení kvality kandidujících, i to, že by ženy uráželo,“ reagují ženské organizace zmíněných politických subjektů.

Nepochybují zároveň o tom, že je v české politice řada kvalifikovaných a schopných žen, které jsou připravené se společně s muži podílet na správě věcí veřejných. „Vyzýváme proto vládu, aby návrh zákona podpořila,“ uzavírají ženské organizace sociální demokracie, lidovců, zelených a komunistů.