Střední třída v Africe, 370 milionů lidí

Jiří Paroubek

V obecné rovině panuje představa, že Afrika je kontinentem, kde se významná část obyvatel trvale živí sběrem lesních plodů či lovem živočichů. Podle studie Africké rozvojové banky zde existuje stabilní střední třída, která roste.

O Africe česká média dlouhodobě prakticky mlčí, jako by stále o ní platilo: hic sunt leones. Anebo možná v trochu modifikované podobě hic sunt ebola. Sem tam do tohoto typu publicity o Africe ještě přijde zmínka o nějakých fanaticích unášejících mladé dívky a o dalších společenských či přírodních katastrofách. A pro běžného českého konzumenta informací z českých médií je obraz hrůzy dokonán.

Tvůrci české zahraniční politiky Afriku přehlížejí a při hledání úspor na ministerstvu zahraničí jako zdroj vždy spolehlivě posloužilo právě rušení českých zastupitelských úřadů v Africe. Ministr Schwarzenberg je považoval za zbytečné.

Předpokládám však, že i na ministerstvu zahraničí funguje něco jako analytický úřad, který je schopen alespoň pro potřebu ministerstva a vybraných členů vlády zpracovat analýzy objektivně zachycující ekonomickou, politickou a obecně společenskou situaci v afrických zemích. Takové zprávy by určitě měl dostávat premiér, ministři financí a průmyslu, ale také předseda zbývající koaliční strany.

Při jedné z mých cest do zahraničí mě zaujaly informace opírající se o studii Africké rozvojové banky (AfBD), že zhruba 370 milionů obyvatel Afriky lze podle jejich příjmů považovat za příslušníky střední třídy. To znamená cca 34 % z celkového počtu 1,1 miliardy obyvatel afrického kontinentu. Alespoň pro mě je to překvapivé číslo.

O významu střední třídy jako hybné společenské síly, která podporuje ekonomický rozvoj a růst, nelze pochybovat. Stejně tak o tom, že střední třída má také určitou kupní sílu. Příjmově slabší skupiny obyvatelstva tolik neutrácejí a ti příjmově nejsilnější utrácejí spíše v zahraničí. Od výdajů za vzdělávání svých dětí a zdravotní péči svých rodin, přes superluxusní auta, až po nákupy zahraničních nemovitostí.

Zhruba 370 milionů obyvatel Afriky lze podle jejich příjmů považovat za příslušníky střední třídy. Foto MikeBlyth, Flickr

V obecné rovině si běžný obyvatel naší země myslí, že Afrika je kontinentem, kde se v jeho významné části obyvatelé trvale živí sběrem lesních plodů či lovem živočichů a prostřednictvím směny za korálky či podobné platidlo za ně získávají potřebné spotřební zboží. To je hodně vzdáleno od reality, alespoň podle studie AfDB.

Studie naopak konstatuje, že v Africe je stabilní střední třída, která roste.

MMF zase předvídá, že africká ekonomika poroste a tento růst bude tažen rostoucími investicemi do těžby a zpracování přírodních zdrojů a infrastruktury. Tyto investice letos dosáhnou 5,1 % meziročního růstu oproti 4,7 % meziročního růstu v roce 2013. MMF v tomto segmentu investic očekává v příštím roce 5,8% růst. Bylo by zajímavé vědět, jaký podíl na tom mají např. čínští investoři.

Studie AfDB říká, že střední třída je nejsilnější v zemích s robustním a rostoucím soukromým sektorem.

Asi není překvapivé, že existují značné rozdíly v podílu střední třídy na celkovém počtu obyvatel mezi jednotlivými africkými regiony. Ne tak úplně překvapivě mezi regiony Afriky v tomto směru vede severní Afrika, kde je ve střední třídě 77 % populace. Překvapivě jí následuje centrální Afrika s 36 % podílu příslušníků střední třídy z celkového počtu obyvatel tohoto regionu, následovaná 35 % podílu v jižní Africe. Přitom v tomto regionu se nachází ekonomicky nejsilnější země celé Afriky — Jihoafrická republika.

Až za jižní Afrikou v pořadí s 34 % je západní Afrika a až pak následuje Afrika východní. Zkrátka, podle studie AfDB za poslední dvě dekády vzrostla střední třída Afriky významně co do četnosti i kupní síly, která k ní patří.

Samozřejmě, že kupní síla příslušníka střední třídy v je Africe jiná, nežli je tomu u středních vrstev v Evropě.

Nicméně pro české obchodníky i investory to není vůbec nezajímavá informace, pokud s ní budou umět pracovat. A pokud tvůrci české zahraniční politiky budou uvažovat o podpoře českého exportu a investic, měli by tomu přizpůsobit i síť zahraničního zastoupení státu. 370 milionů lidí střední třídy je zhruba srovnatelný počet s četností střední třídy v obrovské Indii.