Homofobní šikana je celospolečenský problém

Petr Pávek

Jak se poučit ze sebevraždy, kterou způsobila homofobní šikana, když ji už sama média prezentují jenom jako zajímavost ze života celebrit?

V neděli 2. února spáchal Filip, synovec Ester Janečkové, sebevraždu. V dopise na rozloučenou uvedl, že jeho hlavní motivací bylo nepřijetí a výsměch ze strany společnosti kvůli jeho menšinové sexuální orientaci. Příčinou byla s velkou pravděpodobností homofobní šikana na škole.

Homofobní šikana

Homofobní šikana je speciálním druhem šikany, jejíž primární obětí nemusí být lesba, gay, bisexuální, ani transgender osoba (LGBT+ osoby). Typickým příkladem jsou nadávky jako „buzerant” apod., které často míří na osoby v kolektivu, které se něčím odlišují, nebo do něj příliš nezapadají. Nepřímo však tyto projevy šikany ovlivňují právě LGBT+ osoby, ve kterých mohou vytvářet pocity méněcennosti a vyloučení ze společnosti.

Foto Philippe Leroyer, flickr.com

Česká republika je obecně považována za velmi tolerantní zemi, pokud jde o menšinovou sexuální orientaci. Z výsledků výzkumu organizace Člověk v tísni z roku 2007 však vyplývá, že homofobie je stále ožehavým tématem především mezi náctiletými chlapci. Z těch, co se účastnili výzkumu, totiž sedmdesát dva procent chlapců uvedlo, že mají negativní vztah vůči gayům. Podle výzkumu Olgy Pechové z roku 2008 útoky nebo obtěžování na středních školách zažívá kolem třetiny gayů.

Média: Soukromý život celebrit nebo celospolečenský problém?

Nedávno se ve Spojených státech objevilo v relativně krátké době za sebou několik případů sebevražd mladých LGBT+ lidí. Vyvolalo to širokou debatu o tématech homofobie na školách, v kolektivech náctiletých a v rodinách.

V České republice je tento případ sice první dokumentovanou sebevraždou náctiletého člověka motivovanou homofobií, přesto by mohl upoutat více pozornosti z důvodu údajné vysoké míry tolerance v zemi. O to více mě zarazilo, že se Filipův případ objevil pouze v bulvárním tisku a sekcích internetových novin věnovaných celebritám.

Později převzaly zprávy i komunitní portály zaměřené na LGBT+ čtenáře. Ze seriózních mainstreamových médií o tomto tématu neinformoval nikdo, všechny články byly navíc sestaveny podobným způsobem: v naprosté většině článků se o Filipovi mluví jako o synovci Ester Janečkové, některé články se dokonce zaměřovaly na Ester Janečkovou více, než na Filipa.

Chybí mi tu tedy alespoň jeden jediný článek v hlavní sekci mainstreamových médiích, který by popisoval událost jako znamení, že se situací na školách je potřeba něco dělat. Místo toho jsou tu články popisující událost jako soukromý problém rodiny jedné z celebrit. Není to však první případ, který nám dává obrázek o stavu novinařiny v Česku.

Výzva k řešení problému homofobní šikany

Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (PROUD) vydala tiskovou zprávu, ve které uvádí konkrétní způsoby předcházení projevům homofobní šikany. Chtěl bych se tímto připojit k vyjádření upřímné soustrasti Filipovým nejbližším. Zároveň doufám v to, že Filipův případ nebude zapomenut a povede k preventivním akcím a boji proti homofobii na školách.