USA řeší přesahy střelby ve Fergusonu, zdaleka nejde jen o násilí

Petr Jedlička

Protesty, jež vyvolalo zastřelení neozbrojeného černošského mladíka policistou, přivedly i masmédia k několika závažným otázkám. Tři nejvíce pokládané se týkají rasismu v policejních řadách, role instituce velké poroty a dostupnosti střelných zbraní.

Nejen rozhořčení a projevy solidarity, ale i debatu nad fungováním současné americké společnosti vyvolal v posledních dnech vývoj v tzv. Fergusonském případu. Kauza vážící se k incidentu z 9. srpna, při němž zastřelil na příměstí missourského St. Louis bílý policista černošského mladíka, dospěla o víkendu před velkou porotu. Ta ovšem rozhodla, že policista nepůjde za svůj čin před soud, což podnítilo vlnu protestů nejprve v samotném Fergusonu, a poté i v dalších 170 městech USA.

Na rozdíl od Fergusonu, kde se protesty zvláště v noci z pondělí na úterý zvrhly ve výtržnosti, při nichž bylo založeno více než tucet požárů, a do kterého bylo povoláno na dva tisíce příslušníků Národní gardy, neprovázely zatím protesty v ostatních městech žádné podobné excesy.

Vedle případu samotného se tak i masmédia v posledních dnech soustředila na závažné související otázky.

„Jednak se mluví o důvodech, proč policisté daleko častěji zadržují osoby jiné než bílé barvy pleti, jednak se debatuje nad institucí velké poroty a jednak se vedou pře nad klasickým souvisejícím tématem — regulaci prodeje zbraní,“ uvedla ve středečním vysílání BBC Joanna Jollyová, reportérka stanice v Missoury.

Otázka rasismu

Třebaže průběh Fergusonského případu samotného zůstává nejasný — podle jednoho výkladu se mladík v okamžiku střelby vzdával, podle druhého na policistu útočil —, faktem zůstává, že policisté v mnoha okrscích po celých USA zadržují daleko častěji osoby jiné než bílé barvy pleti, zvláště pak Afroameričany.

Konkrétně ve Fergusonu připadají na jednoho zadrženého bělocha tři černoši. V řadě oblastí je nepoměr ještě větší. Afroameričané a ostatní lidé černé pleti přitom tvoří jen 13,2 procenta populace USA.

Řada analytiků hovoří v této souvislosti o tzv. strukturálním rasismu, který je v amerických policejních sborech hojně rozšířený. Jiní argumentují sociálními důvody, zvláště existencí ghett a chudých příměstských čtvrtí; policisté však zastavují Afroameričany daleko častěji i při silničních kontrolách mimo města.

Znalci tématu dále poukazují na přežívající předsudky v americké společnosti obecně. Ty se přitom již dnes neváží tolik k samotné etnicitě, resp. barvě pleti, avšak ke kombinaci etnicity, oblečení a místa, kde se dotyčný nachází.

Problém s porotou

Příliš významná role laické velké poroty je v USA stálým tématem, málokdy se mu však věnuje tolik pozornosti jako nyní. V kostce jde o to, že sbor laiků — ve Fergusonském případě dvanácti osob — není povoláván jen k posouzení obžaloby, obhajoby a vynesení rozsudku, jak je viditelné v mnoha filmech, ale i — a to přibližně v polovině států USA — k posouzení toho, zda jsou nashromážděné důkazy dostačující vůbec k trestnímu stíhání a popohnání příslušné osoby před soud.

Problém je navíc, že před velkou porotu předstupuje většinou pouze státní žalobce a záleží na něm, jak váhu nashromážděných důkazů porotcům vyloží. V případech, kdy stát může mít sklon eventuálního pachatele chránit, vede takto pojatá instituce nezřídka k obviněním z nespravedlnosti.

Konkrétně fergusonská porota rozhodla, že střílející policista nepůjde před soud, aniž by dotyčný podstoupil křížový výslech. Zasedalo v ní navíc devět osob bílé pleti a pouze tři černé, což její kritiku ještě zesílilo.

A zase zbraně

Také připomínka velmi liberální regulace prodeje a vlastnictví střelných zbraní se objevuje při podobných incidentech opakovaně, třebaže ne v takové míře jako po případech tzv. šílených střelců.

Střelné zbraně alespoň určitých typů se dají v USA koupit téměř všude bez problému a zcela legálně. Policisté tak při zásazích automaticky předpokládají, že osoba, kterou zadržují, může sama střílet a ve vyhrocených situacích neváhají použít vlastní zbraň.

Jak už naznačeno výše, je sporné, jak vlastně zastřelený mladík ve Fergusonu jednal; téměř určitě však před incidentem kradl v obchodě cigarety a zcela určitě před policistou máchal či gestikuloval rukama.

Protesty podnícené Fergusonským případem navíc v posledních dnech přiživil incident v ohiském Clevelandu, kde další policista zastřelil 12letého chlapce máchajícího replikou právě střelné zbraně.

Pozorovatelé si zatím netroufají odhadovat, jak pohyb, jenž vzbudil Fergusonský případ, skončí. Mezi věcnými požadavky lidí, kteří se dovolávají práv oběti, převládají výzvy k federálnímu vyšetření případu. Aktivisté žádají, aby stát vybavil policisty kamerami. Vláda, úřady i prezident Obama však zatím vyzývají pouze ke klidu a dávají obecné sliby.

Další informace:

The Guardian Calmer night in Ferguson as heavily armed police prevent repeat of violence

BBC News Ferguson shooting: Protests spread across US

BBC News Ferguson: How a black teenager's death caused a town to explode

CommonDreams.org Systemic Injustice Condemned as Ferguson Galvanizes National Outrage

CommonDreams.org Fires Burn As Community Feels Pain of Injustice: Dispatches from Ferguson