Levicová platforma v ČSSD? Zatím se jen spřádají plány

Jaroslav Bican

Deník Právo ohlásil vznik levicové platformy v ČSSD a obsáhle citoval Ilonu Švihlíkovou. Ve skutečnosti se ekonomka Švihlíková zatím ničeho neúčastní a první schůzka, na níž se ukáže, nakolik je vznik platformy reálný, se koná až zítra.

Deník Právo přinesl v úterý zprávu o tom, že poslanec Jaroslav Foldyna zakládá v České straně sociálně demokratické platformu, která chce bránit posunu strany doprava. Článek přinesl řadu kusých informací, ze kterých není zřejmé, v jaké fázi se celá iniciativa nachází, ani kdo se na ní podílí. „Švihlíková, která je společně s Kavanem mluvčí platformy Společenství práce a solidarity, by měla mít na starost oblast ekonomiky." uvádí Právo.

Dle zjištění Deníku Referendum to ovšem neodpovídá skutečnosti. Iniciativa reálně ještě nevznikla. Zatím se konala jedna pracovní schůzka, na kterou dorazilo málo účastníků, ze stejného důvodu se toho také mnoho nevyřešilo. Tento týden ve čtvrtek se má konat druhá.

Dosavadní jednání o vzniku platformy se odehrávají na vnitrostranické úrovni. Ekonomka Ilona Švihlíková, která byla v Právu dlouze citována, potvrdila, že diskuze o platformě se zatím vede uvnitř sociální demokracie.

Ona sama se zmíněné schůzky ani neúčastnila, a článek v Právu, který je z nemalé části postaven na jejím vyjádření, jí proto nemile překvapil. O celé iniciativě nemá dostatek informací, Jaroslav Foldyna jí pouze oslovil, zda by měla zájem o spolupráci, ale ještě se ani nesešli.

Podle vyjádření Jaroslava Foldyny a Jana Kavana, který se na její přípravě také podílí, vznikající platforma nyní stojí před otázkou, na jakém principu bude fungovat, zda jako klasický spolek podle občanského zákoníku a nebo v rámci stanov sociální demokracie, tedy jako zájmové hnutí. Jeho činnost je podmíněna schválením Ústředního výkonného výboru ČSSD.

Více otázek než odpovědí

Žádná programová debata uvnitř nové levicové platformy se zatím nekonala, na čtvrteční schůzce budou teprve podle Jana Kavana předloženy programové teze k připomínkování a případnému schválení. Cíl platformy popisuje Foldyna takto: „Mělo by se jednat o převodník mezi spolky mimo ČSSD a samotnou sociální demokracií, jde o to přinášet impulsy dovnitř ČSSD.“

Platforma by podle něj neměla být zaměřená pouze na straníky, měla by usilovat o sjednocení levicových politických sil u nás a vést diskusi o tom, co je levicová politika. „Platforma by měla obhajovat tradiční levicové hodnoty a upomínat ČSSD na to, pokud se jim v některých oblastech vzdaluje. Měla by vést dialog s levicovými silami a spolky a zlepšovat spolupráci uvnitř levice jako takové,“ doplňuje Jan Kavan.

Jaroslav Foldyna mluvil původně o levicové platformě jako o vnitřní Syrize. Inspirace Syrizou je zmíněná i v článku, který vyšel v Právu. Podle Foldyny se jednalo o nadsázku, jejímž hlavním účelem bylo vyprovokovat diskusi.

Jan Kavan uvedl, že označení vnitřní Syriza už nepoužívají. Inspiraci Syrizou vidí Foldyna především v její ekonomické politice. Levicová platforma by měla být stejně odvážná a jasně říkat, co chce.

Nakolik platforma bude Syrizu následovat i v jejím proevropském a zeleném směřování, je už ale nejasné, Jaroslav Foldyna v této věci odpovídá spíše vyhýbavě: „Byl bych nerad, aby se to celé zúžilo na to, co teď říká Foldyna.“

Zároveň připomíná, že to bude ještě předmětem diskuse, což potvrzuje i Jan Kavan, který proevropskou a proekologickou politiku považuje za samozřejmost. O konkrétních otázkách, například postoji k těžebním limitům, se však podle Kavana ještě povede debata.

Jednání o vzniku platformy teprve začínají. Zatím není jisté ani to, zda vůbec vznikne, s jakým programem a jak bude početná.