Participace na Praze 7

Ilona Švihlíková

Městská část Praha 7 se rozhodla zahájit pilotní ročník participativního rozpočtu, ve kterém se bude rozhodovat o jednom milionu korun. Návrhy na projekty je možné podávat do 15. září.

Již se nemusíte jezdit dívat na to, jak funguje participativní rozpočet v zahraničí, můžete začít sledovat první pokus v České republice. V Městské části Praha 7 totiž odstartoval pilotní ročník participativního rozpočtu, ve kterém se bude rozhodovat o rozdělení jednoho milionu korun z rozpočtu této městské části se 42 tisíci obyvateli na rok 2014. O schválení této položky rozpočtu jsme již v našem Zpravodaji informovali. Jak bude přesně vypadat proces, kdo a jak se do něj může konkrétně zapojit, se dozvíte nyní.

1.Návrhy

Návrhy na projekty se mohou podávat do 15. září elektronicky na adresu participativnirozpocet@p7.mepnet.cz nebo písemně na Úřad Městské části Praha 7, odbor životního prostředí, nábřeží kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7. Návrh musí splňovat současně tři podmínky:

1. neporušuje platné právní předpisy,

2. jde o investiční anebo sportovní akci,

3. realizace ve veřejném prostoru na území MČ Praha 7.

2.Veřejné Fórum Zdravého města - předvýběr

Do jednoho týdne po uzávěrce podávání návrhů posoudí Komise Zdravého města a MA 21 proveditelnost návrhů. Dále se uskuteční veřejné setkání Fóra Zdravých měst (do konce září 2014), na kterém budou představeny všechny návrhy a zúčastnění občané provedou předvýběr projektů, které se dostanou do následné ankety.

3.Anketa voličů MČ Praha 7

Druhý a třetí týden v listopadu bude možné na podatelně a infocentrech MČ hlasovat o návrzích formou ankety. Hlasovat mohou pouze občané Prahy 7, kteří se prokáží občanským průkazem a jsou zapsáni ve voličských seznamech (tedy dosáhli ke dni voleb 18 let věku).

4.Realizace

Každý rok na podzim by se mělo hlasovat vždy o projektech plánovaných k uskutečnění v následujícím roce. Nevyčerpané peníze z daného roku se neztratí, ale převádějí do dalšího ročníku. Protože milion korun byl schválený v rozpočtu na rok 2014, poprvé se bude hlasovat vlastně o čerpání na dva roky — na projekty realizované v roce 2014 a 2015. Nejprve se začnou realizovat projekty do výše milionu korun, další v pořadí budou čekat na to, kolik peněz vyčlení nové zastupitelstvo v rozpočtu pro rok 2015.

Schválená pravidla neplatí pouze pro první ročník, ale měla by mít dlouhodobou platnost.

Na Praze 7 tedy již vykročili k dalšímu rozšíření participace obyvatel. Nyní se ukáže, s jakým zájmem obyvatel se participativní rozpočet setká, jaké další obce/městské části budou následovat. A také to, zda se účast občanů někde rozvine v plnohodnotný participativní rozpočet, tedy v takový, ve kterém občané nedostanou návrhy jen ke schválení, nýbrž budou nad nimi měsíce diskutovat, aby je vyladili do optimální varianty, kdy se jejich účast rozšíří i do sféry stanovování priorit rozvoje obce a veřejného zvažování potřebnosti záměrů.

V rámci Zdravých měst sice některé aktivity v tomto směru probíhají, ale provedení i implementace mohou mít daleko ke kýženému ideálu (z různých důvodů). Cílem by měl být stav, ve kterém spoluúčast obyvatel na rozpočtu je přirozenou součástí chodu obce a velikost vyčleněných prostředků na participativní rozpočet nezávisí na momentální libovůli zastupitelů, ale jedná se o standardní, legislativně ošetřenou součást tvorby rozpočtu samosprávy.