Trend nesnášenlivosti, primitivity a agresivity se potvrzuje i v ČR

František Kostlán

Posílením populistů a xenofobů se potvrdil trend, který lze sledovat již nejméně šest sedm let, spočívá v postupném nárůstu nesnášenlivosti, agresivity a primitivity. V západní Evropě se vede kampaň proti migrantům, u nás proti Romům.

Je to doslova pár dní, kdy skončily volby do europarlamentu. Jak jsme již konstatovali, posílily politické strany, které se přímo podílejí na zhoršování společenské atmosféry, na vyvolávání a udržování nenávisti vůči jinakosti. Potvrdil se tak trend, který lze sledovat již nejméně šest sedm let, který spočívá v postupném nárůstu nesnášenlivosti, agresivity a primitivity.

Čeští extremisté ve volbách do EP nebodovali

Situace v České republice není odlišná, snad jen s tím rozdílem, že západoevropští populisté a xenofobové vedou kampaň proti migrantům, kdežto ti postkomunističtí mají na prvním místě spadeno na Romy.

Můžeme být rádi, že se nově do Evropského parlamentu nedostal žádný z českých extremistů. (Euroskepticismus sám o sobě nepovažuji za extremistický jev, pokud k němu není přidáno něco navíc z ranku xenofobie, nacionalismu či rasismu, jak to má například ve zvyku Okamura, který se zaplať Bůh do EP nedostal.)

Co pomohlo Okamurovi

I u nás je však postupně sílící skupina výše postavených politiků, kteří svou neznalostí romské tématiky, neschopností či neochotou ověřovat si lži o Romech šířené prostřednictvím internetu, nízké IQ či vlastní rasově podmíněná zášť. Důkazem zlepšení postavení takových politiků je úspěch Okamurova Úsvitu v domácích volbách do Poslanecké sněmovny.

Okamura by přeci nesklidil takový úspěch, kdyby tu předtím neexistovaly další podobné skupiny (a výrazní jednotlivci), které mu dlouhé roky klestily cestu za pomoci dštění síry na „vnitřní nepřátele“. Jedna taková poměrně silná skupina intenzivně pracuje na zvyšování nesnášenlivosti vůči menšinám přímo z centra naší (údajné) demokracie, konkrétně z horní komory českého Parlamentu.

Z demokratické instituce proti demokracii

Jde, prozatím, asi o desítku senátorů, jejichž konáním jsme se v nedávné minulosti nejednou zabývali. Poprvé nám poskytli příležitost v momentě, kdy začali hojně vystupovat v Parlamentních listech, což je novinářská bulvární žumpa, zaměřená proti Romům a lidským právům vůbec. Zde se například svým zjevným rasismem proslavil senátor Jaroslav Doubrava, který mimo jiné navrhoval poslat na severočeské Romy armádu.

Další možnost zabývat se touto senátorskou bojůvkou nám poskytlo senátní projednávání materiálu Rady EU, který pojednával o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech. Toto jednání bylo nejen podle našeho náhledu na věc plné naprosté neznalosti projednávané tématiky, stupidnosti, anticiganismu a lidské malosti

Poté jsme se některým z nich podívali blíže na zoubky. Tehdy poprvé se ozval silnější protestní hlas lidí z občanské společnosti, a začali se ozývat i demokraticky cítící politici

Hlásání kolektivní viny a nenávisti, omezenost, neznalost, rasismus, arogance...Koláž: Romea.cz

Další, čerstvý příklad

Horní komora českého Parlamentu nevyhověla odvolání senátora Vladimíra Drymla (dříve ČSSD a zemanovec) proti verdiktu imunitního výboru. Ten mu udělil pokutu 20 000 korun za slovní útok na jemenského lékaře z letecké záchranky. Dryml žádal Senát, aby případ vrátil výboru k novému projednání, ten ale rozhodnutí výboru potvrdil.

Pro potvrzení pokuty nakonec po půldruhé hodině projednávání hlasovalo třicet ze čtyřiceti osmi přítomných senátorů, proti byli jen Dryml a známý rasista senátor Jaroslav Doubrava.

Velikáni Vladimír Dryml a Milada Horáková

Případem se měla původně zabývat přestupková komise ve Vrchlabí, Dryml ale o projednání požádal senátní imunitní výbor. Jeho dubnové posuzování záležitosti pak přirovnával k předem rozhodnutým politickým procesům z 50. let a dával do souvislosti se svou opětovnou kandidaturou do Senátu.

Do té chvíle mě nenapadlo porovnávat velikána Drymla s Miladou Horákovou, za to připomenutí musím panu senátorovi poděkovat. Pokuta dvacet tisíc korun pro něj musí být opravdu vážným problémem, když ji takto dává na roveň justiční vraždě.

Vrať se do Jemenu

Dryml dostal pokutu za to, že jako ředitel vrchlabské nemocnice počátkem loňského června na adresu jemenského lékaře z královéhradecké letecké záchranky pronesl slova: „Vrať se, odkud jsi přišel“.

Jeho slova byla výborem vyhodnocena jako přestupek a jako výrok s rasovým podtextem. Proti tomu se Dryml ohradil. Argumentoval posudkem soudního znalce, který si nechal vypracovat a podle něhož výrok nemohl být rasově motivovaný, či podjatostí některých členů výboru z Královéhradeckého kraje.

Dryml jako rasista

Senátní imunitní výbor mě v podstatě veřejně nazval rasistou a ještě mi udělil nejvyšší možnou pokutu,“ divil se Dryml. Uvedl, že pouze hájil pravidla a bezpečnost nemocnice a jejích zaměstnanců, svůj výrok za urážku a rasistický výrok nepovažuje.

Předseda senátního ústavně-právního výboru Miroslav Antl (za ČSSD) uvedl, že imunitní výbor o sankci rozhodl na základě poskytnutých dokumentů policie a výpovědí svědků. Znalecký posudek zpochybnil. Senátor a královéhradecký hejtman Lubomír Franc (ČSSD) odmítl Drymlovo tvrzení, že nemocnice nebyla o příletu vrtulníku záchranky informována.

Také předseda imunitního výboru Jiří Oberfalzer (ODS) se odvolával na výpovědi svědků a uvedl, že Dryml se při jednání výboru ve dvou případech dopustil lživých tvrzení. Svědci podle něj nepotvrdili, že ho jemenský lékař slovně napadl kvůli jeho příslušnosti k Senátu.

Kruhová obrana velikánů zákonodárného sboru

Drymla se naopak zastali Jaroslav Doubrava a lékař Pavel Lebeda (za ČSSD). „Ve vyjádření kolegy Drymla nespatřuji žádný rasismus,“ prohlásil Lebeda.

Všichni tři senátoři pochopitelně patří do zmíněné skupiny zákonodárců, kteří se nijak neostýchají vyslovovat k romské tématice, aniž by ji znali, a to anticiganistickým či přímo rasistickým způsobem.

Senátor Jaroslav Doubrava je znám mnoha svými výroky, které se vyznačují panenskou neznalostí problematiky, jakož i hláškami rasistickými. Pavel Lebeda mimo jiné proslul tvrzením, že „pro povalečství, odpor k práci, parazitování na většinové populaci a kriminalitu většiny Romů je postoj veřejnost i pochopitelný a je umocňován nepřijatelnou pozitivní diskriminací v oblasti sociální, ale dokonce i v justici.

Přišla řada na primitiva

Senátor Vladimír Dryml kromě dalších stupidit hlásal i tento názor: „Vysoká kriminalita Romů a pocit beztrestnosti spojený s uplatňováním pozitivního rasismu českou justicí a falešnými a prázdnými názory podivných ochránců lidských práv v EU i u nás přináší své ovoce... Zákony mají platit pro všechny stejně a vymahatelnost práva musí být rychlá a v případě rasismu i tvrdá, a to platí pro všechny, zejména pak pro Romy.

Nyní tedy po právu přišla řada na něj.

    Prosíme, podpořte naši práci

    Společně jsme přispěli ke konci éry Andreje Babiše. Nikdy by to nebylo možné bez vás. Naše práce ale není u konce. Denně budeme dohlížet na to, aby se slibované změny opravdu staly.

    Vaše podpora určuje naši sílu.

    Spolu #jsmeDR.

    Diskuse