Západní Africe hrozí v souvislosti s ebolou potravinová krize

Zuzana Vlasatá

Smrtící krvácivá horečka ebola si v západní Africe vyžádá nejen velké ztráty na životech, ale patrně rozvrátí i místní zemědělství a zhorší už tak špatný přístup k potravinám.

Onemocnění, které již na západě Afriky usmrtilo na čtyři a půl tisíce lidí, může mít podle washingtonské organizace Food Policy Research Institute za následek i drastický nedostatek potravin, a to konkrétně v Libérii, Sierra Leoně a v Guinei. Důvodem k obavám jsou úmrtí farmářů, úbytek pracovní síly, rostoucí náklady na dopravu i vyšší ceny potravin

„S tím, jak se z postižených oblastí preventivně stahuje úroda a mizí pracovní síla, ceny základních potravin jako je rýže a maniok dramaticky rostou,“ stojí ve zprávě organizace. Jde přitom o země, které jsou hladem, podvýživou a chudobou sužovány už dlouhodobě, a další potravinová krize by tuto situaci prodloužila o desítky let.

Vláda Sierra Leone kvůli ebole uzavřela školy, ale s nimi i klíčové výživové programy pro děti. Platí také přísná omezení pro konzumaci bushmeatu (masa z divokých afrických zvířat), s nímž je nyní nemoc spojována coby s původcem. Bushmeat zde ovšem patří k tradičním zdrojům bílkovin a dalších živin.

Food Policy Research Institute proto doporučuje, aby světové společenství začalo vedle zabezpečení nemocných řešit také potravinovou bezpečnost v postižených regionech. Jakmile se podaří ebolu zastavit, bude potřeba přijít s dobrými programy podpory v zemědělství.

Světová zdravotnická organizace (WHO) v západní Africe aktuálně eviduje více než 9000 případů eboly: 4262 v Libérii, 3410 v Sierra Leone a 1519 v Guinei. Nejvíce úmrtí pak postihlo Liberii (2484), Sierru Leone (1200) a Guineu (862).

K lepšímu se však podle WHO obrací situace v Nigérii. Už více než čtyřicet dní zde nedošlo k novému přenosu nákazy. Obdobně je tomu v Senegalu