Odzbrojte! Poznala válku a začala se angažovat v mírovém hnutí

Andrea Cerqueirová

Pacifistka Bertha von Suttner se stala první ženskou nositelkou Nobelovy ceny míru. Letos to bude 110 let, kdy ji získala. V roce 1905 se zmítala ve finančních a citových problémech. Nemocná a zesláblá zemřela devět let poté. Jaký byl její život a čím se zapsala do dějin?

Bertha Kinská se narodila 9. června 1843 v Praze, kde prožila i dětství. Brzy se však s matkou přestěhovala do Vídně. Pracovala jako guvernantka v rodině barona Suttnera, kde se zamilovala do svého budoucího manžela, o sedm let mladšího Artura Suttnera.

To se moc nelíbilo matce Arthura, a tak Bertě podstrčila inzerát hledající inteligentní ženu k vedení domu bohatého podnikatele v Paříži. Tím byl Alfred Nobel. Bertha se stala jeho sekretářkou.

Srdci člověk neporučí, a tak se za Suttnera přesto tajně provdala. Při společné cestě do Gruzie byli svědky války s Turky a pomáhali ve zdravotnictví. Bertha tak na vlastní kůži poznala válečné hrůzy a začala se angažovat v mírovém hnutí.

Napsala mimo jiné knihu Die Walfen Nieder!, která byla přeložena do osmi světových jazyků. Mimochodem: v češtině byla vydána v roce 1896, v překladu Vojty Náprstka, pod názvem Odzbrojte!

Fotografie Berthy von Suttner rozené Kinské s jejím nejznámějším dílem. Repro NA, Internet

V roce 1891 iniciovala založení Rakouské mírové společnosti. V desetičlenném přípravném výboru byla jak Bertha, tak její manžel Arthur. Tentýž rok se oba v Římě zúčastnili 3. světového mírového kongresu, kde Bertha pronesla mírotvorný projev.

Za to sklidila úctu mnohých, pranýřovali a zesměšňovali ji však někteří novináři. Berthu to neodradilo. Aktivně se zapojila do činnosti Mezinárodního mírového byra. Snažila se do mírového hnutí zapojit i Alfréda Nobela, ten to ale odmítal.

Až v roce 1893 jí napsal dopis, v němž uvedl, že by část svého majetku rád věnoval na založení ceny, která by byla udělována tomu nebo té, jež se nejvíce přičinili k naplnění idejí všeobecného míru ve světě.

Tak se zrodila myšlenka na Nobelovu cenu míru. O tři roky později Nobel zemřel. Cena začala být každoročně udělována v roce 1901. V roce 1905 Bertha jako první žena dnes věhlasnou cenu získala. Devět let poté — 21. června 1914 — ve Vídni zemřela. Loni od její smrti uplynulo 100 let.

V České republice dnes aktivně působí Společnost Berty Suttnerové, která této mírotvorkyni a volnomyšlenkářce odkryla pamětní desku. Stalo se tak 8. června 2006 v pražském paláci Kinských. Velkou zásluhu na tom má učitelka Jana Hodurová ze Společnosti Berty Suttnerové.

Jméno Berthy nese v názvech ulic nebo náměstí mnoho rakouských a německých měst. Zobrazena je na rakouské minci v hodnotě 2 euro. Její portrét se nacházel i na starší rakouské bankovce — 1000 šilinků. V roce 2013 byl její portrét zobrazen na české osmnáctikorunové známce.

V současné době sice Charta OSN vyzývá k řešení sporů ve světě mírovou cestou a bez násilí, skutečnost tomu však mnohdy neodpovídá. Zbraně řinčí, lidé umírají a mnozí volají po dalších válkách. Proto je odkaz Berthy von Suttner vyjádřený provoláním „Odzbrojte!“ stále živý a navýsost aktuální.

    Diskuse
    ??
    February 23, 2015 v 15.13
    Jen tak mimochodem.
    V te sve knize pise, ze ti kavarnou milovani Schwanzerberci byli nesmirne domyslivi , arogantni a neuzitecni.