Fórum 50 % spouští projekt Ženy a muži v rovnováze

Vratislav Dostál

Cílem projektu Ženy a muži v rovnováze je zvýšit zastoupení žen v politice a začít systematicky zohledňovat specifické potřeby žen, ale i dalších souvisejících skupin, jako jsou děti a starší lidé, ve veřejných politikách.

Organizace Fórum 50 % spouští projekt Ženy a muži v rovnováze. Jeho cílem je zvýšit zastoupení žen v rozhodovacích pozicích a začít systematicky zohledňovat specifické potřeby žen, ale i dalších souvisejících skupin, jako jsou děti a starší lidé, ve veřejných politikách a praxích. Ve středu to uvedla ředitelka Fóra 50 % Jana Smiggels Kavková.

Společnost tvoří více než z poloviny ženy, jejich zastoupení v české politice je však průměrně pouhých dvacet procent. Toto číslo nás ve světovém žebříčku staví na 78. místo mezi Bangladéš a Panamu a dlouhodobě se nelepší. Nízké zastoupení žen má pochopitelně dopad i na reálný obsah politického rozhodování. Právě na tuto situaci projekt reaguje.

Má tři formální a jednoho neformálního partnera. Na mentoringovém programu pro začínající i zkušenější političky se bude podílet Severská obchodní komora a Dánské velvyslanectví v Praze. Zástupce dánského velvyslance, Lars Kjellberg, k tomu říká: „V Evropě usilujeme o rovné příležitosti mužů a žen ve všech sférách společnosti — a to se týká i politiky. Nikomu se ale zatím nepodařilo dosáhnout cíle vyváženého zastoupení a stále se potýkáme s mnoha výzvami“.

I zástupce Severské obchodní komory, Birger Husted, se domnívá, že vyrovnané zastoupení žen a mužů je důležitým tématem a uvádí konkrétní dopady, které podle jeho názoru může přinést. „Ženy často kladou důraz na jiná témata a mají jiné priority než muži,“ zdůrazňuje Husted.

„Naše skandinávské zkušeností dokazují, že když ženy vytvořily více než jednu třetinu poslanců národního shromáždění, mělo to citelný vliv na politickou kulturu. Rovné příležitosti jsou vedle transparentnosti a aktivního občanství jednou ze základních severských hodnot, a proto uvítáme pokrok v této oblasti také v České republice,“ dodává.

Svaz měst a obcí bude spolupracovat na praktickém uplatňování rovných příležitostí na komunální úrovni. Výkonná ředitelka Svazu měst a obcí České republiky Jana Vildumetzová zdůrazňuje, že jde o první projekt, ve kterém se Svaz zabývá rovností žen a mužů.

„S jeho pomocí chceme prosazovat rovné příležitosti žen a mužů ve městech a obcích — co se týče rovnoměrného zastoupení při správě obce, i při rozhodování volených orgánů, například v oblasti směřování investic. Některá zdánlivě neutrální rozhodnutí mají totiž jiný dopad na ženy a jiný na muže, typickým příkladem může být stavba fotbalového stadionu versus školky,“ vysvětlila Vildumetzová.

Výzkumné aktivity mapující vztah žen a politiky zaštítí Sociologický ústav Akademie věd ČR. Zjišťovat bude například postoje veřejnosti k zastoupení žen nebo kariérní dráhy političek.