Senátorské anticiganisty nevolit, nevolit, nevolit

František Kostlán

František Kostlán upozorňuje na řadu výroků o Romech, kterých se dopustili někteři senátoři. Většinou v nich bývají vydávány za pravdu různé nesmysly a výmysly. Ve výsledku tyto výroky zvyšují negativní emoce vůči této skupině obyvatel.

Prý jsou nějaké volby, víte o tom někdo něco? Tento dotaz adresovaný na Facebooku známým, byl samozřejmě míněn ironicky. Zajímavé totiž je, že na internetu senátní a komunální volby vyvolávají pramalý zájem. Tedy alespoň ve srovnání s volbami poslaneckými či dokonce a prezidentskými, při nichž se příznivci kandidátů pohybovali po internetu rozpálení doběla.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Místní politiky místní znají

U komunálních voleb je nižší zájem voličů o předvolební kampaň na internetu ještě pochopitelný: místní politiky znají, mohou je sledovat tak říkajíc v přímém přenosu po celé volební období, pokud se o politiku zajímají.

Předvolební programy a hesla jim nic nového většinou neřeknou, protože si dokáží představit, jak bude většina kandidátů po volbách působit.

Antiosobnosti v Senátu

Senát je, jak víme, dlouhodobě předmětem nezájmu naprosté většiny voličů. Kvůli tomuto pohrdání horní komorou však vedle skutečných osobností či alespoň politiků přijatelných do jejích křesel usedají i primitivové, kterým by slušný člověk ruku nepodal.

Odborníci nás přitom krmí hesly, že většinový volební systém upřednostňuje volbu osobností, jelikož voliči v menších senátních obvodech své kandidáty znají. Připomeňme si před senátními volbami pár takových antiosobností, které jejich voliči buď neznají, nebo se mentálně pohybují na stejné úrovni.

„Extrapitomci“

Na internetu jsem našel velmi málo diskusí na toto téma. V jedné z nich se mi líbil výraz „extrapitomci,“ kterým pisatel označil pár takových senátorských výlupků. S radostí jsem v jiné diskusi tento libozvučný výraz převzal. A musím říci, že měl docela úspěch. (Citlivějším duším se za takové ostřejší, leč upřímně míněné výrazy omlouvám, neodolal jsem kouzlu češtiny.)

Konkrétně mám na mysli skupinku senátorů, jejíž počet tu nabobtná, tu se umenší. Její jádro tvoří Tomio Okamura (dnes už bývalý senátor), Jaroslav Doubrava, Pavel Lebeda, Vladimír Dryml, Jaroslav Zeman, Miroslav Krejča, Jaroslav Kubera. Na ně se občas nabalí ad hoc kdosi další, kdo také rád hovoří o věcech, kterým nerozumí, aby se na naší nejpočetnější menšině zviditelnil a vylezl po jejích zádech do horní či dolní komory.

Teplický primátor, Jaroslav Kubera navrhuje „omezit výrobu dětí za účelem zisku.“ Foto Wikimedia Commons

Vyjadřování těchto a dalších zákonodárců má několik společných znaků, které z nich dělají skupinu. Podle mého názoru jim nejde o skutečnost (pravdu), ale o dehonestování Romů za jakoukoli cenu. Svědčí o tom fakt, že jim nedělá problém hovořit o věcech, o nichž evidentně nevědí naprosto nic. S tím souvisí i to, že jsou schopni argumentovat dezinformacemi o Romech, které kolují po internetu, respektive, že tyto lži, výmysly a polopravdy vydávají za pravdu.

Bezpochyby tak porušují zákon, který zapovídá šíření nenávisti vůči menšinám a pomluvy, jsou si však stoprocentně jisti svou beztrestností. Arogance moci… se takovému počínání odjakživa říká.

Nejčerstvější je další z kauz Pavla Lebedy, který nyní znovu kandiduje, ovšem ne již za ČSSD, ale za stranu Republika, kterou si založil další takový extra výtečník Otto Chaloupka, bývalý poslanec za Věci veřejné.

Všichni označili Lebedu za lháře

Hned z několika lží usvědčil Lebedu server Romea.cz v souvislosti s jeho rozhovorem pro novinářskou žumpu s názvem Parlamentní listy.cz. Lebeda například v rozhovoru tvrdil, že romské rodiny, které dají své dítě na střední školu, dostávají od Ministerstva školství tisíc korun měsíčně a ROMEA jim ještě přidá 21 tisíc korun ročně.

Lebeda rovněž uvedl, že z Úřadu vlády získal statistiky o romské kriminalitě. Instituce se však proti takovým tvrzením ohradily.

„Pamatuji si, že do mé senátní kanceláře přišla paní a spílala nám politikům, že jsme protilidoví a zaprodaní. Já jsem se jí zeptal, o co jde. Ta paní prokázala, že tisíce romských rodin (já jsem zvyklý říkat cikánský, protože většinu mého života tu byli Cikáni a dnes se to považuje téměř za rasistickou urážku, přitom nejde o jméno, ale jak se to etnikum chová) dostávají tisíc korun měsíčně za kapitoly Ministerstva školství jenom proto, že dají dítě na střední školu. Tatáž cikánská rodina, která dá dítě na střední školu, dostane na požádání od organizace Romea 21 tisíc korun ročně,“ uvedl Lebeda.

„Pravda to není. Pokud ministerstvo školství finančně podporuje romské žáky, pak je to přes rozvojový dotační program… s tím, že v uvedeném programu jsou poskytovány dotace školám přes jejich zřizovatele, nikoliv tedy rodičům,“ uvedla mluvčí MŠMT Klára Bílá.

Jako lež označil ředitel společnosti ROMEA Zdeněk Ryšavý Lebedovo tvrzení, že jeho organizace dává romským rodinám 21 tisíc ročně za to, že pošlou své dítě na střední školu.

„Je to naprostý nesmysl a lež. ROMEA žádnou takovou podporu neposkytuje. My v České republice administrujeme pouze stipendijní program pro romské vysokoškoláky, ale finanční prostředky poskytuje Romský vzdělávací fond a je podpořeno vždy kolem čtyřiceti vysokoškoláků ročně. Žádní středoškoláci, natož jejich rodiny,“ uvedl Ryšavý.

Lebeda vytáhl i několik let po internetu kolující falešné statistiky o romské kriminalitě. Zašel až tak daleko, že tvrdil, že mu tato statistická čísla poskytl Úřad vlády.

„My jsme před jednáním Rady Evropy ohledně Romů v ČR dostali z Úřadu vlády statistiky a tam byly údaje, nad kterými člověk žasne. Třeba, že třicet procent Cikánů v produktivním věku si opatřuje prostředky porušováním zákona. To vychází tak, že v každé rodině u nich někdo krade či provozuje něco nezákonného, prostituci a podobně. To je neuvěřitelné číslo. Ale to jsme dostali oficiálně a písemně. Podle toho stejného zdroje Úřadu vlády tvoří šedesát procent osazenstva českých věznic Romové,“ tvrdil v rozhovoru Lebeda.

Úřad vlády se od takových tvrzení ostře distancoval.

„Sekce pro lidská práva Úřadu vlády, která je mj. odpovědná za problematiku integrace Romů, nepostupovala panu senátorovi Pavlu Lebedovi ani komorám Parlamentu ČR informace, které by se obsahově shodovaly s výroky pana senátora Lebedy, jak byly zveřejněny v Parlamentních listech,“ uvedla vedoucí tiskového oddělení Úřadu vlády Vanesa Šandová.

Lebedu tedy za lháře označily představitelé hned tří institucí - organizací.

Jazyk a taktika

Všimněme si jazyka, který používá Lebeda (a další ze zmíněné skupiny extra senátorů): „… že jsme protilidoví a zaprodaní… Ta paní prokázala, že tisíce romských rodin…“ Paní prokázala protilidovost, takže Lebeda může tvrdit…

Senátor Jaroslav Doubrava, který by nejradši poslal na Romy na severu Čech armádu, používá podobnou taktiku: „Slyšel jsem cikánského výrostka, jak říká svému kamarádovi: ‚Člověče, mě už nebaví šukat tu mámu, to já bych si radši zašukal se ségrou, ale tu šuká táta a ten by mi dal přes držku‛. Na mě šly mrákoty.“

Kdo si dovolí říci, že Doubrava si takto může vymyslet celou řadu pozoruhodných výroků Romů, ten je ihned kohortou podobných extrapitomců na internetu umlčován coby zastánce „politické korektnosti“.

Metoda hoax = pravda

Oblíbená je i metoda hoax = pravda. Například senátor Jozef Regec na svém facebookovém profilu odkázal na údajná slova Jana Husa ze spisku „O pražském lidu“, který měl vyjít v 15. století:

„Mistr Jan Hus napsal už v roce 1409: ,Cikáni jsou plémě nečisté, mravů hanebných, práce se štítící, druh druha okrádající a Boha neuznávající!‛ V geniální zkratce tak shrnul celý cikánský problém, jehož podstata se za uplynulých šest set let nijak nezměnila. To jen pan Kocáb, Uhl a podobní ,vědci‛ se nás snaží přesvědčit, že Cikáni až do roku 1948 hlavně malovali džbánky, vyšívali košilky, hráli na housličky a zkazilo je až čtyřicet let bolševické totality!

Nejhorší je fakt, že tu vyrůstá generace dvacetiletých Rómů, co nikdy neviděli nikoho kolem sebe pracovat! Plně souhlasím se zněním toho, co napsal v roce 1409 Mistr Jan Hus, doufám jen, že některé ty naše novodobé ,vědce‛, kteří překrucují dějiny, nenapadne tvrdit, že před šesti sty lety, už tu byli komunisté, kteří je zkazili,“ napsal Regec a uzavřel text otázkou: „Byl Mistr Jan Hus rasista?“

Tento „citát Jana Husa“ před tím dlouho koloval na internetu. Jak však prokázal server Romea.cz, Hus nic takového nenapsal (viz článek Další protiromská lež vyvrácena: Husův citát, že „Cikáni jsou plémě nečisté...", je podvrh).

Stejný „citát Jana Husa“ použil ve své protiromské argumentaci i senátor Jaroslav Zeman. Oba zákonodárci si mohli lehce zjistit, jestli Jan Hus něco takového napsal, či nikoli. Proč by to však dělali, když jim nejde o pravdu (a Jan Hus by jim za to vynadal), ale o to, pošpinit co nejvíce menšinu, na které získávají lacino politické body.

Kubera: omezit výrobu dětí

Primitivita této skupiny senátorů se ukázala při projednávání doporučení Rady EU o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech, v senátu. Projevy některých zákonodárců provázela naprostá neznalost problematiky, nacionalistické stereotypy, lži, mýty, obyčejná lidská hloupost, chvílemi však i rasismus - anticiganismus či pocit nadřazenosti a s tím spjaté zesměšňování druhých. Některé výroky vypovídají o svých autorech více než výmluvně.

Jako příklad uvedeme odborné posudky tří senátorů. Doubrava použil při senátní rozpravě svou oblíbenou metodu „jedna paní povídala“:

„Víte, šel jsem s mojí asistentkou kolem magistrátu v Ústí nad Labem. Tam stály dvě, olepené jako z módního žurnálu, a zrovna když jsme šli kolem, tak jedna říká - ty, představ si, ti mě nas...., já radši řeknu „naprdli“, představ si, zkrátili mně sociální dávky. Já jsem brala jenom 40 000... A ta druhá ji říká — holka, aspoň něco... Chápete to? Aspoň něco? Kolik lidí má k dispozici těch 40 000?“

Jaroslav Kubera šel do věci po způsobu čínských komunistů: „První, co bychom měli udělat, je omezit výrobu dětí za účelem zisku.“

A nesmíme opomenout ani milovaného senátora Miroslava Krejču, který je dovedný v otáčení věcí naruby - sdělování pravdy označuje za udávání:

„My jsem zvláštní národ. Zvláštní národ, který na sebe velice rád bonzuje, donáší, žaluje. Mám teď na mysli roli některých našich vládních zmocněnců, počínaje panem Uhlem, konče paní Šimůnkovou, kteří se velmi snažili, aby pomluvili ČR u mezinárodních institucí.“

Okamura znevážil oběti nacismu

Hovořit v této souvislosti o bývalém senátorovi Tomio Okamurovi je nošením briket do uhelných dolů. Vzpomeňme jen jeho poslední výpad, v němž popřel romský holocaust a znevážil oběti nacismu, za což sklidil kritiku napříč společností a trestní oznámení.

Okamura plivl na oběti koncentračního tábora v Letech u Písku, když ve vyjádření (opět pro bulvární ParlamentniListy.cz ) o táboře mluvil jako o lži a mýtu. Okamura tvrdí, že v táboře nebyl nikdo zabit a vězni umírali lidé v důsledku staroby a chorob, které do tábora přivlekli kvůli svému předchozímu kočovnému stylu života.

Patologická nenávist

Abychom uzavřeli oblouk, skončíme opět Lebedou. Ten také srovnal skutečně pozoruhodným způsobem pokus o upálení početné rodiny ve Vítkově s „mačetovým útokem v Novém Boru“:

„Jestliže pobláznění grázlíci jdou zapálit barák problematické kriminální rodině Romů a dostanou za to dvacet dva roků ,do tepláků‛, tak je to sociální poprava, oni nešli prvoplánově vůbec vraždit, ne, že bych to schvaloval. Ale jestliže to porovnám s tresty, které dostali násilníci s mačetami, když dokáží s mačetou někomu proseknout lebku, tak to je pokus o vraždu, to je prvoplánový pokus o vraždu, ale rozsudky byly úplně jiné.“

Nenávist, která z tohoto srovnávání nesrovnatelného čiší, je mrazivá… patologická.

Nevolit

Senátorské anticiganistrická metoda spočívá jednak ve vydávání nesmyslů a výmyslů za pravdu, jednak ve formě, která (leckdy evidentně záměrně) zvyšuje negativní emoce vůči Romům. A také v odmítání skutečnosti, protože její poznání by bránilo populistickému humbuku. Jediná metoda, jak vrátit horní komoře důstojnost, je tyto senátory nevolit, nevolit a ještě jednou nevolit.

Výroky těchto a dalších senátorů a reakce na ně si můžete přečíst například v těchto (a dalších) článcích:

Cikáni jsou povaleči, paraziti a kriminálníci (1938-2012)

Co Senátoři při projednávání návrhu k integraci Romů odhalili: neznalost problematiky, hloupost, anticiganismus...

Osobnosti k jednání Senátu o integraci Romů: hlásání kolektivní viny a nenávisti, omezenost, neznalost, rasismus, arogance

Ještě jednou o senátorech-primitivech a jejich oblíbené stoce

Legitimizaci anticiganismsu českými senátory kritizuje občanská společnost. Média to nezajímá

Nevládní organizace žádají senátory: Distancujte se vždy od rasismu a xenofobie svých kolegů

Senátor Jaroslav Doubrava je rasista

Příloha Zprávy sdružení ROMEA o stavu romské menšiny v roce 2012

Senátor Dryml a další parlamentní velikáni aneb Přišla řada i na primitiva

Další protiromská lež vyvrácena: Husův citát, že „Cikáni jsou plémě nečisté...“, je podvrh

Senátor Regec rasisticky urazil Romy prostřednictvím lži o výroku Jana Husa, šířené přes internet

Okamura plivl na oběti romského holokaustu

Okamura čelí prvnímu trestnímu oznámení za výroky o táboře v Letech u Písku

Romové: Okamura popřel romský holocaust, znevážil oběti nacismu, využívá protiromské postoje k politickým cílům

Nesmrtelné výroky Tomia Okamury aneb Ne idea, ale gauner s ideou v hubě škodí 

Publikováno ve spolupráci se serverem Romea.cz.

    Diskuse