Škoda! Fórum 50 % vybíralo diskutérky selektivně

Andrea Cerqueirová

Andrea Cerqueirová se pozastavuje nad tím, že na debatu kandidátek do Evropského parlamentu, pořádanou organizací Fórum 50 %, byly pozvány ženy jen z některých politických subjetků.

Tento týden se v pražském Evropském domě uskutečnila debata kandidátek do Evropského parlamentu, pořádaná organizací Fórum 50 %, která prosazuje větší zastoupení žen v politice. Bohulibá činnost. Pozvány ale byly jen ženy z kandidátních listin některých subjektů. V tom vidím problém.

Pokud se organizace rozhodla pozvat alespoň zástupkyně stran zastoupených ve sněmovně (a chválím, že se neprofiluje laciným antikomunismem a pozvala i zástupkyni KSČM), měla ovšem pozvat zástupkyně opravdu všech sněmovních stran, tedy i Úsvitu (případně i VV - mají tři poslance a jednu poslankyni).

Fórum 50 % na svou debatu s kandidátkami do EP nepozvalo zástupkyně některých sněmovních stran a naopak kandidátky některých nesněmovních pozvalo. Foto repro Fórum 50%

Není totiž důležité, že Úsvit „nesdílí hodnoty naší organizace“, čímž organizátorky nepozvání odůvodnily. Diskuse snad mají být primárně servisem pro voliče a voličky, ať si sami svéprávně vyberou. Nebo ne?

Pokud se organizace rozhodla pozvat také zástupkyně subjektů, které nejsou ve sněmovně, přistoupila k tvrdému selektivnímu výběru. Pozvala zástupkyni Strany zelených, což je v pořádku, „zapomněla“ ale na další subjekty. Na facebookové stránce se rozjela diskuse o tom, proč organizace nepozvala třeba bývalou zmocněnkyni ČR v EU Milenu Vicenovou, kandidující v čele strany LES.

Vicenová má k Evropské unii co říci a reakci Fóra 50 % považuji za alibistickou - organizátorky na sociální síti uvedly, že ji nepozvaly „z důvodu omezeného počtu míst v diskusi“. Nemohly to v tomto případě totiž svádět na to, že nesdílí jejich hodnoty, protože Vicenová má stejně jako Fórum 50 % k EU i všem jejím hodnotám pozitivní vztah. Navíc by Fórum 50 % mělo být rádo, že je kandidátní listina zipová a žena ji vede.

Především ale má být při tom, když se zve na podobné diskuse, jedno, kdo má jaký názor. Má být jedno, zda někdo stojí vpravo, vlevo, ve středu či jaký má vztah k EU… Má být jedno, zda je, nebo není někdo organizaci názorově blízký. Fórum 50 % dělá pro zastoupení žen v politice plno pozitivního, je proto škoda, že přistoupilo k selektivnímu výběru.

    Diskuse
    JP
    April 19, 2014 v 10.40
    Umělý problém
    Pokud kandiduje skoro 40 stran, tak je asi selekce třeba. A pokud by zvali LES, jako zcela marginální subjekt, museli by zvát i Moravany a pod. To už jsou relevantnější Svobodní. Nepozvat Úsvit je sice sporné, ale pokud nechtějí zvát rasisty a xenofoby, je to jejich věc. Fórum je soukromý subjekt, ne veřejnoprávní televize.