Václav Burian nežije

Patrik Eichler

Ve Vídni ve čtvrtek večer náhle zemřel polonista, překladatel, básník, vydavatel a redaktor dvouměsíčníku Listy a olomoucký patriot Václav Burian.

Václav Burian byl po desetiletí nedílnou součástí kulturního a společenského života střední Evropy. Coby polonista neúnavně sledoval politické i kulturní dění u našich severních sousedů. Coby vydavatel Listů se účastnil akcí a měl přátele ve všech zemích střední Evropy.

Společně s Tomášem Tichákem tvořil nerozlučnou dvojici vydavatelů dvouměsíčníku Listy. Časopis založil v Římě politik československého jara Jiří Pelikán v roce 1971. Burian s Tichákem ho vydávali v Olomouci od roku 2003. Díky jejich péči jsou Listy jediným časopisem československého exilu, který se po roce 1989 dokázal etablovat i ve vlasti.

Sám Václav Burian přitom do prostředí demokratické levice nedílně patřil. Byl významným organizátorem olomouckého samizdatu, v osmdesátých letech zejména časopisu Ječmínek. V samizdatu také publikoval své první překlady a texty. Vystudovat mohl na olomoucké univerzitě až v devadesátých letech.

Středoevropskému rozhledu obou jmenovaných a osmašedesátnickým kořenům Listů odpovídá i ediční záběr jejich společného nakladatelství Burian a Tichák. Střední Evropu najdeme třeba v osobě italské německy píšící autorky Sabine Eschgfällerové a její knize Řečeno do kouta.

Zřejmě nejznámější knihou vydanou Burianem a Tichákem jsou obsáhlé paměti herečky Vlasty Chramostové. Burian s Tichákem vydali také mimořádný knižní rozhovor s disidentem a politickým filosofem Jaroslavem Šabatou; pod názvem Sedmkrát sedm kruhů.

Václav Burian byl autorem řady textů. Sám překládal. Jeho péčí vyšly v češtině mj. básně polského nobelovce Czesława Miłosze. Letos vyšel Burianův překlad básní krakovského autora Krzysztofa Lisowského. 

Za svůj vztah k Polsku a polskému disentu byl letos v červnu na pražské ambasádě Polské republiky oceněn Medailí vděčnosti Evropského centra Solidarity v Gdaňsku. Ocitl se tak v jedné řadě s Jiřím Dienstbierem, st., Petrem Pospíchalem nebo Jaroslavem Šabatou.

Václav Burian zemřel náhle, vzápětí po tom, co se společně s Tomášem Tichákem a dalšími účastnil ve Vídni besedy o Listech. Minulý víkend vystupoval na literárním festivalu v polském Lublinu. S Tomášem Tichákem čerstvě dokončili předposlední letošní vydání Listů, které vyjde v příštím týdnu. Václav Burian v něm má několik textů.

S Václavem Burianem ztrácíme dobrosrdečného, otevřeného a činorodého člověka, přítele, organizátora středoevropského rozhledu a představivosti. Nejupřímnější soustrast adresujeme především rodině, přátelům a spolupracovníkům do Olomouce. Václav Burian nám bude nezměrně chybět.

  Diskuse
  October 11, 2014 v 15.10
  Čest jeho památce!
  Je to šok a velká ztráta pro naši, slovenskou, středoevropskou i evropskou demokratickou kulturu, o Listech a Olomouci ani nemluvě. Lze se jen utěšovat tím, že to, co vykonal, se neztratí.
  October 12, 2014 v 10.16
  Bude nám chybět
  Jen těžko se mi hledají slova. Vašek Burian byl nejen dobrý kamarád, ale vzácný člověk v mnoha směrech. Bude chybět nej v Olomouci. Martin má pravdu, byl a je to šok.